• Nombre de visites :
  • 4537
  • 1/12/2007
  • Date :

ALİ BİN CÂFER (A.S)

ALİ BİN CÂFER (A.S)


   Ali bin Câfer, İmam Câfer Sâdık (a.s)"ın oğlu ve İmam Mûsa Kâzım (a.s)"ın küçük kardeşidir. Buna göre o, h.k. 2. asrın alimlerindendir. Küçük yaşta babasını kaybetti, kardeşinin himayesinde büyüdü. İslam"ın hak ve gerçek ilmini asıl kaynağı olan kardeşinden öğrendi.

  Soyu
  Ona Ali bin Câfer Erizî diyorlardı. Eriz, Medine"nin mahallelerinden birinin adıdır. Ali bin Câfer ve çocukları, orada yaşıyorlardı ve Erizî seyitleri onun vasıtasıyla İmam Câfer Sâdık (a.s)"a yetişirler.

  Akidesi
  Ali bin Câfer İmam Mûsa Kâzım (a.s), İmam Rıza (a.s), İmam Cevad (a.s) ve İmam Hâdî (a.s)"ın en vefalı ashaplarından ve yardımcılarından idi. O, sürekli olarak İmam Mûsa Kâzım (a.s) ile beraberdi. Yolculukta bile onunla sefere çıkardı. O hazretten muhtelif ilimler öğrendi. Onun sırdaşı ve malının koruyucusu idi.

İmam Rıza (a.s)"ın imameti döneminde Vakıfiyye"nin[1] karşısında dağ gibi dayanıp durdu ve İmam Rıza (a.s"ı destekledi.

  İmam Cevad (a.s)"ın imameti döneminde çok yaşlı olmasına rağmen İmam"ın huzuruna giderdi. O hazret küçük bir çocuk olmasına rağmen ona saygı duyar, ayakkabılarını çiftlerdi. İtiraz edenlere derdi ki: O imamdır, herkesten üstündür.

  Mücadelesi
Ali bin Câfer, 203 h.k. tarihinde kardeşi Muhammed bin Câfer ile Talibîn kıyamında ki onlarla Hârun bin Musayyib arasında çıkan bir savaştı. Kahramanca mücadele etti.

  Çocukları
  Onun Muhammed, Ahmed, Hasan ve Câfer adlarında dört oğlu vardır ki Erizli seyitler onların soyundandırlar.

  Alimlerin Sözleri
  Şeyh Mufid şöyle der: "Ali bin Câfer, hadis ravilerindendir. Sözleri çok metin, güvenilir ve kendisi takvalı ve fazilet sahibidir. Sürekli kardeşi İmam Mûsa Kâzım (a.s) ile beraberdi. O hazretten çokça hadis nakletmiştir."

  Şeyh Tûsî şöyle der: "O, çok güvenilir bir kimsedir. Keşşî, onun hakkında bir rivayet nakletmiştir ki onun inancının doğruluğuna, edep ve terbiyesine açık delildir."

  Üstatları
  Ali bin Câfer; İmam Câfer Sâdık, İmam Mûsa Kâzım ve İmam Rıza (a.s)"dan istifade etti ve o hazretlerden hadis nakletmiştir. Ayrıca Şehit Hüseyin bin Zeyd, Süfyan bin Uyeyne, Muhammed bin Muslim, Abdulmelik bin Kudame, Mûteb ve Ebu Said Mekkî"den hadis rivayet etmiştir.

  Talebeleri
  Ali bin Câfer"in birçok öğrencisi vardı. Onlardan bazıları: Ahmed bin Muhammed bin Ebî Nasr Bezentî, Yûnus bin Abdurrahman, Ali bin Asbat, Abdulazim bin Abdullah Hasanî, Eyyüp bin Ruh ve Amreki bin Ali"dir.

  Eserleri
  Elimize yetişen tek kitabı Mesail-u Ali bin Câfer"dir ki İmam Mûsa Kâzım (a.s)"dan sorduğu soruları ve cevaplarını içerir.

  Ölümü
  Ali bin Câfer, dört mâsum imamın zamanında yaşadığına göre ki İmam Câfer Sâdık (a.s)"ın şehadeti 148 h.k. ve İmam Hâdî (a.s)"ın şehadeti 220 h.k"dir. O 80 yıldan fazla yaşamıştır. Bir rivayete göre onun cenazesi Kum Şehri"nde defnedilmiştir. Şimdi kubbeli ve Muhammed (s.a.a) ve soyunun âşıklarının ziyaretgâhıdır.

 

 

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)