• Nombre de visites :
  • 1304
  • 24/10/2007
  • Date :

ZİKİR

S.489: Kasıtlı olarak rüku zikrini secdede ve secde zikrini de rükuda okumanın sakıncası var mıdır?

C: Allah Teala'nın mutlak zikri olarak okursa sakıncası yoktur; rüku, secde ve namazı sahihtir.

S.490: Birisi yanlışlıkla secdede rüku zikrini veya rükuda secde zikrini söylerse ve sonra hemen farkına vararak hatasını düzeltirse namazı batıl olur mu?

C: Bunun sakıncası yoktur ve namazı sahihtir.

S.491: Namazı bittikten sonra veya namaz esnasında zikri yanlış söylediğinin farkına varırsa hükmü nedir?

C: Zikrin, yani rüku ve secdenin yeri geçmişse üzerine bir şey gelmez.

S.492: Namazın üç ve dördüncü rekatlarında tesbihat-ı erbaayı bir kere söylemek yeterli midir?

C: Yeterlidir; ancak, üç kere tekrarlamak ihtiyata daha uygundur.

S.493: Namazda tesbihat-ı erbaanın üç defa söylenmesi gerekmektedir; ancak insan yanlışlıkla dört defa söylerse, namazı kabul olur mu?

C: Sakıncası yoktur.

S.494: Namazın üç ve dördüncü rekatlarında tesbihat-ı erbaayı üç kere mi, dört kere mi veya üçten az mı söylediğini bilmeyen kimse ne yapmalıdır?

C: Bir kere de söylemek yeterlidir ve üzerine herhangi bir sorumluluk gelmez; eğer rüku etmemişse üç kere söylediğini kesin olarak bilinceye kadar tekrarlayabilir.

S.495: Namazda, kıyam halinde olduğu gibi, beden hareket halindeyken de bi havlillahi . zikrini okumak câiz ve sahih midir?

C: Sakıncası yoktur; zâten bu zikir namazın bir sonraki rekatı için kıyam edildiğinde söylenilir.

S.496: Zikirden maksat nedir? Acaba Resulullah (s.a.a) ve Ehl-i Beyt'ine salavat getirmeği de kapsamına alır mı?

C: Allah Teala'nın ismini kapsamına alan her şey zikirdir; Resulullah ve Ehl-i Beyt'ine (Allah'ın salavatı onların üzerine olsun) salavat ise en faziletli zikirlerdendir.

S.497: Bir rekatlık Vitir namazında ellerimizi kunut için kaldırarak Allah Teala'dan hacetlerimizi istediğimizde; hacetlerimizi kendi dilimizle -mesela farsça- söylememizin sakıncası var mıdır?

C: Kunutta farsça dua etmenin sakıncası yoktur; kunutta bütün dualar, arapça olmayan herhangi bir dille okunabilir.

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)