• Nombre de visites :
  • 3273
  • 26/3/2008
  • Date :

İMAM ZAMAN'IN (a.f.) DOĞUMU

İMAM ZAMAN'IN (a.f.) DOĞUMU

   İmam Hasan Askeri"yi (a.s.) kontrol altında tutmak için Samirra ve Bağdat"a hakim olan Abbasilerin yapmış olduğu faaliyetlerden dolayı, önemli bir mesele olan İmam Zaman"ın (a.f.) doğumu gizli tutulmalıydı. O Hazretin doğumunun gizli tutulmasının bir başka nedeni de şuydu ki, o zamanlar İmam Zaman"ın (a.f.) gaybet edeceği dillerde dolaşmaktaydı ve Beni Abbas ise Şia"nın imamet yolunu her nasıl olursa olsun kapatmak istiyordu.

   Şeyh Müfid, İmam Zaman"ın (a.f.) yaşam tarihi hakkındaki yazısının başlarında şöyle demiş: O dönemdeki bir takım zorluklardan ve de Allah"ın son hüccetini bulmak için zamanın sultanının çok sıkı ve amansız bir arama operasyonu başlatmış olduğundan dolayı, O Hazretin doğumu herkesten gizli tutuldu.[1]

   Önceleri hidayet İmamlarından nakledilen rivayetlerde O Hazretin esrarengiz doğumuna işaret edilmiş ve hatta bu, O"nu tanımanın delillerinden biri olarak tayin edilmişti.[2] On birinci İmam"ın oğlunu bulmak için Abbasilerin durmadan çalıştıkları tarih kitaplarının çoğunda yazılıdır.

   Kum şehrinin vergisini toplamakla görevli olan Ahmed b. Übeydullah b. Hakan, İmam Askeri"nin (a.s.) evinin aranması hakkında ayrıntılı bir bilgi vermiş ve bu arada dakik konulara değinmiştir. O şöyle diyor: İmam Askeri"nin (a.s.) rahatsız olduğu yayıldı. Halife, babamı yanına çağırttı. Babam dar"ül hilafeye gidip halifenin güvendiği, itimat ettiği ve yakın memuru olan beş kişiyle birlikte döndü. Babam onlara, İmam"ın evini gözetlemelerini ve O"nun her anından haberdar olmalarını emretti. Daha sonra da bazı doktorları çağırdı ve onlara, gece gündüz İmam"ın yanında durmalarını emretti. İki veya üç gün sonra İmam"ın durumunun kötüye gittiğini haber verdiler ona. O da tabiblerin sıkı bir şekilde İmam"ı gözetlemelerini emretti. Daha sonra kadıların reisine gidip, takva ve dini açısından tamamen güvendiği on kişiyi gece gündüz İmam"ın evinde kalmaları için oraya göndermesini istedi. İmam (a.s.) dünyadan göçünceye kadar bu durum aynen devam etti. Bu hadiseden sonra halifenin emriyle İmam"ın evi dakik bir şekilde arandı, her şey mühürlendi ve ondan sonra da İmam"ın oğlunun bulunması için sıkı bir arama operasyonu başlatıldı. Bu doğrultuda cariyelerin hangisinin hamile olduğunu ortaya çıkarmak için cariyeler bile göz altına alındı. Hamile olduğu hususunda şüphelendikleri bir cariyeyi bir odaya kapattılar ve hamile olmadığını anlayıncaya kadar odadan çıkarmadılar. Daha sonra da İmam"ın bıraktığı mirası, annesi ve kardeşi Cafer arasında taksim ettiler. Bu rivayette bunlar anlatıldıktan sonra Cafer"in fırsatperestliğine ve kardeşi İmam Askeri"nin (a.s.) yerine geçmek istediğine işaret edilmiştir. Cafer, Übeydullah b. Hakan"dan, kendisini İmam Askeri"nin (a.s.) halifesi olarak tanıtmasını istedi ve o da Cafer"in bu isteğini reddetti.[3]

   Başka bir rivayet şöyledir: İmam Askeri"nin (a.s.) dünyadan göçtüğünden haberdar olmayan Kum"da yaşayan bazı Şialar, şer"i vücuhatı (şer"in tayin ettiği maddi borçlarını) ödemek için Samirra"ya geldiler. Samirra"ya girdikten sonra onları Cafer-i Kezzab"ın (yalancı) yanına götürdüler. Kum"dan gelen Şialar önce Cafer"i imtihan etmek istediler ve bu amaçla da "Yanımızda getirdiğimiz paranın ne kadar olduğunu biliyor musunuz?" dediler. Cafer, paranın miktarını bilmediğini söyledikten sonra "Sadece Allah gayıptan haberdardır" dedi. Neticede Kum Şiaları parayı ona vermekten çekindiler. Bu sırada bir gelip onlara bir ev gösterdi. Onlar da kendilerine gösterilen eve gittiler ve beraberinde getirdikleri paranın ne kadar olduğu kendilerine söylendi, onlar da getirdikleri parayı, paranın miktarını söyleyen şahsa teslim ettiler. Cafer bu durumu Mutamid"e bildirdi ve Mutamid"in emriyle İmam"ın evi ve hatta komşuların evleri yeniden arandı. İşte burada Sakil adından bir cariye, İmam Zaman"ın (a.f.) canını korumak amacıyla hamile olduğunu söyledi. Bu cariye tutuklanıp götürüldü. İki sene göz altında tutulduktan sonra hamile olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldı.[4]

   Cafer"in tahrikiyle birlikte zamanın halifesi tarafından gösterilen bu şiddetli hassasiyetin tek nedeni, on ikinci İmam"ı kontrol altına almasalar bile, en azından İmam Hasan Askeri"nin (a.s.) oğlunun olmadığını duyurabilmeleriydi.

   İşte bu nedenle de olaya bir hakikat süsü vermek için güvendikleri kişileri İmam"ın evine yerleştirmişlerdi ve böylelikle de Şiaları bir başıboşluk ve teklifsizlik içinde bırakmak istiyorlardı. Şeyh Tusi bu rivayetin devamında şunları da eklemiştir: Onların İmam"ın evine yerleştirilen güvenilir adamları O Hazretin öldüğüne şehadet ettiler.[5] Ancak hakikat şu ki, bu konu hakkında önceden hazırlanmış düzenli ve dakik bir plan doğrultusunda O Hazretin veladet meselesi halkın gözünden ve hatta Şiaların büyük bir bölümünden gizli tutulmuştu. Bununla birlikte bu mesele pek de sorun yaratmadı.

----------------------------------------------

[1]- İrşad (Şeyh Müfid), s: 345.

[2]- Müntabah-ül Eser, s: 287-288.

[3]- Kafi, c: 1, s: 505-506.

[4]- İkmal"üd Din, s: 473.

[5]- Gaybet (Şeyh Tusi), s: 132.

 

 

İSLAM'DA MEHDİLİK

Gaib İmamın faydası nedir?

GAYBETİN HİKMETİ

Gaybet-i Suğra ve Kübra

Kur’an’da Hz. Mehdi (a.s)

Hz.Mehdi Nasıl Tanınacak?

Hz. Mehdi (a.s)’ın Doğumu

MEHDİ’NİN ZUHURUNUN ALAMETLERİ

İmam Mehdi Dinin Korunmasına Vesiledir

Yeryüzü Asla Hüccetsiz Kalmaz

KAYIP İMAMI BEKLERKEN

Hz. Mehdi’ye İnanmak 1

Hz. Mehdi’ye İnanmak 2

Hz. Mehdi’ye İnanmak 3

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)