• Nombre de visites :
  • 3324
  • 8/1/2017
  • Date :

İlk ayet ve son ayet

ilk ayet ve son ayet

 

Yedi sayısının ilginç yanlarından biri de; Kuran’daki ilk ayetin ve son ayetin kelimelerinin toplamının yedi olmasıdır. Aynı şekilde Kuran’daki ilk surenin ve son surenin kelimelerinin toplamının ise 49, yani: 7X7 olmasıdır. İlk ayet olan  (Bismi-allah-rahman-rahim)’in arapçasındaki kelimelerin sayısı dörttur. Son ayet olan (minel- cinneti- vennas) ayeti ise üç kelimedir. Bu ikisinin toplamı ise: 4+3=7 etmektedir. İlk sure olan Fatiha suresinin kelime sayısı: 29 dur. Son sure olan Nas suresinin kelimeleri ise 20 kelimedir. Bu ikisinin toplamı: 7X7=49=20+29 . Sübhanallah, Allah’ın şanı ne yücedir.

Abduldaem Al-Kaheel

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)