• Nombre de visites :
  • 2471
  • 12/8/2012
  • Date :

Kadir Gecesinin Önemi ile ilgili Hadisler

kadir gecesi ile ilgili kırk hadis

31- Peygamber'den (saa) şöyle rivayet edilmiştir: Kadir Gecesi olurda o gecede birisi uyanık olurda bağışlanmamış olursa Allah'ın nefirini onuz üzerine olsun. Her kim bu gecenin hayrından uzak kalırsa bütün hayırlardan uzak kalmıştır. Kendisini bu geceden mahrum eden mahrum kalmıştır.”‌

32-Bazı rivayetlerde şöyle geçer: “Daima içki içen, anne ve babaya eziyet eden ve günahlarda ısrar edenler kadir gecesinin mağfiret, bereket ve rahmetinden mahrum kalabileceklerini hatırlatır.”‌

33- Peygamber'den (saa) şöyle rivayet edilmiştir:

“Her kim Ramazan ayının evvelinden sonuna kadar cemaat namazına iştirak eden birisi Kadir Gecesi'nden yararlanmış olur.”‌

34- Peygamber'den (saa) şöyle rivayet edilmiştir: “Her kim helal yoldan mal kesp ederde bu helal malıyla iftariye verirse Ramazan ayının bütün gecelerinde melekler ona selam gönderirler ve Cebrail (a.s) Kadir Gecesi onunla tokalaşarak kucaklaşır. Bunu alameti ise onun kalbi yumuş alır ve gözlerinden yaş gelmeye başlar.”‌

35- Peygamber'den (saa) şöyle rivayet edilmiştir: “Her kim Kadir Gecesi'ni ihya ederek uyanık kalırsa ta gelecek yılın Kadir Gecesi'ni kadar ondan cehennem azabı kaldırılmış olur.”‌

36- İmam-ı Cafer Sadık'tan (as) şöyle nakledilmiştir: “Annem Fatıma'nın (sa) sürekli kıldığı iki rekat namaz vardı; bu namazı Cebrail ona öğretmişti. İlk rekâtta Hamd Suresi'nden sonra yüz defa Kadir Suresi'ni, ikinci rekâtta ise Hamd Suresi'nden sonra yüz defa İhlâs Suresi'ni okurdu.”‌

37-Bir çok muteber rivayetlerde şöyle zikredilir: “Kadir Gecesinin sahibi İmam-ı Zaman'dır (af). Melekler herkesin gelecek yıla kadar olan ömürlerinde olayları İmam-ı Zaman'a sunmaktalar. Resulullah'ın (saa)  döneminde O Hazret'e sundukları gibi melekler her dönemde o zamanın İmam'ına inerler ve ona teslim ederler.

38-İmam-ı Rıza'dan (as) şöyle  nakledilir: “Emirilmüminin Ali (as) Ramazan ayının 23. gecesi, Ramazan Bayramı gecesinde ve Şaban ayının ortasında hiç yatmazdı ve O Hazret şöyle buyurmaktaydı: ‘Bu gecelerde rızıklar taksim olunur ve bu yılda meydana gelecek bir yıl boyunca ömürler tayin edilmektedir.'”‌

39- İmam-ı Cafer Sadık'tan (as) şöyle nakledilmiştir:

Ramazan ayının Kadir Gecelerinde bağışlanmayın birisi gelecek Ramazan'da da bağışlanmazsa ancak Arafat Çölü'nde bağışlanabilme ihtimali varır.

40-İmam-ı Sadık (as) buyurmuştur: “Kadir Gecesi'nin gecesi Hz. Fatıma'dır (sa). Kadir ise Allah-u Teâlâ'dır. Öyleyse her kim hakkı tanırsa Fatıma'yı yani (sa) yerine getirmiş olur ve Kadir Gecesi'ni derk etmiş ve anlamış sayılır.(Bu hadisin daha iyi anlaşılması için Ulema tarafında zikredilen aşağıdaki yorumu olduğu gibi naklediyoruz)

1-Kadir Gecesi insanlar tarafından tanınmıyor, aynı Hz. Fatıma (a.s.) gibi.

2-Kadir Gecesi sayesinde hak ve batıl ayırt edilir, aynı Hz. Fatıma (a.s) sayesinde olduğu gibi.

3-Kadir Gecesi Kuran ayetlerinin ve surelerinin indirildiği zamandır. Hz. Fatıma'nın evi ise, Hz. Cebrail'in indiği yerdir.

4-Kadir Gecesi mükemmelliklerin ve bereketlerin çıkış noktasıdır, Fatıma'nın şefaati ise hayır ve bereketin çıkış noktasıdır.

5-Kadir Gecesi bin geceden daha hayırlıdır. Hz. Fatıma ise, âlemlerin en hayırlı kadınıdır.

6-Kadir Gecesi hadislerde Allah'ı tanıyanlar için yılbaşıdır ve Allah'ın yolunda gitmeye başlangıçtır. Hz. Fatıma ise Vilayetin ve Ehl-i Beyt'in başlangıç noktasıdır.


Kadir Gecesi İle İlgili Kırk Hadis -1

Kadir Gecesi İle İlgili Kırk Hadis -2

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)