• Nombre de visites :
  • 2789
  • 28/4/2009
  • Date :

Aile Sisteminde İslâmi Ahlâk

islami ahlak

Güzel Ahlâkın Değeri

  Kadın ve erkek, kendileri ve çocuklarının saadeti için Kur’ân-ı Kerim ve rivayetlerin büyük bir önemle vurguladığı bir takım ahlâki meselelere riayet etmesi gerekir. Güzel ahlâka riayet etmek ve ahlâki çirkinliklerden sakınmak hiç de öyle zor bir iş değildir.

  Ahlâki gerçekleri hayata geçirmek ve az bir müddet zarfında ahlâki aşağılıklardan sakınmak tahammül edilir bir riyazettir ve bu ilâhi yolu kat etmeyi insana kolaylaştırmakta, evlilik bağlarını güçlendirmekte, birbirine sevgiyi sağlamlaştırmakta, diğerlerine özellikle de aile çocuklarına ahlâki bir ders olmaktadır.

Birbirine karşı ahlâki değerleri hayata geçirmek, sefa, samimiyet, temizlik, esenlik, rahatlık, güvenlik, aşk ve muhabbet atmosferini oluşturur, hayatı, bütün boyutlarıyla kadın ve erkek için baldan daha tatlı kılar.

Ahlâki güzelliklerle süslenmek ve hayata geçirmek hususunda Kur’ân-ı Kerim çeşitli ayetlerde, yüce Peygamber’i överek şöyle buyurmuştur:

“Allah’ın rahmetinden dolayı, sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba ve katı kalpli olsaydın, şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi.”[1]

Şüphesiz sen büyük bir ahlâk üzeresin.”[2]

Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “İslâm güzel ahlâktır.”[3]

İmam Hasan-ı Mücteba (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz güzelin en güzeli, güzel ahlâktır.”[4]

Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Güzel ahlâk, dünya ve ahiret hayrıyla birliktedir.”[5]

Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Güzel ahlâk, her iyiliğin başıdır.”[6]

Altıncı İmam (a.s) şöyle buyurmuştur: “Güzel ahlâktan daha tatlı bir hayat yoktur.” [7]

Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Kimin ahlâkı güzel olursa Allah onu gündüzleri oruç tutan, geceleri ise ibadetle geçiren bir kimsenin makamına ulaştırır. [8]

islami ahlak

  Hakeza Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Kıyamet günü kulun terazisine konulacak ilk şey güzel ahlâkıdır.”[9]

  Hakeza Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

“Şüphesiz kıyamet günü bana en sevimli ve en yakın olanınız, ahlâkı en güzel ve tevazusu en fazla olanınızdır.”[10]

  Resulullah (s.a.a), Müminlerin Emiri’ne (a.s) şöyle buyurdu: “Sana, ahlâkıma en çok benzeyeninizi haber vereyim mi? ” Müminlerin Emiri (a.s), “Evet” deyince Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ahlâkı en güzel olanınız, hilmi en büyük olan, yakınlarına en çok iyilik eden ve en çok insaf göstereninizdir.”[11]

  Ahlâki güzellikler ve güzel ahlâk o kadar değerli ve yücedir ki yüce İslâm peygamberi onun kendisinin biset sebebi olduğunu ilan buyurmuştur: “Şüphesiz ben ahlâki yücelikleri tamamlamak için gönderildim.”[12]

Hakeza: “Şüphesiz ben ahlâk güzelliğini tamamlamak için gönderildim.”[13]

  Ahlâki güzellik ve yücelikler; Hakk’ın sıfatlarının nuru, Peygamberlerin ve masum İmamların (a.s) haletleri ve bu sıfatlara sahip olan kimse için ise hayır ve bereket sebebidir.

  Ahlâki kötülükler ise iblisi ve şeytani haletlerdir. Hayatın acı olmasına, mutluluğun ortadan kalkmasına, güvensizlik, tefrika, ayrılık ve halkın birbirinden nefret etmesine, dünya ve ahiretin bozulmasına neden olur.

Ben, evde kadın ve erkeğin riayet etmesi gereken evlilik bağlarını güçlendirmeye yarayan ve sefa ve samimiyeti sürdüren şeylere gerekli olduğu ölçüde işaret edeceğim. Yüce Allah’tan hepimizin güzel ahlâkla süslemesini ve ahlâki kötülüklerden uzak kılmasını diliyorum.


[1]- Âl-i İmrân, 159

[2]- Kalem, 4

[3]- Mizan’ul-Hikmet, c. 3, s. 137- 138

[4]- a. g. e.

[5]- a. g. e.                                                                                                                                   

[6]- a. g. e.

[7]- Bihar, c. 71, s. 388- 389

[8]- a. g. e.

[9]- Bihar, c. 71, s. 385

[10]- a. g. e.

[11]- Bihar, c. 77, s. 58

[12]- Mizan’ul-Hikmet, c. 3, s. 149

[13]- a. g. e.

Aile Ahlakı

Babalar Ve Oğullar

ANA-BABAYA İYİLİK VE SAYGI

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)