• Nombre de visites :
  • 2629
  • 17/12/2011
  • Date :

Seyyid Ebul Hasan İsfahani (ra) (1)

seyyid ebul hasan isfahani (ra)

Seyyid Ebu'l Hasan B. Seyyid Muhammed Musevi

[Ö. H/1365, M/1944]

Doğum Yeri

Seyyid Ebu'l Hasan (r.a) hicri 1284 de İsfahan'nın Lencan kasabasının Medise köyünde dünyaya geldi.[1] Asaleten Behbehan'ın Musevi seyitlerindendi. Fakat dedesi Seyyid Abdülhamid daha sonraları İsfahan'a hicret ederek orada ikamet etmiştir. Dedesi Seyyid Abdülhamid Necef'in büyük fakihi ve taklit mercii Şeyh Muhammed Hasan Necefi'nin öğrencilerindendi. Taklit mercii taklit olduktan sonra İsfhan ve Lencan'a dönerek tedris ve tebliğ işleriyle meşgul oldu.

Seyyid Ebu'l Hasan'ın babası Seyyid Muhammed mümin ve dindar bir zattı.

Seyyid Ebu'l Hasan ilim tahsiline ve talebeliğe doğum yeri olan Medis köyünde başaldı. Mukaddime ilimlerini tamamladıktan sonra o dönemlerde Şia'nın önemli ilim merkezlerinden olan İsfahan İlimler Havzasına gitmek için babası Seyyid Muhammed ile görüştü. Babası talebeliğin zorluklarını bildiği için bu isteğini geri çevirdi. Seyyid Ebu'l Hasan ilim ve tahsil aşkıyla babasını ikna ederek kendisiyle İsfahan'a hicret etmeye ikna etti.

Seyyid Ebu'l Hasan (ra) İsfahan İlimler Havzasında

Seyyid Ebu'l Hasan (r.a) 14 yaşında İsfahan'a giderek Sadr Medresesinde tahsile başladı. Bir kış gecesi babası oğlunu görmek için medreseye geldi. Babası oğlunun odasında halı, sergi ve hatta odayı aydınlatacak bir ışığın olmadığını görünce dayanamayarak oğlundan eve dönmesini istedi. Fakat o zorluklara göğüs gererek Ayetullah Kelbasi, Ayetullah Ça-harsuki, Ayetullah Derçei, Ayetullah Cihangir Geş-geai gibi büyük üstatlardan istifade ederek sinesini Ehlibeyt'in (a.s) maarifiyle doldurarak doğum yeri Medis'e döndü.

Seyyid Ebu'l Hasan (ra) Irak İlimler Havzasında

Seyyid Ebu'l Hasan (r.a) 24 yaşında ilmini daha da geliştirmek için hicri 1307 yılında Necef ve Samerra havzalarına gitti. Necef Samerra'da isimlerini aşağıda zikredeceğimiz büyüh fakihlerden istifade ederek içtihat derecesine ulaştı:

1-Mirza Muhammed Hüseyin Şirazi (r.a)

2-Mirza Habibullahı Reşti (r.a)

3-Fazili Şerbiyani (r.a)

4-Şeyh Muhammed Hasan Mamakani (r.a)

5-Seyyid Muhammed Kazım Yezdi (r.a)

6-Ahunt Horasani (r.a)

7-Mirza Muhammed Taki Şirazi (r.a)

8-Ayetullah Şeriat-i İsfahani (r.a)

Mukaddes Necef İlimler Havzasında Mirza Muhammed Taki Şirazi ve Ayetullah Şeriati İsfahani'nin vefatlarından sonra Ayetullah Naini, Ayetullah Kaşifu'l Gita ve Seyyid Ebu'l Hasan-ı İsfahani taklit merciliğine seçildiler.

Fakat kısa bir zamanda Mirza Muhammed Taki Şirazi ve Ayetullah Şeriati İsfahani'nin de vefatlarıyla Seyyid Ebu'l Hasan-ı İsfahani tek taklit mercii olarak Necef İlimler Havzası ve Şiilerin sorumluluğunu üstlendi.


[1]-Ayanu'ş-Şia, c.2, s.231, "Seyyid Muhsin Emin Amuli."

Şeyh Hürr-i Amuli (ra)-1

Şeyh Hürr-i Amuli (ra)-2

Şeyh Hürr-i Amuli (ra)-3

Bahrani Sahib-i Hadaik (ra)-2

Bahrani Sahib-i Hadaik (ra)-1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)