• Nombre de visites :
  • 962
  • 4/11/2011
  • Date :

İslam da Çocuk Bakımı -4

islam da çocuk bakımı

44.İmam Sadık (a.s) zamanında bir adamın, kız çocuğu oldu, İmam’ın huzuruna vardığında, o şahsın rahatsız ve öfkeli olduğunu görünce, kendisine şöyle buyurdu:“Farz et ki Allah sana vahiy indirmiş ve : “Senin Allah’ın olan ben mi senin için seçeyim, yoksa ben olduğum halde sen mi seçmek istiyorsun. Bu durumda ne cevap verirsin?”‌O şöyle arz etti: “Ben şöyle derdim: “Sen benim için seç.”‌İmam (a.s) şöyle buyurdu:“Şimdi merhamet sahibi olan Allah senin için kız seçmiştir. Ey adam’! Musa ve Hızır’ın rivayetinde yer aldığı üzere Hızır (a.s) o aile için maslahat görerek Allah’ın emriyle o çocuğu öldürdü ve Musa’ya şöyle dedi: “Rablerinin o çocuktan daha temiz ve onlara daha çok merhamet eden birini vermesini istedik.”‌

45.İmam Sadık (a.s) :“Kız çocukları iyiliklerdir, erkek çocukları Hak Teala’nın nimetleridir, iyiliklere sevap verilir, nimetten ise hesab sorulur.”‌

46.Mirac gecesi Allah-u Teala Peygamberi’ne (s.a.a) :“Kız çocuğu sahibi olanlara de ki kız sahibi olmak hususunda sabırsızlık göstermeyiniz, şüphesiz ki onları ben yarattım ve onların rızkını da ben vereceğim.”‌

47.İmam Sadık (a.s) :“Her kim kızının ölmesini isterse Kıyamette isyancılardan biri sayıldığı halde Allah’ın huzuruna varır.”‌

48.Allah Resulü (s.a.a) :“Şüphesiz Allah Tebarek ve Teala kız çocuklarına erkek çocuklarından daha merhametlidir. Kızını sevindiren kimseyi Allah da kıyamet günü sevindirir.”‌

49.Allah Resulü (s.a.a) sonunda kız çocuğunun değeri hakkında :“Evlatlarınızın en hayırlısı kız çocuklarıdır.”‌

50.Allah Resulü (s.a.a) :“Her kim üç kız veya üç kız kardeşine bakacak olursa cennet ona farz olur.”‌ Bir kimse şöyle arz etti: Eğer iki kişiye bakacak olursa”‌peygamber (s.a.a) : “Yine de cennet ona farzdır.”‌Bunun üzerine şöyle arz ettiler: Eğer bir kız çocuğu ve bir de kız kardeşi de bulunursa durum nedir? ”‌ Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu:“Yine de cennet ona farz olur.”‌

51.Allah Resulü (s.a.a) :

“Her kim bir pazara gider de bir hediye alırsa ve onu ailesine götürürse muhtaçlar topluluğuna sadaka taşıyan bir kimse gibidir. Erkeklerden önce kızlara vermelidir. Şüphesiz kız çocuğunu sevindiren kimse, İsmail’in soyundan bir köleyi azat etmiş gibidir.”‌

52.Allah Resulü (s.a.a):“Çocuklarınızı, ağladıkları ve çocukluklarından dolayı inledikleri sebebiyle dövmeyin, zira çocuğun ağlaması anlamlıdır. Çocukların ilk dört ayda ağlaması tevhide şahadette bulunmalarıdır. İkinci dört ayda ağlaması peygambere ve Ehl-i Beytine salavat göndermektir, üçüncü dört ayda ağlamaları ise anne ve babası için duadır.”‌

53.İmam Sadık’ın (a.s)dostlarından biri olan Sekuni şöyle diyor: “Gam, hüzün ve dert içinde Altıncı İmam’ın yanına vardım ve banaşöyle buyurdu: “Ey Sekuni! Neden üzüntülüsün.”‌Ben şöyle arz ettim: “bir kız çocuğum oldu”‌İmam (a.s) şöyle buyurdu:“Yükünü yeryüzü taşımakta, rızkını Allah vermektedir. Yaşayacağı zaman da seninkiyle farklıdır, rızkını kendisi yiyecektir.”‌Sekuni devamla şöyle demiştir:“Allah’a yemin olsun ki üzüntüm ortadan kalktı, daha sonraİmam bana şöyle sordu:“Ona ne isim koydun?”‌ ben şöyle dedim: “ona Fatıma ismini koydum”‌İmam (a.s) :“Ah, Ah, ah! ”‌daha sonra da elini alnına koyarak ah çekti ve şöyle buyurdu:“Adını Fatıma koyduğuna göre sakın ona kötü bir söz söyleme, ona lanet etme ve onu dövme”‌

54.Allah Resulü (s.a.a) :“Her kimin kız çocuğu olur da onu terk etmez ve erkek çocuklarını tercih etmezse, Allah onu cennete sokar.”‌

55.Allah Resulü (s.a.a) :“Herkimin bir kız çocuğu olursa, bu kendisi için bin hacdan, bin cihaddan, bin kurbandan ve bin ziyafetten daha hayırlı olur.”‌


İslam da Çocuk Bakımı -1

İslam da Çocuk Bakımı -2

İslam da Çocuk Bakımı -3

Çocuklarda kiloya dikkat!

Çocuk Gelişiminde Oyunun Önemi

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)