• Nombre de visites :
  • 717
  • 2/2/2013
  • Date :

İslamda Hükümet Kurma Planı(4.Bölüm)

islamda hükümet kurma planı

Harun ona dedi ki, senin aklın buna ermez. Beni Haşimi zaten böyle fakir tutacaksın. Bunlar fakir olmalı, hapiste olmalı, sürgünde ve hasta olmalılar; zehirlenmeli ve öldürülmelidirler yoksa kıyam edip yaşamı bize zehir edeceklerdir (1).

İmamlar (a.s.) kendileri zalim düzenler, acımasız devletler ve yozlaşmış saraylarla mücadele etmekle yetinmeyip müslümanları da onların karşısında direnmeye davet etmişlerdir. Vesail üş-Şia, Müstedrek ve başka kitaplarda zalim devletlerden uzak durun ve onları övenlerin ağızlarına toprak dökün diye elliyi aşkın rivayet mevcuttur. Aynı zamanda onlara tardim edenlerin örneğin onlara hatta bir kalem veren, mürekkeplerine su dökenin bile kötü akibetlerini açıklamışlardır (2). Kısacası onlar ile kesinlikle işbirliği yapmama ve ilişkilerin kesilmesine emretmişlerdir. Diğer taraftan ise adaletli alim ve fakihin üstünlüğü ve vasıfları hakkında bir çok rivayetleri insanlara açıklamışlardır. Bunların hepsi İslamın İslami hükümet için tasarladığı planları göstermektedir; insanları zalimler düzeninden uzaklaştırıp zalimlerin evini yıkmak için ve diğer taraftan da halkı fakihlere doğru sevketmek içindir. Bu fakihler adil, takvalı ve cihad eden insanlardır ve İslamın hükümleri ile toplumsal düzeninin kurulması uğrunda çalışıyorlar.

Müslümanlar sadece adalet ve kanun hükümetine sığınınca güvenlik ve rahatlık içinde yaşayıp kendi yüksek iman ve ahlakları koruyabilirler. Böyle bir hükümetin idare tarzını ve düzenini İslam belirleyecektir. Şimdi ise İslami hükümet planını uygulama bizim görevimizdir. Umut ediyorum ki, İslamın hükümet tarzı, siyasal ve toplumsal ilkelerini insanların büyük topluluklarına tanıttırmakla düşüncelerde bir dalga oluşsun ve insanların kalkınmasından ortaya çıkan güç İslami düzenin kurulmasına sebep olsun.

Notlar:

1-       Uyun-u Ahbar ur-Rıza (a.s.), cilt 1, s. 88-91/ Bihar ul-Envar, cilt 48, s. 129, zalim hâkimler ile tartışmaları bölümü

2-          Tefsil-u Vesail iş-Şia ila Tahsil-i Mesail iş-Şeria özet olarak Vesail adlandırılır. Bu kitabı Allame Muhaddis Hurr-i Amili yazmıştır. Bu kitab dîni hükümler hadisleri konusunda en kapsayıcı kitaptır ve bu konuda en iyi sınıflandırma tarzına sahiptir. bu kitabın hadisleri diğer fıkhî kitaplara göre ayarlanmış ve sonunda ise Rical ilminden bir bölüm ona artırılmıştır.

Vesail üş-Şia, cilt 12, s. 127-139/ Ticaret kitabı, ma yuktesebu bihi bablarında 42 ve 45 babları/ Mustedrek ul-Vesail, cilt 13, ma yuktesebu bihi bablarında 35 ve 38 babları

Cafer ibni Muhammed (a.s.) babasından (a.s.) ve oda babalarının (a.s.) Resulüllah (s.a.a.)dan naklettiği hadise işarettir: ‘yalakaların yüzüne toprak serpin’. Vesail üş-Şia, cilt 12, s. 132/ Ticaret kitabı, ma yuktesebu bihi bablarında bab 42, hadis 1/ Men la Yehzuruh ul-fakih, cilt 4, s. 5, Nebiy (s.a.a.)nin menettiği şeyler bölümünde hadis 1

İkab ul-A’mal kitabında İmam Sadık’tan (a.s.) ve o da ceddi Resulüllah (s.a.a.)tan şöyle nakletmiştir: ‘kıyamet günü şöyle sorulur: zalimların yardımcıları nerededirler? Onların mürekkeplerine pamuk koyanlar, onlara altın kese dikenler, yada onlar için kalemlerini mürekkebe batıranlar; şimdi onları o zalimlarla birlikte hazır edin.’ Vesail üş-Şia, cilt 12, s. 130/ Ticaret kitabı, ma yuktesebu bihi bablarında bab 42

Kaynak: İmam Humeyni, Vilayet-i Fakih, s. 135-141


İslamda Hükümet Kurma Planı(1.Bölüm)

İslamda Hükümet Kurma Planı(2.Bölüm)

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)