• Nombre de visites :
  • 3300
  • 8/7/2012
  • Date :

Şeyh Murtaza Ensari (r.a) -4

şeyh murtaza ensari (r.a)

ŞEYH ENSARİ'NİN (R.A) MERCİİLİĞİ

Şeyh'in (r.a) döneminde Şia'nın taklit mercilik makamını hicri 1256 yılına kadar Şeyh Musa Kaşifu'l Gita ardından da hicri 1262 yılına kadar kardeşi Şeyh Hasan Kaşifu'l Gita üstlenmişti. Onun vefatından sonra da bu makam Şeyh Muhammed Hasan Sahib-i Cevahir'e intikal etti.

Hicri 1266 yılında Şeyh Muhammed Hasan Sahib-i Cevahir ömrünün sonlarında kendisinden sonraki taklit merciinin belirlenmesi için Şia'nın büyük fakih ve müçtehitlerini huzuruna çağırdı. Şeyh Muhammed Hasan etrafına bakarak saygıdeğer âlimler nerededirler? diye sordu. Etrafındakiler havza âlimlerinin hepsi burada hazırlar dediler. Şeyh Muhammed Hasan bir daha etrafına bakıp tebessüm ederek evet buradalar ancak Necef âlimlerinden biri burada değil dedi. Etrafındakiler ikinci kez efendim hepsi buradadır dediler.

Sahib-i Cevahir; "Şeyh Molla Murtaza nerededir? oiye sordu. Bir grup Molla Murtaza'yı aramaya koyuldular. Bir zaman sonra onu İmam Ali'nin (a.s) türbesinde Şeyh Muhammed Hasan'ın sağlık ve şifası için dua ederken buldular. Olayı Molla Murtaza'ya bildirerek Şeyh Muhammed Hasan'ın huzuruna geldiler. Şeyh Molla Murtaza'yı gördüğünde derin bir nefes alarak yanındaki âlimlere şöyle dedi:

"Şeyh Murtaza benden sonra sizin taklit merciinizdir." Sonra Şeyh Murtaza Ensari'ye dönerek şöyle dedi: "Sende bundan sonra fetvalarında ihtiyatları azalt; İslam dini kolaylık dinidir."

Şeyh Muhammed Hasan'ın vefatından sonra Necef İlimler Havzasının sorumluluğu ve Şia âleminin taklit merciliği Şeyh Murtaza'ya intikal etti.[2]

ŞEYH MURTAZA ENSARİ'NİN (R.A) KERAMETLERİ

Şeyh Ensari'nin (r.a) öğrencilerinden biri şöyle naklediyor: ''Mukaddime ilimlerini bitirdikten sonra Necef'e giderek Şeyh'in derslerine katıldım. Ancak derslerden hiçbir şey anlamıyordum. Ne kadar çaba harcadımsa da bir faydası olmadı. Hz. Ali'ye (a.s) tevessül ettim. Bir gece o hazretin huzuruna gittim. Kulağıma Bismillahirrahmanirrahim'i okudu.

Sabah Şeyh'in dersine gittim. Artık dersleri anlıyordum. Yavaş yavaş derste itirazlar ediyor ve görüş belirtiyordum. Ders bitiminde Şeyh beni yanına çağırarak yavaşça kulağıma: "Bismillahirrahmanirrahim'i senin kulağına okuyan "Velezzâllîne" kadar benim kulağıma okudu dedi." Bu olaydan sonra Şeyh'in olağanüstü kerametleri olduğunu anladım. Çünkü bu olaydan kimsenin haberi yoktu.''[3]

ŞEYH MURTAZA ENSARİ'NİN (R.A) VEFATI

Şeyh güzel bir ahlaka sahipti. Takvası, zühtü, ahlakı ve insanlara olan şefkati dillere destandı.

Mirza Habibullah Reşti şöyle diyor: "Şeyh'in üç örnek özelliği vardı; İlim, Riyaset ve Takva.

Riyaseti Mirza Muhammed Hüseyin Şirazi'ye, ilmi bana öğretti ve takvayı da kendisiyle mezara götürdü.

Şeyh'in 67 yıllık bereketli ömrü 18 Cemadiussani hicri 1281 yılında dizanteri hastalığına yakalanarak vefat etti. Temiz bedenine Şeyh Muhammed Hasan Cevahir'in öğrencisi Şeyh Razi Ali Beyk, Molla Muhammed Talikani, Mevla Ali Muhammed Talikani ve Mevla Ali Muhammed Hoi'nin (r.a) yardımlarıyla gusül verildi. Cenazesine Seyyid Ali Şuşteri namaz kıldıktan sonra Hz. Ali'nin (a.s) türbesindeki odalardan birine defnedildi.         


[2]-Fukaha-i Namdari Şia, s.341-342.

[3]-Ayanu'ş-Şia, c.4, s.45-46.

Şeyh Murtaza Ensari (r.a) -1

Şeyh Murtaza Ensari (r.a) -2

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)