• Nombre de visites :
  • 2215
  • 23/5/2009
  • Date :

Çocuğunuzun iradesini geliştirin (1)

çocuk

  İradeli ve direnişli insanlar, genellikle dünya görüşü gelişmiş insanlardır, diğer bir deyimle insandaki irade gücü ve olumsuzluklar karşısında daha dayanıklı olması onun bilinci ve inancıyla bağlantılıdır.

  Gerçek şu ki “İrade” olarak adlandırdığımız güç, insanın fıtri bir özelliği değildir; yani hiçbirimiz, güçlü veya zayıf bir iradeyle doğmuyoruz.

İrade, insanların daha sonra kazandıkları ve zamanla güçlendirdikleri veya güçsüzleştirdikleri bir özelliktir.

Yaşadığımız hayat şartları ve bulunduğumuz ortamlar, bizdeki iradenin oluşması veya değişime uğraması yönünde oldukça etkilidir.

  Söz konusu bir çocuk olduğu zaman, irade konusu da farklılık kazanıyor; bir çocuk, sizin dünya görüşünüze sahip değildir ve sizin gördüğünüz dünyayı tamamen farklı bir şekilde görüyor, sizin gibi olayların ilerisi veya gerisini göremiyor dolayısıyla sizin sahip olduğunuz irade gibi bir iradeye de sahip değildir. Dolayısıyla çocuklarınızın sizin gibi azimli olmamaları, onlardaki bir eksikliğin belirtisi değildir.

  İradeli ve dayanıklı insanlar, genellikle dünya görüşü gelişmiş insanlardır, diğer bir deyimle insandaki irade gücü ve olumsuzluklar karşısında daha dayanıklı olması onun bilinci ve inancıyla bağlantılıdır.

Bu dünyanın gelip geçici olduğuna inanan bir insan, rahatlıkla dünya zevklerinden uzak durabilirken her şeyin sadece bu dünyadan ibaret olduğunu düşünen birisi asla bu zorluklara göğüs geremiyor.

 İmanlı askerlerin savaş meydanında hiçbir engel tanımaması da bundan kaynaklanıyor.

çocuk

  Çocuklarda ise bu tür konular direkt olarak söz konusu değildir; çocuklar, gördüklerinin ötesini sizin gibi göremezler, onlara gelecekle ilgili şeffaf bir tablo çizemezsiniz. Örneğin derslerine iyi çalıştığı takdirde ne tür bir geleceğe sahip olabileceğini ve bunu yapmadığı takdirde ise nasıl zorluklara katlanacağını tam olarak ona anlatamazsınız. Ama bütün bunlarla birlikte birkaç basit ama hassas konuya dikkat ettiğiniz takdirde karşınızda azimli bir çocuk görebilirsiniz.

Çocuğunuzun iradesinin şekillenmesi için gerekli olan malzemeler bunlardır:

1- Belirli bir hedef ve amaç

2- Belirlenen hedefin, korunması

3- Yetenekleri gözetmek (hedefin belirlenmesi doğrultusunda)

4- Yetenekleri gözetmek (isteklerini erteletmek konusunda)

5- Yetenekleri gözetmek (dayanıklılık konusunda)

6- Yetenekleri gözetmek (etkileşim ve kopyalama konusunda)


Okul Öncesi Dönem (3-6 Yaş)

Çocuk ve Dini eğitim

Çocuk Eğitiminde Uygun Mesajlar

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)