• Nombre de visites :
  • 652
  • 8/11/2011
  • Date :

İslam Dünyasında Ekonomik Sorunlar -3

islam dünyasında ekonomik sorunlar

Ancak IMF bunların başında gelir. Bu teşkilat geri kalmış veya kalkınmakta olan ülkeler statüsüne sokulan ülkelere kredi vereceği zaman, krediyi vermeden önce bir ön rapor hazırlar.

Sonra da krediyi verirken bu kredinin nasıl kullanılacağına dair bir rapor verir. Her iki raporun da ana hedefi kredi alan ülkelerin ve halklarının çağdaş emperyalizme olan mahkumiyetlerini artırmaktır.

IMF’nin verdiği raporlar genellikle toplum bünyesindeki ekonomik sıkıntıları artırıcı, fakirlik oranını yükseltici mahiyette olmaktadır. Bu teşkilatın verdiği krediler ise ne öldürücü, ne kaldırıcı niteliktedir.

IMF’nin verdiği raporlar bazen ayaklanmalara ve toplu hareketlere yol açmaktadır. Örneğin Mısır hükümeti 1977”²de IMF’in isteğiyle bazı tüketim maddelerinden sübvansiyonu kaldırınca 18–19 Ocak tarihlerinde halk sokaklara döküldü. Ama uzun süreli olmadı ve yönetim tarafından kuvvet kullanılarak bastırıldı.

Yine Ocak 1984”²te Tunus’ta, Nisan 1985”²te Sudan’da, Nisan 1989”²da Ürdün’de çıkan olayların sebebi IMF’nin verdiği “reçetelerin”‌ uygulanmasıydı. Bu olaylar uzun sürmeyen birtakım sarsıntılara yol açtı ise de, IMF’nin “reçeteleri”‌ yine de uygulamaya kondu. Peki ne getirdi bu “reçeteler”‌in uygulamaya konması? Zikrettiğimiz ülkelerde fakirlik, geri kalmışlık ve ekonomik sıkıntılar daha da arttı. Alınan krediler ise hiçbir yaraya merhem olmadı.

IMF’nin verdiği raporlarda farklı konular üzerinde durulmaktadır.

 Bazen bir ülkede enflasyonun düşürülmesi için başka alanlarda kısmalara gidilmesi ve bunun getireceği sıkıntılara katlanılması istenirken, bir başka ülkede doğrudan paranın değerinin düşürülmesi istenir. Örneğin Nisan 1989”²da Ürdün’de ayaklanmaya sebep olan şey IMF’nin isteğiyle Ürdün parasının değerinin % 50 oranında düşürülmesiydi.

Son dönemde IMF’nin çarptığı ülkelerden biri de Cezayir oldu.

Bu ülkenin ekonomisiyle ilgili en son araştırmalara göre IMF raporlarına dayandırılan uygulamalar ülkede 9 milyon kişinin fakirleşmesine 350 bin kişinin de işten çıkarılmasına sebep oldu. Bu tabii kısa zaman içinde olan bir şey değil. 1992”²den beridir devam eden uygulamaların bir sonucu. Yani IMF raporları tıpkı AIDS mikrobu gibi yavaş yavaş yıpratıyor, zayıflatıyor.

Ama IMF’nin sebep olduğu ekonomik AIDS öldürücü bir AIDS değil. Çünkü sömürgeci güçlerin geri kalmış ülkelere ihtiyaçları var. Bu ülkeler onlar için iyi bir pazar ve ucuz iş gücü temin etme yerleri.

Sonuç olarak bugün İslam aleminde yaşanan ekonomik sıkıntıların çoğunun temelinde ekonomik bağımlılığa paralel olarak işleyen hatalı politikalar yatmaktadır.

Ancak halklarımız bu politikalara mahkum değildir. Bu politikaların cenderesinden kurtulmanın yolu ise İslam aleminde alternatif bir globalleşmenin altyapısını oluşturmaktır.

islamihaber.org


İslam Dünyasında Ekonomik Sorunlar -1

İslam Dünyasında Ekonomik Sorunlar -2

İslamın Ekonomik Düzeni-1

İslamın Ekonomik Düzeni-2

İslamın Ekonomik Düzeni-3

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)