• Nombre de visites :
  • 1262
  • 17/10/2011
  • Date :

Milletler İran'a İlgi Duyuyor-1

milletler irana ilgi duyuyor

İslam, gerçekte olduğu haliyle İran'da uygulanabilirse emin olunuz ki diğer ülkeler de ard arda aynı yolu izleyecektir, örnekleri var bunun. İran'da yapılan bazı ters işleri bazı ülkelerde yapmaya başlamışlar nitekim; uğraşıyorlar, İran'dan oralara da geçer korkusuyla ellerinden geleni yapıyorlar, ama boşuna çırpınıyorlar, oralara da geçecektir bu. İşte şimdi buraya gelen herkes, kendi milletinin durumunu anlatırken İran'a ilgi duyduklarını ve aynı şeyi kendi ülkelerinde de gerçekleştirmek istediklerini söylüyorlar; Irak'ta, Mısır'da, Kuveyt'te ve diğer her yerde. Üzerimize düşeni gereğince yerine getirir ve islamı gerçek haliyle İran'da uygularsak, kendimiz ta sonuna değin muzaffer olabileceğimiz gibi ki öyle olacaktır inşaallah bizden de diğerlerine geçecektir. Bizim arzumuz bütün islam beldelerinde böyle olmasıdır, hepsinde islam devletinin kurulmasıdır, islam adalet devletinin heryerde kurulmasıdır.

Ae 9/9228, t:8. 7. 1358.

İslama Uygun Davranmak, İnkılabın İhracı Demektir

Büyükelçiliklerde çalışan siz beyefendiler aklen ve şer'an, büyükelçiliklerinizin mümkün mertebe sade yerler olmasını sağlamakla muvazzafsınız. Aynı şekilde, oralarda çalışan ve sizin deyiminize göre "astınız olan memurlar"a karşı davranışınız kardeşçe olmalıdır. Onlar sizin sözünüzü dinlemeli, itaat etmelidirler, ama bu âmir memur ilişkisi kardeşçe olmalıdır. Davetler, ziyafetler ve kendi geçiminiz de aynı şekilde sade olmalıdır. Orada çalışanlaın durumu değişmeli, islâmi olmalıdır, oraya gelenlerin islamı bilfiil göreceği şekilde olmalıdır. Biz ne kadar "islamiyiz, islam cumhuriyetiyiz!" diye bağırırsak bağıralım; pratikte öyle olmadığımız görülürse inandırıcı olmayız, bize kimse inanmaz. "İslam cumhuriyetiyiz!" diyen bize; ancak amelimizin de öyle olması halinde inanırlar, tağuti olmaması halinde inanırlar; sözümüz ve amelimiz islami olmalıdır. Bu islam cumhuriyetinin diğer ülkelere ihraç olabilmesi için bizim sözümüz ve özümüz islami olmalıdır; inkılabın ihracı süngü zoruyla değil, zorbalıkla değil; islamın, islam gerçeklerinin, islam ahlakının ve insânî ahlâkın buralarda gelişip olgunlaşmasıyladır buralarda. Sizler bununla yükümlüsünüz, bunu yapmakla vazifelisiniz; hem amelde, hem oralarda yayınladığınız yazı yayınlarda böyle olmalısınız; oralarda yayınınız olmalı, dergi çıkırmalısınız; o dergileriniz hem resim ve fotoğraf, hem yazı ve işlenen mevzular itibarıyle İslam Cumhuriyeti'yle uyumlu olmalıdır. Böylece, tebliğat yoluyla islam oralara nüfuz edebilecektir. Şunu biliniz ki siz tebliğat yaparsanız, oralarda bulunan aziz üniversite öğrencilerimiz bulundukları yerlerde, bulundukları kesimlere İran'ın meselelerini, İran'daki islâmi gelişmeleri anlatıp izah ederlerse, yabancı gazete ve dergilerin yazıp çizdiklerini birer birer yorumlayıp onların yalanlarını ve zehirli propagandalarını gözler önüne sererlerse islam inkılabı ihraç olmuş olur.


İSLAM İNKILABI SONRASI MAHRUM BÖLGELERİN EKONOMİK KALKINMASI-1

İSLAM İNKILABI SONRASI MAHRUM BÖLGELERİN EKONOMİK KALKINMASI -2

Eğitim dalında İslam İnkılabının başarıları-1

Eğitim dalında İslam İnkılabının başarıları -2

İslam İnkılabının ekonomik başarıları -1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)