• Nombre de visites :
  • 3094
  • 29/1/2012
  • Date :

ALLAME ŞUŞTERÎ (R.A) -2

allame şuşterî (r.a)

Allame Şuşterî (r.a), tedris kürsüsünde oturarak onlarca büyük fakih ve müçtehit yetiştirdi. Birçok fakih ve müçtehit ondan rivayet nakli izni alma saadetine nail olmuştur.

Allame Şuşterî'den (r.a) rivayet nakli izni alan fakihlerden bazıları şunlardır:

1-Şeyh Bahaddin Şuşterî (r.a)

2-Dr. Muhammed Ali Şeyh Şuşterî (r.a)

Allame Şuşterî'nin (r.a) rivayet nakli izni verdiği şahsiyetlerden bazıları:

1-Ayetullah Maraşî Necefî (r.a)

2-Ayetullah Şeyh Gulam Rıza İrfaniyan (r.a)

3-Ayetullah Rıza Üstadî (r.a)

4-Üstat Kays Al-i Kays (r.a)

5-Seyyid Cemaleddin Dinpur (r.a)

6-Seyyid Muhammed Hasan Al-i Gafur (r.a)

7-Üstat Muhammed Ali Cavidan (r.a)

ALLAME ŞUŞTERÎ'NİN (R.A) ESERLERİ

Allame Şuşterî (r.a) uzun yıllar tahsil ve tedrisin yanıs sıra onlarca değerli kitaplar kaleme almıştır. Paha biçilmez eserlerinde bazıları defalarca basılmıştır. Yazdığı serlerinden bazıları ilim havzalarında üstatların ve öğrencilerinin her gün istifade ettiği kitaplar arasında yer almaktadır.

Allame Şuşterî'ye (r.a) yüce Allah bir daha gençliğini geri verirse ne yaparsınız diye sorduklarında şöyle cevap verdi: "Ehlibeyt (a.s) hakkında araştırma yapardım."

Mübarek ömrünü Ehlibeyt (a.s) maarifine vakfetmişti.

Allame Şuşteri'nin (r.a) genç nesillere bıraktığı kalıcı eserlerinden bazıları:

1-Lüme kitabına haşiye

2-en-Necah Fi Şerh-i Lüme (11 Cilt)

3-el-Ahbaru'l-Dâhile (4 Cilt)

4-Kaza-u Emiri'l-Müminin (a.s)

5-Ayatul Beyyinat Fi Hakkiyeti Bazi'l-Menamat

6-el-Avail

7-Sehvu'n-Nebi

8-el-Bidaye

9-Behcu'l-Sebağe Fi Şerh-i Nehci'l-Belağa

10-Tevhid-i Mufazzal kitabına mukaddime

11-Nevadiru'l Ahbar ve Cevahiru'l-Asar

12-Keşkül

13-Kurân Tefsiri

14-Babasının yazdığı Muntehabu'l-Muntahab adlı esere haşiye

15-el-Erbainiyyatu's-Selas

ALLAME ŞUŞTERÎ'NİN (R.A) VEFATI

Şuşter güneşi bir ömür tebliğ ve mücadeleden sonra 1374 yılında hakkın çağrısına lebbeyk diyerek ebedi yurduna göçtü. Bu büyük fakih ve mücahit gidişiyle ümmeti derin yasa boğdu. Matemli mümin halk mübarek naşını Seyyid Muhammed Gulabî'nin (r.a) mezarının yanına defnettiler.


ALLAME ŞUŞTERÎ (R.A) -1

İbn-i Arabi (4)

Seyyid Cemaleddin Esedabadi (3)

Muhammed Bin Mesud Ayyaşî

KUTBUDDİN RAVENDÎ

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)