• Nombre de visites :
  • 2823
  • 24/10/2007
  • Date :

  NERGİS GÜLÜ

nergis gülü

 

Gerçekleşecektir Rabb'imin va'di

Yerine gelecek enbiyâ ahdi

Altüst olacaktır Şeytân'ın tahtı

Hâtem-i Evsiyâ geldiği zaman

 

Son bulacak hayat, denen bu zindân

Kıtlık görmeyecek diyâr-ı Ken'ân

Yakub çekmeyecek bir daha hicrân

O Yusuf-i Zehrâ geldiği zaman

 

Zâhir olur bir-bir âlemde sırlar

Kış son bulur, güneş olur aşikâr

Nergis gülü eder âlemi gülzâr

Bahâr-ı kâinât geldiği zaman

 

Serâba koşanlar, bulur mey-i nâb

Sâkinin elinden olurlar harâb

Açar ay yüzünden yârımız hicâb

O nesîm-i hayât geldiği zaman

 

Kâbe'den semâya Kâim'in sesi

Yükselip mest eder, âşık her kesi

Can verir aleme kudsî nefesi

Ruhların tabîbi geldiği zaman

 

Acılar, hüzünler, artık son bulur

Zâlimler kahrolur, mazlumlar gülür

Âlem fazîletin bezmine gelir

Âşıklar habîbi geldiği zaman

 

Kuruyacak kökü yalan, dolanın

Son bulacak devri, gasbın, talanın

Gülistân olacak âlem, inanın

O cennet tâvûsu geldiği zaman

 

Noksanlıklar artık kâmil olacak

İnsanlık her şeye kâbil olacak

Her kes o Mevlâ'ya sâil olacak

Hilkatın nâmûsu geldiği zaman

 

Kur'ân olacaktır yeniden tefsîr

Hakikatler zuhûr edecek bir-bir

İnsan anlayacak insanlık nedir

O insân-ı kâmil geldiği zaman

 

Her yerde fazîlet hâkim olacak

Hakk'ın emri artık kâim olacak

Bâtıl yok olmaya mahkûm olacak

O emîr-i âdil geldiği zaman

 

Bayram edecektir bütün kâinât

Sâhile varacak keştiy-i necât

Rahmet yeryüzüne inecek kat-kat

Mazlûmlar penâhı geldiği zaman

 

Kurulacak adaletin divânı

Yerde kalmayacak Hüseyn'in kanı

Yerine gelecek Hakk'ın fermânı

Hüccet-i İlâhi geldiği zaman

 

Şafak ufuklardan elbet doğacak

Âleme nûr, yağmur gibi yağacak

Adâlet, zâlimi, zulmü boğacak

Vâris-i Peygamber geldiği zaman

 

"Mehdî" adı ile, süslenir her yer

Bütün yerler, gökler, "Mehdî, Mehdî" der

Sevinir Murtezâ, Zehrâ, Peygamber

Kâim-i Muntazar geldiği zaman

 

Musa Aydın

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)