• Nombre de visites :
  • 1511
  • 6/6/2009
  • Date :

Mazlumları Desteklemek

mazlum

  İslam, zulüm ve fesadın tamamen yaygın olduğu bir toplumda zuhur etti. Zorbalar ve kendini beğenmiş zenginler, güçsüz kimselere ellerinden gelen zulüm ve eziyeti yapıyorlardı. Bazıları da korku veya başka sebeplerden dolayı bu zulümler karşısında susarak gerçekte onların yaptıklarına razı oluyorlardı. Bu da zalimlerin, acımasız işlerini sürdürmekte daha cüretkâr olmalarına sebep oluyordu.

  İslam, zalim kimseleri tehdit etmiş, onları lanetlemiş ve Allah'ın rahmetinden uzak olduklarını bildirmiş ve buna ilaveten zulmün karşısında susan ve mazlumlara yardım etmeyen kimseleri de şiddetle kınayarak onları Allah'ın azabı ile korkutmuştur.

  İmam Sadık (a.s) "Bir mümin, gücü yettiği halde kardeşine yardım etmez ve onu yalnız bırakırsa, Allah dünya ve âhirette onu yalnız bırakır."[1] buyurmaktadırlar.

  İslam, zalimlerle mücadele etmeyi ve mazlumlara yardımda bulunmayı emretmektedir.

  Hz. Ali (a.s) oğullarına vasiyet ederken "Zalimin düşmanı, mazlumun yardımcısı olun"[2] buyurmuşlardır.

Peygamber-i Ekrem (s.a.a) şöyle buyurmaktadır:

"Kim, bir mümini bir zalimin şerrinden korursa, Allah Tealâ kıyamet günü bir meleği, onu cehennem ateşinden korumakla görevlendirir.[3]

Yine İmam Sadık (a.s) buyururlar:

"Bir müminin, diğer bir mazlum mümine yardım etmesi, onun için bir ay oruç tutmak ve Mescid'ül-Haram'da itikâf etmekten daha iyidir."[4]

  İmam Bakır (a.s) şöyle buyurur: "İmanlı bir adam, zalim bir padişahın ülkesinde yaşıyordu. Zamanla padişah ona eziyet etmeye başlayınca kâfirlerin ülkesine kaçarak bir kâfire misafir oldu. Kâfir adam, onu ağırladı ve ona iyi davrandı. O kâfirin ölüm anı gelip çatınca Allah ona şöyle vahyetti:

"İzzet ve celalime andolsun, eğer cennetimde kâfirler için bir yer olsaydı, seni de cennete yerleştirirdim. Lakin cennet kâfirlere haramdır. Onun için "Ey ateş, bu adamı al, ama incitme."[5]

  İmam Sadık (as) mazlumlara yardım etme hakkındaki sözlerinden birinde şöyle buyuruyor:

"Müminin mümine yardım etmesi, farzdır."[6]


[1]- Bihar'ül-Envar, c.15, Kitab'ul-İşret, s. 123.

[2]- Nehc'ül-Belağa, s.967.

[3]- Câmi'üs-Saadât, c.2, s.221.

[4]- Bihar'ül-Envar, c. 15, Kitab'ul-lşret, s. 123.

[5]- Usul'ül-Kafi, s.403.

[6]- Bihar'ül-Envar, c. 15, Kitab'ul-İşret, s. 123.


Coğrafyası Mazlum...

Mazlum Hüseyin’in Soyu

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)