• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد بیست و یکم - صفحه 254 -  پاسخ استفسار رئيس ديوانعالي كشور درباره شخص محكوم به اعدام
زمان : 18 بهمن 1367 / 30 جمادي الثاني 1409
پاسخ استفسار
موضوع : ارجاع امر تشخيص حكم به رئيس ديوانعالي كشور، در موردي كه سوال شده است
مكان : تهران ، جماران
مخاطب : خميني ، سيداحمد
صفحه : 254
به نظر خودشان عمل كنند.
1- نامه فوق از سوي آقاي سيداحمد خميني به حضور امام خميني تقديم شده است . يادآور مي شود در احكام قضايي اسلام ، قاضي واجد شرايط، مي بايست مجتهد باشد و از آنجا كه در احكام فقهي و قضايي اختلاف آراي مجتهدين امري طبيعي است ، سئوال فوق در همين رابطه است كه آيا در موضوع مورد گفتگو، آقاي موسوي اردبيلي به نظر و راي خويش عمل كند يا طبق فتواي امام خميني .
[18/11/67 - به آقاي موسوي اردبيلي گفتم : "در مورد فردي كه محكوم به اعدام است ، امام فرمودند: طبق شرع با آن عمل كنيد". ايشان گفت : "طبق نظر [و تشخيص ] خودم ؟" گفتم : "آري ". بعدشك كردم كه شايد نبايد به نظر خودش عمل كند. در ضمن شما بارها اجازه داده ايد كه ايشان طبق نظرخودش عمل كند. در ذيل اين نامه بفرماييد كه طبق نظر خودش عمل كند يا نظر شما؟(1)]
بسمه تعالي
روح الله الموسوي الخميني