• Nombre de visites :
  • 5956
  • 24/10/2007
  • Date :

KİMDİR HÜSEYİN?

                        

KİMDİR HÜSEYİN?

 

 

 

Kimdir Hüseyn, ki âlem ona divâne olup?

Bu ne şemdir, ki canlar ona pervâne olup?

 

Şehgül-i gülzâr-i ismet-i Zehrâ'dır Hüseyn

Zâde-yi o şeh-i mülk-i  "Lâ Fetâ"dır Hüseyn

 

 

Fitne sahrasında Meş'el-i hüdâdır Hüseyn

Tûfân-ı belâda keşti-yi necâdır Hüseyn

 

Cehlin vahşetinde huzûr-i Kubâ'dır Hüseyn

Musâ'nın mâbedi o Tur-i Sinâ'dır Hüseyn

 

Kıyam abidesi Meş'er u Mina'dır Hüseyn

Şehâdet dersinde üstâd-ı şeydadır Hüseyn

 

Sâika-yı iman der şeb-i yeldâdır Hüseyn

Mahzûn yüreklerde hazin bir sevdadır Hüseyn

 

                                                           Cafer Hamidi

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)