• Nombre de visites :
  • 10788
  • 29/5/2012
  • Date :

Şeytanın İnsan Kılığına Girmesi-4

şeytanın insan kılığına girmesi

Allame Tabatabai, El Mizan Tefsiri’nde naklettiği birkaç rivayette, asr-ı saadet döneminde birkaç olayda ( savaşlarda ve çeşitli zamanlarda) İblisin bazı kâfirlerin kılığına girerek kâfirlerle konuştuğunu ve onları Peygamber ile savaşmaya teşvik ettiğini; örneğin şeytanın Hz. Peygamber (s.a.a) vefat ettiğinde “Muğire bin Şu’be”‌ suretinde görünerek halkı Beni Haşim Kabilesine karşı kışkırttığını, yazar. (El Mizan, C.9, S.110 İslami Eserler yayınevi, Tahran- 2000)

Bütün bu örneklerden yola çıkarak bazı müfessirler, şeytanın kötü insanların kılığına girebileceği, kendini nasihat veren ve iyilikte bulunan biriymiş gibi göstererek insanları hak ile savaşmaya davet edeceği ve çeşitli suretlerde halkı hakka karşı koymaya yönlendireceği sonucunu çıkarmışlardır. 

Şeytanın görünmesinden maksat, gerçek mahiyetinin dışına çıkması ve mahiyetinin değişmesi değil, belki insanın duyu organları ve kavrama yeteneği ile hissedilebilir oluşudur.

Diğer bir kısım müfessir ise “ …Çünkü o (şeytan) ve kabilesi, sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler.”‌  (Araf- 27) Ayet-i Kerimesi’ni dayanak alarak, şeytan ve cinlerin gözle görülemeyeceği görüşünü ileri sürmüşler ve insanın, şeytanı gerçek şekli ve sureti ile göremeyeceğini söylemişlerdir.

Görünürde bu iki görüş arasında çelişki bulunmamaktadır. Şöyle ki, anılan ayette kastedilen mana şeytanın gerçek şekli olabilir; yani bir kimse şeytanı gerçek sureti ile göremez. Ama şeytanın habis bir insan veya diğer bir varlık şeklinde bazılarına görünmesi mümkündür.  Bununla birlikte, bazı rivayetlerden Enbiyanın (as) İblisi gerçek sureti ile gördüklerini anlıyoruz. (Tefsir-i Numune, C.7, S. 20)

Şeytan veya cinlerin, bir insanın kalbindekileri ve niyetini bilmesi, örneğin bu insanın yarın ne yapacağından haber vermesi asla mümkün değildir. Çünkü şeytan ve cinler gayb ilmine sahip değildirler. Böyle bir iddiayı hiçbir yerde göremezsiniz. Gayb ilmini Allah’tan ve O’nun pak kullarından (Enbiya ve evliyalar) başka hiç kimse bilemez. Şeytan, gayb ilminden haber vermek gibi bir kudrete ve yetkiye sahip değildir. 

Elbette şeytan, Resul-i Ekrem (s.a.a) ve diğer peygamberlerin suretine giremez. Resulullah (saa) şöyle buyurdu:

“Her kim beni rüyada görürse gerçekte beni görmüştür; çünkü şeytan, bana benzer bir surete giremez.”‌ (Muhaddisi Kummi, Sefinet’ül Bihar, C.1, Şeytan Maddesi S. 699)

Yine, Müzehheb”‌ adlı bir şeytanın Peygamber ve Peygamberin vasisinin dışında her kılığa girdiği rivayet edilmiştir.

Şeytan, peygamber ve imamların suretine girmediği gibi, pak şiilerin ve Allah dostlarının suretine de giremez. Allah Resulü (saa) buyurdu:

“ Şeytan ne benim ne vasilerimin ne de vasilerimin şialarından hiçbirinin suretine giremez.”‌ ( Şeyh Saduk, Emali, 15. Bölüm, C.10)


Şeytanın İnsan Kılığına Girmesi-1

Şeytanın İnsan Kılığına Girmesi-2

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)