• Nombre de visites :
  • 18961
  • 5/2/2014
  • Date :

Takva İle ilgili Hadisler

takva ile ilgili hadisler

1-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "İnsanların cennete girmesine en çok sebep olan şey, Allah'dan sakınması ve güzel ahlaklı olmasıdır."

Bihar'ul Envar, c.71, s.373

* * *

2-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "Bir işi yapmaya himmet edersen önce akıbetini düşün. Eğer hayırlıysa ve sonunda başarı ve ilerlemeni sağlayacaksa  onu takip et. Yok eğer fasit ve bozuk bir şey ise, onu terk et."

Bihar'ul Envar, c.77, s.130

* * *

3-İmam Sadık (a.s)'a takvanın anlamı sorulunca şöyle buyurmuştur: "(Takva Allah'ın) seni, emrettiği işlerde kaybetmemesi ve nehy ettiği işlerde ise görmemesidir." (Yani, Allah'ın emrettiğini yapmak, nehy ettiğinden sakınmaktır.)

Sefinet'ül Bihar, s.2, s.678

* * *

4-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "Kavminden (yakınlarından) salih bir insandan utandığın gibi Allah'tan utan."

(Müstedrek'ül Vesail, c.8, s.466, 10027.hadis)

* * *

5-Emir'el Müminin Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Gözlerini önüne dikmek (kapamak) şehvetlerden/günahlardan en güzel koruyucudur."

(Gurer'ul Hikem/321)

* * *

6-Emir'el Müminin İmam Ali (a.s), İbn-i Mülcem (Allah ona lanet etsin) tarafından kılıçla yaralanınca oğlu Hasan ve Hüseyin (a.s)'a şöyle buyurdu: "Size Allah'tan korkmanızı ve her ne kadar dünya sizi istese de dünyayı istememenizi, dünya sizden bir şey aldığında buna üzülmemenizi, hak üzere konuşmanızı, (ahirette alacağınız) mükafat için amel etmenizi, zalime düşman ve mazluma ise yardımcı olmanızı tavsiye ediyorum."

(Nehc'ül Belağa  47. Mektup)

* * *

7-Emir'el Müminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Ey oğlum sizlere Allah'tan sakınmanızı, emrini gerekli görmenizi, zikriyle kalbinizi abad/bayındır kılmanızı (muhabbet ve aşk ocağı olan kalp ilahi aşk nuruyla daha iyi nurlanır ve Allah'tan gayrisine teveccüh etmez.) ve ipine sarılmanızı vasiyet ediyorum. Eğer sarılacak olursan Allah ile kendi arandaki sebepten/vesileden daha sağlam hangi sebep/vesile olabilir.!

(Nehc'ül Belağa 31. Mektup)

* * *

8-Ebi Usame şöyle diyor: "Eba Abdillah (a.s)'ın (İmam Sadık'ın) şöyle buyurduğunu işittim: "Allah'tan kork, ver'a /takva sahibi ol, ibadetlerde gayretli davran, doğru konuş emanete riayet et, güzel ahlaklı ol ve komşularına iyi davran. İnsanları kendinize, dillerinizden gayrisiyle (amellerinizle) davet edin. Bize süs olun, bize utanç kaynağı olmayın, rüku ve secdeleriniz uzun olsun, şüphesiz ki sizden birinin rüku ve secdeleri uzarsa şeytan arkalarından şöyle feryat eder: "Eyvahlar olsun bana; bu itaat etti, ben ise isyan ettim, o secde etti, ben ise secde etmekten sakındım."

(el-Kafi, c.2, s.77)

* * *

9-İmam Bakır  (a.s) Ali bin Hüseyin (a.s)'ın kitabından naklen şöyle buyurmuştur: "Uyanık olun, şüphesiz ki Allah'ın dostlarına korku yoktur ve onlar asla üzülmezler, (Allah'ın dostluğu ise) Allah'ın farz kıldığı şeyleri eda etmek, Resulullah (s.a.v)'in sünnetine sarılmak, Allah'ın haramlarından kaçınmak, dünyanın güzelliklerinden uzak durmak, Allah nezdinde olanlara rağbet etmek, Allah'ın temiz rızıklarını sadece Allah için elde etmek, bu mallarla başkalarına karşı övünmemek ve elde ettiği malları Allah'ın farz kıldığı yerlerde infak etmekle mümkündür. Allah bu dostlarının elde ettiklerine hayır ve bereket vermiş, ahiretleri için önceden gönderdikleri (ibadet ve infakları) sebebiyle mükafat taktir etmiştir."

(Bihar'ul Envar, c.69,s.277)

* * *

10-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz ki insanlar Hz. Adem (a.s)'dan günümüze bir tarağın dişleri gibi eşittir. Arabın, Arap olmayana ve kızılın siyaha takva dışında bir üstünlüğü yoktur."

(Müstedrek'ül Vesail, c.12, s.89)

* * *

11-İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: Takva ile birlikte olan az amel, takvasız olan çok amelden daha hayırlıdır.

(el-Kafi, c.2, s.76)


TAKVA (1)

Takva Elbisesi

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)