• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • مقطع تحصیلی: نوع فعالیت:
  نام درس: موضوع درس:   
  • تنظیم چرخه ی کالوین
  • چرخه ی PCR قادر است به جای صدور یا تبدیل به نشاسته کربن مازاد ، آن را به سمت تولید مقادیر بیشتری RuBP سوق دهد.از این راه مقدار مولکول گیرنده ی دی اکسیدکربن به سرعت در کلروپلاست به حدی افزایش می یابد که امکان انجام سریع فتوسنتز فراهم می گردد. ...
  • دلیل فرکانس منفی در اثر دوپلر
  • همیشه وقتی صحبت از اثر دوپلر می شود، ناخودآگاه به یاد صدای آمبولانس یا ماشین آتش نشانی و کم و زیاد شدن صدای آن ها با توجه به دوری و نزدیکی شان به خودمان می افتیم. ...
  • شدت صوت و آستانه شنوایی
  • از آن جایی که مفاهیمی مانند منبع نقطه ای، قانون عکس مجذوری، شدت صوت، دسی بل و آستانه شنوایی همگی ارتباط تنگاتنگ با هم دارند، در این مطلب به تمام این موارد در کنار هم اشاره خواهد شد. ...
  • تنظیم چرخه ی کالوین(1)
  • به عنوان قانونی کلی برای پذیرفتن یک فرایند پیچیده متابولیکی باید ثابت شود که آنزیم های دخیل در آن وجود داشته و فعال هستند. چون تمامی آنزیم ها در استروما وجود دارند. از این رو چرخه ی PCR کالوین این شرط پذیرش را دارد. ...
  • حل مسائل مرتبط با لوله های صوتی
  • در مقاله پیشین به خوبی در خصوص لوله های صوتی توضیح دادیم، در این بخش می خواهیم توجه شما را به حل چند مسئله در این رابطه جلب نماییم. ...
  • تنفس نوری Photorespiration و چرخه ی اکسیداسیون فتوسنتزی کربن
  • متداولترین روش اندازه گیری سرعت فتوسنتز در سلول (مانند جلبک ها) یا یک گیاه کامل، اندازه گیری تبادل گازی اعم از مقدار جذب دی اکسیدکربن یا دفع اکسیژن است. تبادل گازی فرایندی پیچیده است، چرا که واکنش های متابولیکی مختلفی که رقیب نیز هستند ...
  • لوله های صوتی
  • در این مطالب راجع به حرکت موج در طول طناب و برگشت موج از مرز باز و بسته مطالبی را آموختید و متوجه شدید که چگونه امواج ایستاده در طول طناب تشکیل می شود و پدیده تشدید اتفاق می افتد. ...
  • شکست نور
  • در نوشتار پیش خواندید که نور یکی از شکل های انرژی است. برای این که جسمی دیده شود لازم است تا به آن نور تابیده شود. نور خورشید دارای رنگ های گوناگونی است که قابل تجزیه شدن هستند و شما می توانید با استفاده از یک منشور تجزیه نور را مشاهده کنید. ...
  • سلول های خونی و مشاهده فاگوستیوز
  • خون یک بافت همبند اختصاصی است و حجم آن حدود 5.5 لیتر در انسان است و از مایع و انواع سلول هایی تشکیل یافته اسن که با حرکتی منظم و یک طرفه در یک سیستم گردشی بسته جریان می یابد.
  • انتشار صوت(2)
  • وجود بخار آب در جو زمین که همان رطوبت هواست، باعث تغییرات جزئی در سرعت صوت می شود ...
  • نور و رنگ
  • نور یکی از شکل های انرژی است. با وجود نور است که اجسام دیده می شوند. هرچیزی که از خودش نور عبور دهد، چشمه ی طبیعی نور است، از نور استفاده های زیادی می شود. هنگامی که نور از چیزی عبور نکند، در پشت آن سایه تشکیل می شود. ...
  • انتشار صوت(1)
  • هنگامی که اجسام ارتعاش می کنند، انرژی صوتی تولید می کنند. به عنوان مثال هنگامی که روی طبلی می زنید، سطح طبل با سرعت بسیار زیادی ارتعاش می کند و ارتعاش طبل، مولکول های هوای اطراف خود را هم به ارتعاش درمی آورد. ...
  • شناسایی کیفی قندها
  • قند چیست؟ قند ها پلی الکل های آلی هستند ( زنجیره های ممتد از کربن که دارای اتصال با عوامل هیدروکسیل باشد)، که دارای عامل کربونیل (=O) باشند. قند ها یکی از 4 ماکرو مولکول های اصلی حیات می باشند و در بسیاری از مسیر های متابولیسمی بهم، حد واسط های آنها حضور
  • ماشین ها
  • زمانی که از کلمه ی ماشین استفاده می کنیم، منظور فقط خودروی سواری نیست، بلکه وسایل ساده ای مانند قرقره، اهرم، سطح شیب دار، و یا وسایل پیچیده تری مثل وسایل برقی منزل، موتور الکتریکی و ... همگی ماشین محسوب می شوند. حال می خواهیم بدانیم ماشین ها چگونه حرکت می
  • اختلاف راه و طرح تداخلی(1)
  • اگر مطلب تداخل در دو بعد را بار دیگر مطالعه کنید، به یاد می آورید که وقتی دو منبع ایجاد موج روی سطح آب نوسان کنند ...
  • اکسیداسیون نوری
  • در طرح درس نقش کاروتنوئیدها در فتوسنتز در مورد اهمیت حذف رادیکال های آزاد صحبت به میان آمد . در این طرح راهکارهای حذف این رادیکال ها را با هم بررسی می کنیم. ...
  • صوت
  • صوت (صدا) از جمله موج های طولی است که از داخل هوا یا مواد دیگر حرکت می کند اما در خلأ نمی تواند منتشر شود. ...
  • زنگ آهن
  • در نوشتار قبل درباره تغییرات فیزیکی و شیمیایی مواد توضیح دادیم. حال می خواهیم درباره تغییر عنصر آهن بدانیم. زنگ آهن که نام علمی آن اکسید آهن است زمانی به وجود می آید که یک قطعه آهن یا شی آهنی را در مجاورت رطوبت قرار دهیم. این تغییر در آهن یک تغییر شیمیای
  • نقش کاروتنوئیدها در فتوسنتز
  • در طرح درس گیرنده های نوری 3 در مورد کارتنوئیدها با هم آشنا شدیم. در این طرح با جزئیات بیشتری این نقش را دنبال می کنیم. ...
  • کار با میکروسکوپ
  • Microscope:(کلمه ایست یونانی و از دو بخش micron به معنای کوچک scopos به معنای هدف تشکیل شده است) وسیله ای برای دیدن اشیاء ریز، که با چشم غیر مسلح دیده نمی شوند
  • تداخل در دو بعد(2)
  • بهتر است به جای عبارت تفاوت مسافت از جایی که ایستاده ایم تا هر منبع، از اختلاف طول مسیر یا اختلاف راه استفاده کنیم.
  • تغییرات مواد
  • مواد مختلف یعنی عنصرها، ترکیب ها و مخلوط ها همیشه به یک صورت و ثابت باقی نمی مانند بر اثر عوامل گوناگونی تغییر می کنند. تغییر می تواند فیزیکی و یا شیمیایی باشد. این تغییرات در ساختمان مولکولی مواد تاثیر می گذارند. در تغییرات فیزیکی ساختار مولکولی مواد عوض
  • ساختمان مواد
  • هر ماده و جسمی از اجزای گوناگی تشکیل می شود. یکی از این اجزا مولکول است، تفاوت در خواص مواد، به تفاوت در مولکول های آن ها ارتباط دارد. این مولکول ها در حرکت هستند و نوع و میزان حرکت آن ها حالت های مختلف مواد را به وجود می آورد...
  • غیر یکنواختی جانبی انتقال الکترون(1)
  • واحدهای فتوسیستم I و فتوسییستم II و کمپلکس های سیتوکروم در داخل غشاهای سیال تیلاکوئیدهای گرانائی و استرومایی به صورت نا متعادل توزیع شده اند. الکترون ها به وسیله ی ناقلان متحرک الکترون بین کمپلکس ها منتقل می شوند. ...
  • امواج ایستاده
  • از مطلب بازتاب موج در طناب به یاد دارید که چگونه موجی از مرز بسته یا باز بازتاب می کرد. در این مطلب می خواهیم بدانیم زمانی که گروهی از موج های متوالی یکسان دچار تغییر در محیط انتشار می شوند، چگونه امواج خاصی به نام موج ایستاده تشکیل می شوند. ...
  • فسفریلاسیون چرخه ای
  • تولید ATP به وسیله ی نور در کلروپلاست به فسفریلاسیون نوری Photophosphorylation معروف است.فسفریلاسیون نوری بسیار مهم است، زیرا علاوه بر استفاده از ATP (به همراه NADPH) برای احیای دی اکسیدکربن به یک منبع مستمر تولید ATP برای انجام فعالیت های ...
  • ترکیب خون
  • در نوشتار پیشین خواندید که وظیفه ی دستگاه گردش خون در بدن انسان، گرداندن خون و انتقال اکسیژن و مواد مورد نیاز به همه جای بدن است. شبکه ی رگ ها در بدن ما سیستمی است که خون را به همه ی نقاط بدن می رساند. خون مایعی غلیظ است که خود از مواد تشکیل دهنده ی مختلف
  • کمپلکس سیتوکروم و فتوسیستم I
  • در طرح درس فتوسیستم II و اکسیداسیون آب و فتوسنتز، واکنشی اکسیداسیون-احیا 1 و 2 در مورد زنجیره های دخیل در انتقال انرژی آشنا شدیم.حال به ادامه این زنجیره تا تبدیل شدن به انرژی صحبت خواهد شد. ...
  • معادله موج (تابع موج)(2)
  • در مطالب گذشته راجع به دامنه، فرکانس، دوره تناوب و طول موج خواندیم. در این مطلب می خواهیم بدانیم با دانستن این خصوصیات امواج، آیا می توانیم رفتار موج را با گذشت زمان حدس بزنیم ؟ ...
  • دستگاه گردش خون
  • دستگاه گردش خون یکی از دستگاه های بدن است و همان طور که از اسم آن مشخص است، وظیفه گرداندن خون در بدن را دارد. گردش خون در بدن به منطور انجام امور حیاتی مانند دفع دی اکسید کربن و مواد زاید، رساندن غذا و مصرف اکسیژن انجام می شود.
  • فتوسیستم II و اکسیداسیون آب
  • انتقال الکترون عملاً با رسیدن انرژی تهییج به کلروفیل مرکز واکنش فتوسیستم II (P680) آغاز می شود. شکل برانگیخته ی P680،که به صورت P680* نشان داده می شود، با دادنیک الکترون به فئوفایتین(Pheo) (pheophytin) به سرعت اکسید می شود. ...
  • معادله موج (تابع موج)-(1)
  • در مطالب گذشته راجع به دامنه، فرکانس، دوره تناوب و طول موج خواندیم. در این مطلب می خواهیم بدانیم با دانستن این خصوصیات امواج، آیا می توانیم رفتار موج را با گذشت زمان حدس بزنیم ؟ ...
  • دستگاه تنفس
  • انسان، گیاهان و جانوران و در واقع همه ی موجودات زنده برای زنده ماندن به هوا نیاز دارند، در اطراف ما هوا وجود دارد. در واقع چیزی که موجودات زنده و غیر زنده را از هم متمایز می کند قابلیت تنفس آن ها است.
  • فتوسنتز ،واکنشی اکسیداسیون-احیا(2)
  • مرکز واکنش، محل اولیه واکنش های اکسیداسیون احیای فتوشیمیایی است، از این رو تبدیل انرژی نورانی به انرژی شیمیایی در واقع در همین قسمت صورت می گیرد....
  • فتوسنتز، واکنشی اکسیداسیون-احیا(1)
  • فتوسنتز انرژی نور خورشید را برای احیای فتوشیمیایی دی اکسیدکربن مصرف می کند، بنابراین انرژی را در قندهای تولید شده ذخیره می کند. قندها شکلی از انرژی قابل حرکت اند که می توانند برای استفاده در قسمت های دیگر گیاه منتقل شوند. ...
  • زمین، خانه ی بزرگ ما
  • کره ی زمین نیز مانند سیارات دیگر منظومه ی شمسی یک سیاره است. در این جهان پهناور فقط یک دنیا وجود دارد که ما آن راخانه خود می دانیم. این جهان، زمین ماست. زمین یک سیاره کوچک است که به دور خورشید درحال چرخش است. ...
  • مدلی برای سنتزATP
  • از چندین سال قبل مشخص شده است که سه سیستم غشایی اصلی مولد انرژی(در باکتری ها،کلروپلاست و میتوکندری ها) قادرند انتقال الکترون را با سنتز ATP مرتبط سازند. ...
  • انتشار موج در دو و سه بعد
  • کریستین هویگنس اولین کسی بود که روش های مفیدی برای چگونگی انتشار موج ها در فضا ارائه داد. ابتدا باید بدانیم که موج ها به دو دسته کروی و تخت تقسیم می شوند. ...
  • انرژی آزاد
  • قانون اول که عمدتاً به قانون بقای انرژی energy conservation معروف است بیان می کند که انرژی کل عالم ثابت است. مفهوم ساده آن این است که انرژی ممکن است تغییر مکان یا تغییر شکل دهد،ولی مقدار آن همواره ثابت است. ...
  • بازتاب موج در طناب
  • وقتی طنابی را به جایی می بندید و تکان مختصری به آن می دهید، موجی را به طور بسیار ساده در طول آن انتشار می دهید. ...
  • بر هم نهی و تداخل
  • وقتی دو یا چند موج به هم می رسند، ممکن است موج برایند آن ها به دلیل به دلیل تداخل یا برهم نهی امواج اولیه ، شکلی کاملا پیچیده داشته باشد. در این مطلب می خواهیم به ادامه مطلب فاز در موج و تداخل سازنده و ویرانگر اشاره کرده و همچنین شرایط لازم برای ...
  • تخصیص
  • تخصیص به سرانجام متابولیکی کربنی که یا جدیداً در برگ منبع به صورت شیره پرورده در آمده است یا به یک مخزن تحویل شده است، بر می گردد. شیره ی پرورده در منبع سه مصرف اساسی دارد. ...
  • تخلیه آوند آبکش
  • وقتی شیره ی پرورده به مخزن مورد می رسد باید از کمپلکس se-cc تخلیه و به سلول های بافت مخزن وارد شود. اصولاً موضوع همانند بارگیری است،تنها جهت متفاوت است. البته وقتی به جزئیات وارد می شویم،تفاوت های قابل توجهی وجود دارد....
  • اهرم و سطح شیب دار، ماشین هایی کاربردی
  • در نوشتار قبل درباره ماشین ها خواندید. می دانید که اهرم و سطح شیب دار نوعی ماشین هستند که انجام دادن بسیاری از امور را برای ما آسان می کنند. حال می خواهیم با عملکرد آن ها آشنا شویم...
  • فاز در موج
  • یکی از ویژگی های نقاط ارتعاش کننده در روی یک موج، فاز آن هاست. فاز به تنهایی فقط یک مفهوم ریاضی است اما با استفاده از همین مفهوم ریاضی به درک بهتری از موج و انتشار آن در محیط خواهیم رسید. ...