• Nombre de visites :
  • 1198
  • 25/2/2014
  • Date :

DÜNYAYA BAĞLANMAK BÜTÜN GÜNAHLARIN KAYNAĞIDIR(1.Bölüm)

dünyaya bağlanmak bütün günahlarin kaynağidir(1.bölüm)

Ayet ve hadislerde, dünya oldukça kötülenmiş oyun, geçici eğlence yeri ve bir aldatıcı olarak tanıtılmıştır. Oyun ve eğlenceyle ömrünü geçirmek ise müminin şahsiyetine yakışmaz.

Kurân-ı Kerim şöyle buyurur:

Dünya hayatı aldatıcı bir metadan başka bir şey değildir.[1]

Ve yine şöyle buyuruyor:

Dünya hayatı yalnız bir oyun ve oyalanmadan başka bir şey değildir, korkup sakınmakta olanlar için âhiret yurdu gerçekten daha hayırlıdır. Yine de akıl erdirmeyecek misiniz?[2]

Başka bir yerde de buyuruyor ki:

Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, tutkulu bir oyalanma, bir süs, kendi aranızda bir övünme, mal ve çocuklarda bir çoğalma tutkusudur. Bir yağmur örneği gibi onun bitirdiği ekin ekicilerin hoşuna gitmiştir, sonra kuruyuverir, bir de bakarsın ki sapsarı kesilmiş, sonra o, bir çerçöp oluvermiştir. Âhirette ise şiddetli bir azap vardır.[3]

Hz. Ali şöyle buyurmakta:

Sonra dünyadan çekinmenizi tavsiye ederim. Çünkü dünya, görünüşte tatlıdır, dile, damağa hoş gelir. Yemyeşildir, taptazedir, göze güzel görünür. Özlemlerle kaplanmıştır; çabuk elde edilen, fakat hemen geçip giden zevkler yüzünden sevdirir kendini, az bir hoşlukla iyi görünür, dileklerle, ümitlerle bezenir, bezendirir; aldatışlarla süslenir; fakat verdiği sevincin bekası yoktur; onun derdinden, eleminden kurtuluş imkanı bulunamaz. Pek aldatıcıdır, çok zarar vericidir. Geçip gider, yok olup biter; içindekileri de yok eder, sömürür, yer.[4]

Yine şöyle buyuruyor:

Dünya bir yurttur ki zeval bulması, yok olması, ehlinin de onu bırakıp gitmesi, göçüp yitmesi mukadderdir. Pek tatlıdır, yemyeşildir; ama dileyenden çabucak kaçar gider; can gözüyle ona bakan varlığından şüpheye düşer.[5]

Dünyayı kötüleyen ve halkı ondan sakındıran böyle ayet ve hadisler çoktur; bilhassa Nehcü’l-Belaga'da dünya ve dünya ehli oldukça yerilmiş insanların dünyayı terk etmesi, âhireti düşünmesi istenmiştir. Bu ayet ve hadisler insanları dünya ehli ve âhiret ehli olarak ikiye ayırmaktadır. Bunların her birinin de kendine özgü bir programı vardır.

Allah-u Teala Kur'ân-ı Kerim'de buyuruyor ki:

Kim dünyanın yararını (sevabını) isterse, ona ondan veririz, kim de âhiret sevabını isterse, ona da ondan veririz.[6]

Başka bir yerde de şöyle buyurmakta:

Mal ve çocuklar, dünya hayatının çekici süsüdür; sürekli olan sâlih davranışlar ise, Rabbinin katında sevap bakımından daha hayırlıdır. Umut etmek bakımından da daha hayırlıdır.[7]


[1]- Âl-i İmran/185.

[2]- En'am/32.

[3]- Hadid/20.

[4]- Nehc'ü-l-Belaga, Hutbe: 111.

[5]- Nehc'ü-l-Belaga, Hutbe: 45.

[6]- Âl-i İmran/145.

[7]- Kehf/46.

Dünya Ehli

Dünya ehli, gaflet ehlidir

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)