• Nombre de visites :
  • 2752
  • 29/5/2013
  • Date :

Allame Muhammed Taki Caferinin vefatı

allame muhammed taki caferinin vefatı

Bir Allamenin Yaşamı Böyledir

Muharrem ayı gelince o kadar aşıkça ve alimce İmam Hüseyinin (a.s.) destanını söylerdin ki, açıklama bağında zamanı unuturdum. Bizimle namaz ve niyazdan konuştuğun zaman, Hz. Ali (a.s.) ve mihrabından konuşunca, kitap ve Kur’andan deyince ve mutluluk anlamına gelince ben ve biz anlam ile dolurduk... bilim ve marifet kayığına binerken öz bilim ve Allah bilimine ermek istiyorduk ancak sen bizi terkettin. Sen bizim güçsüz yüreklerimizi karıştırdın ve kendin ise kalplere huzur verenin yanına gittin. Hocam sen gittin; ben ise kitaplarına bakıp sözlerini düşünüyorum ve kendi kendime diyorum ki, sen her zaman dirisin, sözlerin böyle söylüyor.’

Allame Muhammed Taki Caferinin vefatı münasebeti ile Büyük Liderin Mesajı:

Büyük Lider, hazreti Ayetullah Hamenei Allame Muhammed Taki Caferinin vefatı münasebeti ile ülkenin bilimsel ve kültürel çevresi ve özellikle onun ailesine başsağlığı vermek için verdiği mesajda şöyle söylemiştir: ‘O büyük ve taahhütlü alim kendi yüksek eğitimini bitirip telif, tahkik ve öğretim ile uğraştığından beri 45 sene boyunca çok değerli bilimsel eserler yazdı ve felsefi düşünceyi ondan faydalananlar ve dünya çapında onu övenler arasında yükseltti. İslami Devrimin zaferinden sonra ise onun dîni maarifi ve İslami konulara felsefi bakışı her zaman bilginler ve bilim ile marifet aşıkları tarafından alkışlandı. Bu değerli alimin içerikli konuşmaları ülkenin genç kuşağı ve araştırmacıları için çok derin içerikler ve unutulmaz dersler ile dolu idi ve bizim devrimizin bilimsel ve düşünsel büyük eserlerinden sayılmaktadır.’

Prof. Seyyid Hamid Mevlananın Allame hakkında sözü:

Büyük İranlı bilgin, prof. Seyyid Hamid Mevlana, Allame Muhammed Taki Caferi hakkında şöyle demiştir: ‘Ben Allame Muhammed Taki Caferinin eserleri ile tanışım ve onun bazı eserlerini dikkatle okumuşum. Keşke onunla yakından ve kişisel olarak da tanışlık onurum olsaydı. Onun araştırma metodu ve sözleri bana her zaman Tebriz düşünce okulu ve metodunu hatırlatırdı. Bu düşünce okulu benim kanımca yüzyıllarca evrensellik, ilâhi serbestlik ve vahdet ile doluydu.’

Hoca Muhammed Rıza Hekîminin Allame ve eserleri hakkında düşüncesi:

Hoca Muhammed Rıza Hekîmi Allame ve onun eserleri hakkında özel bir şaşkınlıkla şöyle diyor: ‘Bu eserler bir sıra alimler grupu tarafından yazılsaydı bile yine şaşırtıcı olurdu halbuki bunları bir kişi yazmıştır ve bu kadar eser ders sınıfları, konuşmalar, seferler ve bir çok bilimsel ve dîni mülâkatlara rağmen yaratılmıştır. Bu eşsiz bilimsel şahsiyetin ve onun içerikli eserlerinin daha çok tanıtılması için en azından bir araştırmasal ve ona layık kitabın yazılması gerekli ve hatta bir görev gibi sayılır.’

Çeviri:Ürün Özedönüş


Allame Caferi Meşhed Şehrinde

Allame Caferi Tahran'da

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)