• Nombre de visites :
  • 2625
  • 26/10/2008
  • Date :

Nehc’ul Belağa’yı Tanıyalım: MEKTUPLAR

lale

Birinci Mektup: Bu mektup “Allah’ın kulu ve Mü­minlerin Emiri Ali’den Kufe ehline” diye başlamaktadır. H. 286 yılında ölen İbn-i Kuteybe’nin El İmame ve’s-Siyase kitabı s. 58 de, başka bir baskısında ise s. 67 de ve aynı zamanda Şeyh Müfid’in el Cemel kitabında s. 115 ve bir başka baskısında ise s. 131 de nakledilmiştir.

 

İkinci Mektup: Bu mektup da Şeyh Müfid’in el- Cemel kitabı s. 200 ve en-Nasre, s. 215’de senet fazlalıkları ve farklılıklar ile kaydedilmiştir.

 

Üçüncü Mektup: mektup ise “Ey Şureyh, ama şüphesiz sana... gelecektir...” diye başlamış olup Emali-i Şeyh Seduk, s. 87, H. 654 yılında ölen Sibt İbn-i Cevzi’nin yazdığı Tezkiret’ul-Havas, s. 654 ve 185 ve H. 454 yılında ölen Kadı Kudai’nin yazdığı Destur-u Mea­lim’il-Hikem, kitabı s. 454 ve 135’de nakledilmiştir.

 

Dördüncü Mektup: Tezkiret’ul-Havas, s. 157’de nakledilmiştir.

 

Beşinci Mektup: “Senin sorumluluğun, ekmek ve su vesilesi değil, boynundaki emanetin hakkını vermek için çalışmaktır.” diye başlayan bu mektup İbn-i Kuteybe’nin el-İmame ve’s-Siyase kitabı, c. 1, s. 79 bir başka baskıda ise s. 91’de, İbn-i Abdurrabbeh’in[1] İkd’ul-Ferid, c. 2, s. 232 bir başka baskısında ise c. 3, s. 14 ve H. 212 yılında vefat eden Nasr b. Müzahim’in Siffin kitabı, s. 20’de nakledilmiştir.

-----------------------------------------------------------------------

[1] -Gaybet-i Suğra asrının edebiyatçılarından ve muhaddislerinden olup Şafii mezhebindendir. 328 yılında 82 yaşında iken vefat etmiştir.


Nehc’ul Belağa’yı Tanıyalım HUTBELER

İMAM ALİ B. EBU TALİB’İN İLMÎ MİRASI

ASRIMIZ AYNASINDA NEHC’UL BELAĞA

SEYİT RAZİ’NİN ŞAHSİYETİNE KISA BİR BAKIŞ

NEHC’ÜL-BALAĞA’DA HİTABETİN ROLÜ

NEHC"ÜL-BELÂĞA VE ŞİÎ DÜŞÜNCE

NEHC-ÜL BELAĞA’NIN KAPSAMLILIĞI

Nehcü’l Belağa’nın Şerhleri

Nehc"ül Belâğa Bir Şaheserdir

Nehc’ul Belağa’nın Kur’an’la olan İlişkisi

İmam Ali (a.s)’ın Vasiyetleri

Nehc"ul Belağa’nın Kaynakları

Nehc’ul-Belaga’nın Senetleri

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)