تعداد مطالب : 93
تعداد نظرات : 30
زمان آخرین مطلب : 3118روز قبل
در ۱۳۲۸ خورشیدی، ریاضیدان هندی، Kaprekar، فرآیندی را ابداع کرد که به عملیات Kaprekar شهرت یافت. در این عملیات، ابتدا عددی ۴ رقمی بایستی انتخاب شود؛ با این شرط که تمام ارقام با یکدیگر یکسان نباشند (مثلا، انتخاب اعدادی مانند ۷۷۷۷ یا ۵۵۵۵ و … نقض شرط است). پس از انتخاب عدد، بایستی ارقام آن عدد را به صورت بزرگترین و کوچکترین عدد مرتب کنیم. مثلا، اگر عدد ۸۴۵۷ را انتخاب کردید، بزرگترین ترتیبش می‌شود: ۸۷۵۴ و کوچکترین ترتیب نیز می‌شود: ۴۵۷۸٫ سرانجام، بایستی این دو عدد را از یکدیگر کم کنیم تا عددی جدید به دست آید و این مرحله را تکرار کنیم.
عملیات ساده‌ای است، اما
Kaprekar متوجه موضوعی شگفت‌انگیز شد. اجازه دهید این عملیات را با عدد ۱۳۹۰ امتحان کنیم. وقتی که به عدد ۶۱۷۴ رسیدیم و اگر بخواهیم عملیات را ادامه دهیم در هر خط دوباره به عدد ۶۱۷۴ می‌رسیم. اجازه دهید این بار با عددی دیگر، مثلا با ۶۵۱۷ این عملیات را بررسی کنیم. عملیات اندکی طولانی‌تر می‌شود اما باز به همان نتیجه رسیدیم؛ یعنی عدد ۶۱۷۴٫ اگر اعداد دیگر را نیز امتحان کنید همواره به ۶۱۷۴ خواهید رسید؛ این همان اتفاق عجیبی بود که Kaprekar آن را کشف کرد.
این عملیات حداکثر ممکن است ۷ مرحله تکرار شود. بیشتر اعداد ۴ رقمی بدون ارقام تماما یکسان (۲۱۲۴ عدد) سه مرحله‌ای به ۶۱۷۴ می‌رسند، پس از آن ۱۹۸۰ عدد ۷ مرحله‌ای به این نتیجه می‌رسند.
مشابه این نتیجه‌ی منحصر به فرد تنها در اعداد سه رقمی تکرار شده است. بدین صورت که اگر همین عملیات را برای اعداد سه رقمی تکرار کنیم همواره به ۴۹۵ می‌رسیم.
پنج شنبه 16/4/1390 - 9:59

بعضي ها !

 

بعضيها شعرشان سپيد است، دلشان سياه،

بعضيها شعرشان كهنه است، فكرشان نو،

بعضيها شعرشان نو است، فكرشان كهنه،

بعضيها يك عمر زندگي ميكنند براي رسيدن به زندگي،

بعضيها زمينها را از خدا مجاني ميگيرند و به بندگان خدا گران ميفروشند.

بعضيها حمال كتابند،

بعضيها بقال كتابند،

بعضيها انبارداركتابند،

بعضيها كلكسيونر كتابند

بعضيها قيمتشان به لباسشان است، بعضي به كيفشان و بعضي به كارشان،

بعضيها اصلا‏ قيمتي ندارند،

بعضيها به درد آلبوم ميخورند،

بعضيها را بايد قاب گرفت،

بعضيها را بايد بايگاني كرد،

بعضيها را بايد به آب انداخت،

بعضيها هزار لايه دارند

بعضيها ارزششان به حساب بانكيشان است،

بعضيها همرنگ جماعت ميشوند ولي همفكر جماعت نه،

بعضيها را هميشه در بانكها ميبيني يا در بنگاهها.

بعضيها در حسرت پول هميشه مريضند،

بعضيها براي حفظ پول هميشه بيخوابند،

بعضيها براي ديدن پول هميشه ميخوابند،

بعضيها براي پول همه كاره ميشوند.

بعضيها نان نامشان را ميخورند،

بعضيها نان جوانيشان را ميخورند،

بعضيها نان موي سفيدشان را ميخورند،

بعضيها نان پدرانشان را ميخورند،

بعضيها نان خشك و خالي ميخورند،

بعضيها اصلا نان نميخورند،

بعضيها با گلها صحبت ميكنند،

بعضيها با ستارهها رابطه دارند.

بعضي ها صداي آب را ترجمه ميكنند.

بعضي ها صداي ملائك را ميشنوند.

بعضي ها صداي دل خود را هم نميشنوند.

بعضي ها حتي زحمت فكركردن را به خود نميدهند.

بعضي ها در تلاشند كه بيتفاوت باشند.

بعضي ها فكر ميكنند چون صدايشان از بقيه بلندتر است، حق با آنهاست.

بعضي ها فكر ميكنند وقتي بلندتر حرف بزنند، حق با آنهاست.

بعضي ها براي سيگار كشيدنشان همه جا را ملك خصوصي خود ميدانند.

بعضي ها فكر ميكنند پول مغز ميآورد و بي پولي بي مغزي.

بعضي ها براي رسيدن به زندگي راحت، عمري زجر ميكشند.

بعضي ها ابتذال را با روشنفكري اشتباه ميگيرند.

بعضي از شاعران براي ماندگار شدن چه زجرها كه نميكشند.

بعضي ها يك درجه تند زندگي ميكنند، بعضيها يك درجه كند.

هيچكس بيدرجه نيست.

بعضي ها حتي در تابستان هم سرما ميخورند.

بعضي ها در تمام زندگيشان نقش بازي ميكنند.

بعضي از آدمها فاصله پيوندشان مانند پل است، بعضي مانند طناب و بعضي مانند نخ.

بعضي ها دنيايشان به اندازه يك محله است، بعضي به اندازه يك شهر،

بعضي به اندازه كرة زمين و بعضي به وسعت كل هستي.

بعضي ها به پز ميگويند پرستيژ

بعضي ها خيلي جورهاي مختلف هستند.

شما چطور؟ آيا شما هم از اين بعضي ها هستيد ؟؟

دوشنبه 16/3/1390 - 4:22
دوشنبه 16/3/1390 - 4:17
در يک شب سرد زمستاني يک زوج سالمند وارد رستوران بزرگي شدند. آنها در ميان زوجهاي جواني که در آنجا حضور داشتند بسيار جلب توجه مي کردند.

بسياري از آنان، زوج سالخورده را تحسين مي کردند و به راحتي مي شد فکرشان را از نگاهشان خواند: نگاه کنيد، اين دو نفر عمري است که در کنار يکديگر زندگي مي کنند و چقدر در کنار هم خوشبختند

پيرمرد براي سفارش غذا به طرف صندوق رفت. غذا سفارش داد ، پولش را پرداخت و غذا آماده شد. با سيني به طرف ميزي که همسرش پشت آن نشسته بود رفت و رو به رويش نشست.يک ساندويچ همبرگر ، يک بشقاب سيب زميني خلال شده و يک نوشابه در سيني بود

پيرمرد همبرگر را از لاي کاغذ در آورد و آن را با دقت به دو تکه ي مساوي تقسيم کرد

سپس سيب زميني ها را به دقت شمرد و تقسيم کرد

پيرمرد کمي نوشابه خورد و همسرش نيز از همان ليوان کمي نوشيد. همين که پيرمرد به ساندويچ خود گاز مي زد مشتريان ديگر با ناراحتي به آنها نگاه مي کردند و اين بار به اين فــکر مي کردند که آن زوج پيــر احتمالا آن قدر فقيــر هستند که نمي توانند دو ساندويچ سفــارش بدهند.

پيرمرد شروع کرد به خوردن سيب زميني هايش. مرد جواني از جاي خو بر خاست و به طرف ميز زوج پير آمد و به پير مرد پيشنهاد کرد تا برايشان يک ساندويچ و نوشابه بگيرد. اما پير مرد قبول نکرد و گفت : همه چيز رو به راه است ، ما عادت داريم در همه چيز شريک باشيم

مردم کم کم متوجه شدند در تمام مدتي که پيرمرد غذايش را مي خورد، پيرزن او را نگاه مي کند و لب به غذايش نمي زند

بار ديگر همان جوان به طرف ميز رفت و از آنها خواهش کرد که اجازه بدهند يک ساندويچ ديگر برايشان سفارش بدهد و اين دفعه پير زن توضيح داد: ما عادت داريم در همه چيز با هم شريک باشيم

همين که پيرمرد غذايش را تمام کرد ، مرد جوان طاقت نياورد و باز به طرف ميز آن دو آمد و گفت: مي توانم سوالي از شما بپرسم خانم؟

پيرزن جواب داد: بفرماييد

- چرا شما چيزي نمي خوريد ؟ شما که گفتيد در همه چيز با هم شريک هستيد . منتظر چي هستيد؟

پيرزن جواب داد: منتظر دندانهــــــا نشسته ام !
دوشنبه 16/3/1390 - 3:47

يه پسر و دختر کوچولو داشتن با هم بازي ميکردن. پسر کوچولو يه سري تيله داشت و دختر کوچولو چندتايي شيريني با خودش داشت. پسر کوچولو به دختر کوچولو گفت من همه تيله هامو بهت ميدم؛ تو همه شيرينياتو به من بده. دختر کوچولو قبول کرد.
پسر کوچولو بزرگترين و قشنگترين تيله رو يواشکي واسه خودش گذاشت کنار و بقيه رو به دختر کوچولو داد. اما دختر کوچولو همون جوري که قول داده بود تمام شيرينياشو به پسرک داد.
همون شب دختر کوچولو با ارامش تمام خوابيدو خوابش برد. ولي پسر کوچولو نمي تونست بخوابه چون به اين فکر مي کرد که همونطوري خودش بهترين تيله اشو يواشکي پنهان کرده شايد دختر کوچولو هم مثل اون يه خورده از شيرينيهاشو قايم کرده و همه شيريني ها رو بهش نداده.

نتيجه اخلاقي داستان


عذاب وجدان هميشه مال كسي است كه صادق نيست
آرامش مال كسي است كه صادق است
لذت دنيا مال كسي نيست كه با آدم صادق زندگي مي كند
آرامش دنيا مال اون كسي است كه با وجدان صادق زندگي ميكند

دوشنبه 16/3/1390 - 3:42
اين ادويه تاثير شيمي درماني را بيشتر مي کند
محققان توصيه مي کنند افرادي که تحت درمان شيمي درماني هستند از اين ادويه براي تاثير بيشتر استفاده کنند و ...

يک ترکيب معمولي در پودر کاري مي‌تواند سلول‌هاي مقاوم در برابر درمان‌هاي شيمي‌درماني را هدف قرار داده و نابود کند.

به اين ترتيب مي‌توان تاثير شيمي‌درماني را بيش‌تر کرده و از بازگشت سرطان پيشگيري کرد.
دکتر کارن براون از دانشگاه ليسستر در اين باره گفت: بعد از انجام درمان‌هاي سرطان، تعدادي از سلول‌هاي سرطاني در بدن باقي مي‌مانند که بعد از مدتي ممکن است دوباره تکثير شده و باعث بازگشت بيماري شوند. اين سلول‌ها هم‌چنين مي‌توانند در داخل تومورها قرار گرفته و آن‌ها را نسبت به درمان‌هاي شيمي درماني مقاوم کنند.

تحقيقات آزمايشگاهي قبلي نشان داده بود که ترکيبات کاري نه تنها مي‌تواند تاثير درمان‌هاي شيمي درماني را افزايش دهد، بلکه تعداد سلول‌هاي مقاوم در برابر شيمي درماني را نيز کاهش داده و از بازگشت بيماري پيشگيري مي‌کند.

او در ادامه گفت: ما اميدواريم بتوانيم از اين کشف جديد براي هدف قرار دادن تومورها استفاده کنيم و در آينده روش‌هاي بهتري براي درمان سرطان کشف کنيم.
در حال حاضر تحقيقات ديگري در مورد تاثير پودر کاري در پيش‌گيري از آلزايمر، آرتروز و ديگر بيماري‌ها در جهان در حال انجام است. البته خواص ضد سرطان محدود به گياه کاري نمي‌شود، در گذشته هم تحقيقاتي انجام شده بود که نشان مي‌داد عصاره چاي سبز سرعت پيشروي سرطان خون را کاهش مي‌دهد

تحقيقات تعدادي از دانشمندان نشان مي‌دهد عصاره اي که از چاي سبز تهيده شده است مي‌تواند تعداد سلول‌هاي سرطاني در خون بيماران مبتلا به سرطان خون را کاهش داده و سرعت پيشرفت بيماري را نيز کاهش دهد.

منبع : khabaronline.ir
دوشنبه 16/3/1390 - 3:40
آب اين ميوه چربي شما را آب مي کند!
اگر مي خواهيد چربي اضافي بدنتان را آب کنيد ، توصيه مي کنيم از اين آب ميوه ميل کنيد و ...

«آب انار» براي پيشگيري از سرطان مفيد است، سلامت قلب را بهبود مي‌بخشد و حتي مي‌تواند توان جنسي را تقويت كند.

به گزارش سرويس «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين بار متخصصان تغذيه تاكيد ‌كرده‌اند كه آب انار همچنين مي‌تواند چربي‌هاي اطراف معده و شكم را در زنان و مردان چاق كاهش دهد.

اين متخصصان در يك آزمايش يك ماهه ثابت كردند كه ميزان تشكيل سلول‌هاي چربي در اطراف شكم در افرادي كه آب انار مصرف مي‌كنند، كاهش مي‌يابد.

به گزارش پايگاه اينترنتي مدنيوز ري پورت، كساني كه آب انار مي‌نوشند، همچنين فشار خونشان نيز پايين مي‌آيد و بنابراين خطر بروز حملات قلبي و سكته مغزي و بيماري كليوي در اين اشخاص نيز به ميزان قابل توجهي كاهش پيدا مي‌كند.

پزشكان معتقدند كه آب انار مي‌تواند مقدار اسيد چرب موجود در خون موسوم به اسيد چرب «NEFA» را كاهش دهد.

آزمايشات قبلي كه روي انسان و حيوانات انجام گرفته نشان داده است كه مقدار زيادي از اين اسيد چرب ذخيره چربي را در اطراف شكم افزايش مي‌دهد و در نتيجه سبب تشديد احتمال ابتلا به بيماري قلبي و ديابت نوع دوم مي‌شود.

منبع : isna.ir
دوشنبه 16/3/1390 - 3:39
خوراکي هاي فوق العاده عليه استرس زياد
اين كارشناس در سايت تغذيه هول فود كاتولوگ فهرستي از مواد غذايي ارائه ‌كرده‌ است كه اين خوردني‌ها تاثير بسزايي در دور كردن استرس از انسان دارند و يا به عبارتي آرامش بخش هستند.

استرس ممكن است همه جا با شما باشد، مثل محيط كار، در هنگام رانندگي، در جشن‌ها و مراسم و يا حتي در منزل و زماني كه اخبار ناخوشايندي ممكن است از طريق راديو و تلويزيون به گوشتان برسد، اما در دنياي پرتنش امروز، چه كساني ممكن است از استرس در امان باشند؟

به گزارش سرويس «بهداشت و درمان » خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، كارشناسان معتقدند كه يك رژيم غذايي تحريك كننده و نامنظم و آشفته در واقع پيش فاكتوري براي بروز استرس است كه معمولا شامل مصرف چاي و ميان وعده‌ها به طور مكرر و نامنظم است، اما با دنبال كردن يك رژيم غذايي منظم و همچنين انتخاب خوردني‌هايي مناسب مي‌توان تا حد امكان استرس روزانه را از خود دور نگهداشت.

اين كارشناس در سايت تغذيه هول فود كاتولوگ فهرستي از مواد غذايي ارائه ‌كرده‌ است كه اين خوردني‌ها تاثير بسزايي در دور كردن استرس از انسان دارند و يا به عبارتي آرامش بخش هستند.

ـ اولين خوردني استرس زادر اين فهرست، «ماست» است.
ماست به ويژه‌ براي فصل تابستان مفيد است، چون سبك بوده و هضم آن هم آسان است. دكتر شيفا شارما، متخصص تناسب اندام در هند در اين باره مي‌گويد: ماست يا هر محصول لبني ديگر غني از ماده‌اي به نام تيروسين است كه ميزان سروتونين را در مغز افزايش مي‌دهد. به بياني ديگر پروتئين‌ها در محصولات لبني مقدار سروتونين را كه نوروهورموني در مغز است، افزايش مي‌دهند و در نتيجه استرس اعصاب را كاهش داده و شما را آرام مي سازد.

ـ خوردني بعدي براي از بين بردن استرس، «شكلات تلخ» است.
پزشكان مي گويند: مصرف شكلات تلخ از مقدار هورمون استرس مي‌كاهد و ساير آشفتگي‌هاي بيوشيميايي مرتبط با استرس را متعادل مي‌سازد.

ـ مركبات هم خوردني‌هاي مناسبي هستند براي برطرف كردن استرس.
ميوه‌ها حاوي قند طبيعي هستند كه ذهن را از استرس خالي مي‌سازند و مركبات و ميوه‌هاي تابستاني تاثير بيشتري در اين زمينه دارند.

ـ خوردني ضد استرس بعدي «بادام درختي» است.
بادام سرشار از ويتامين «B2» و ويتامين «E»، منيزيم و روي است. ويتامين‌هاي B و منيزيم تاثير بسزايي در توليد سروتونين دارند كه خلق انسان را تنظيم مي‌كنند و استرس را تسكين مي‌دهند. روي هم مي‌تواند با برخي از اثرات منفي استرس مقابله كند و ويتامين E هم به عنوان يك آنتي اكسيدان مولكول‌هاي راديكال آزاد را كه با استرس و بيماري قلبي مرتبط هستند، نابود مي‌سازد.

ـ گزينه بعدي «چاي» گياهي يا «چاي سياه» است :
كه ضمن كنترل كالري‌ها، خلق و خوي شما را نيز بهبود مي‌بخشد.چاي بابونه، چاي ياسمن و ساير چاي‌هاي گياهي تاثير شگفت انگيزي روي بدن شما دارند و مي‌توانند مثل يك داروي مسكن عمل كنند.

ـ ماهي هم جزو خوراكي‌هاي ضد استرس و آرامش بخش است.
«ماهي» منبع غني از چربي‌هاي امگا ــ 3 است كه حاوي ويتامين‌هاي گروه B به ويژه‌ B6 و B12 مفيد براي مقابله با استرس هستند. در واقع ويتامين B12 يكي از مهمترين مكمل‌ها براي ساخت سروتونين به عنوان هورمون شادي در مغز است و كمبود ويتامين B12 مي‌تواند سبب افسردگي شود.

ـ «كلم بروكلي»
يكي ديگر از خوردني‌هاي مفيد براي مقابله با استرس است كه وقتي به پاستا، برنج و يا سالاد افزوده مي‌شود، تاثير معجزه آسايي در ايجاد شادي در شما اعمال مي‌كند. كلم بروكلي هم سرشار از ويتامين‌هاي گروه B شامل اسيد فوليك است كه به كاهش ترس، اضطراب و نگراني استرس و حتي افسردگي كمك مي‌كنند. فيبر موجود در اين سبزي نيز براي مقابله با يبوست و سندرم روده تركيب پذير مفيد است كه اين سندرم در واقع حاصل استرس بلند مدت است.

ـ آخرين ماده معجزه آسا در كاهش استرس «سير» است.
سير براي آرام كردن تنش و استرس و نيز كاهش گلوكز خون مفيد است. سير سرشار از آنتي اكسيدان‌ها است و اين مواد در مقابله با استرس بسيار مفيد هستند.

منبع : isna.ir
دوشنبه 16/3/1390 - 3:37
دوشنبه 16/3/1390 - 3:29

امشب با شاعر عشق و عرفان ...

نگاه به عشق ...

من از کجا پند از کجا باده بگردان ساقيا      آن جام جان افزاي را برريز بر جان ساقيا
بر دست من نه جام جان اي دستگير عاشقان        دور از لب بيگانگان پيش آر پنهان ساقيا
ناني بده نان خواره را آن طامع بيچاره را         آن عاشق نانباره را کنجي بخسبان ساقيا
اي جان جان جان جان ما نامديم از بهر نان         برجه گدارويي مکن در بزم سلطان ساقيا
اول بگير آن جام مه بر کفه آن پير نه چون          مست گردد پير ده رو سوي مستان ساقيا
رو سخت کن اي مرتجا مست از کجا شرم از کجا    ور شرم داري يک قدح بر شرم افشان ساقيا
برخيز اي ساقي بيا اي دشمن شرم و حيا       تا بخت ما خندان شود پيش آي خندان ساقيا

مولوي

دوشنبه 16/3/1390 - 3:21