• Nombre de visites :
  • 1912
  • 10/5/2012
  • Date :

Fıtrat’ın Anlamı -7

fıtrat’ın anlamı

İnsan fıtraının ise bir kaç çeşit isteği yoktur ; dolayısıyla Kur'an şöyle buyurur : "Nuh peygamberdi ( s ) olan şey dindir ve o İslamdır, İbrahim ( a.s. )'de olan şey  dindir, ve o din İslam'dır, Musa ( s.) İsâ (s. ) ve her peygamber'de olan şey dindir ve o dinin ismi İslam'dır ; Sonradan ortaya çıkan bu isimler asıl din ve asıl fıtrattan sapmışlardır, onun içindir ki "İbrahim Yahudi ve Hıristiyan değildir, o hanif ve müslümandı"  Kur'n bunu söylerken, " İbrahim, son peygamberin ümmetinden ve müslümanlardan biri gibiydi, " demek istememektedir, " Yahudilik ve hıristiyanlık gerçek islamdan sapmaktır, bütün peygamberin getirdiği sadece bir din vardır, o da İslam'dır" demektedir. Zikredilen ayette, " Bu boyamaların ve vaftiz etmelerin ( te'mid gussullerin ) ne etkisi vardır ? bir "hiç" olan insanoğlunun te'mid gussuliğe ulaşması ve " Allah'ın halifesi olması mümkün müdür ? Boya, ancak yüce yaratıcının, yatartılışta verdiği boyadır." Denilmektedir, " peygamber'in buyurduğu şey gerçek İslam ve gerçek fıtrattır." Denilmektedir ! Gerçek fıtrat, Allah'ın yaratılışta insanın ruhuna verdiği renk'tir.

Rağib diyor ki : " Sıbğatullah, Allah'in insanlardan yarattığı fıtrat gibi, insanları hayvanlardan ayıran "akl"a da işarettir ki, ( burada eksik bir tanımla, fıtrat sınırlandırmiştir ) Hıristiyanlar yeni dünyaya gelmiş bir bebeği doğumunun yedinci günü umudiyet suyundan "te"mid guslü ( vaftiz ) ettiriyorlar ve bunu, ona "hıristiyanlık rengi vurma" olarak kabul ediyorlar. Oysa ki Allah Tealâ Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor : " Allah'tan daha iyi renk veren kim vardır ?" ( Bakara Suresi : 138. ) Biz bu ayetin tefaratüne şimdilik girmeyi gerek görmediğimiz için konumuzu daha da uzatmaya çalışmiyacağız, ve daha sonra da Kur'an tefsirlerinde bu gibi konu ve meselere ele alınıp işleneceğinden dolayı söylemekte yarar var sanırım. Bir hadiste şöyle geçer : Hanif din ( devlet ) , fıtri din ve sıbgetullah ; Allah'ın ahdleşmede yani Allah'ın insan ruhundan aldığı ahd arasında insan oğlunun onunla tanıştırdığı şeydir. ( Bıhar-ul Envar, yeni baskı c. 3 bab 2, sayfa. 276 Meani-i Ehbar'dan naklen. ) Bu alem-i zerr" diye tabir edilen bir konudur. Burada âlem-i zerr'in mana ve anlamının ne olduğununun açıklanması gerekir sanırım. Acaba gerçekten bu madde ve tabiat aleminde insanlar küçük hayvanlar şeklindeydiler veyada maymun'muydularda  daha sonra mı bu şekli aldılar, yoksa bunun daha farklı ve daha dakik geçerli ve gerçek anlamı var mı ? Farklı ve daha dakik bir mananın sözkonusu olduğu, tartışma götürmez bir gerçek...


Fıtrat’ın Anlamı -1

Fıtrat’ın Anlamı -2

Fıtrat’ın Anlamı -3

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)