• Nombre de visites :
  • 2445
  • 27/9/2011
  • Date :

Eşlerin Birbiri Üzerindeki Hakları

eşlerin birbiri üzerindeki hakları

* Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

İki eşi olduğu hâlde nefsi ve malı hususunda adalete riayet etmeyen kimse kıyamet günü bedeninin yarısı zincire vurulmuş ve diğer yarısı da doğrulmamış bir hâlde cehennem ateşine girer.

(Biharu'lEnvar, c.7, s.214)

* Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

Kadın eşinin hakkını eda etmedikçe asla Allah'ın hakkını eda edemez.

(Müstedrek'ülVesail, c.14, s.257)

* Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

Erkeğin kadına, "Seni seviyorum." demesi asla kalbinden çıkmaz.

(Vesailü'şŞia, c.14, s.10)

* İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur:

Kadınlarla her durumda geçinmeye çalışın ve onlara güzel sözler söyleyin. Umulur ki kendilerini düzeltir, işlerini güzelleştirirler.

(Biharu'lEnvar, c.103, s.223)

* Hz. Fatıma (s.a) şöyle buyurmuştur:

Sizin en iyileriniz insanlara karşı en yumuşak davrananlarınızdır. En değerli olanlarınız ise eşlerine karşı en merhametli ve bağışlayıcı olanlarınızdır.

(Delailu'lİmame)

* İmam Muhammed Bâkır (a.s) şöyle buyurur:

Rabbi nezdinde kadınlar için en üstün şefaatçi, sadece eşinin rızayetidir.

(Biharu'lEnvar, c.81, s.345)

* İmam Musa b. Cafer babalarından Resulullah'ın (s.a.a) şöyle buyurduğunu nakletmektedir:

İnsanın imanı arttıkça kadınlar hakkındaki sevgisi ve duygusu da artar.

(Biharu'lEnvar, c.103, s.228)

* İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur:

Bizi (Ehlibeyt'i) en çok sevenler, kadınları en çok sevenlerdir.

(Vesailü'şŞia, c.14, s.11)

* İmam Rıza (a.s), Emirü'lMüminin İmam Ali'den (a.s) şöyle rivayet etmiştir:

Kadınlarınızın en iyisi beş kişidir. Kendisine, "O beş kişi kimlerdir ey Emirü'lMüminin?" diye sorulunca da şöyle buyurdu:

1 Eşine karşı mütevazı ve tekebbürsüz veya masrafsız olan.

2 Yumuşak ahlâkı olan

3 Eşi ile uyumlu ve tüm işlerinde kendisine yardımcı olan

4 Eşini kızgın ve bitkin gördüğünde onu razı etmeden asla gözlerine uyku girmeyen

5 Eşi yanından ayrılınca gıyabında (malını, yüzsuyunu, çocuklarını ve iffetini) koruyan…

(Daha sonra şöyle buyurdu:) Bu kimseler Allah'ın işçilerinden bir işçi sayılır ve şüphesiz ki Allah'ın işçisi olanlar asla ümitsiz olmaz, isteklerine nail olurlar.

(elKâfi, c.5, s.324)

* Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: ”Eşi kendisine gazab eden kadına eyvahlar olsun. Eşi kendisinden razı olan kadına ne mutlu.”‌

(Bihar’ul-Envar, c. 8, s. 310)

* Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: ”Dünyadan bana sadece kadın ve güzel koku sevdirildi; ama gözümün nuru namazdadır.”‌

(Bihar’ul-Envar, c. 76, s. 141 ve el-Hisal, c. 1, s. 183)

* Emir’el-Müminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: ”İnsanların en kötüsü (maddi açıdan) ailesini darlıkta koyandır.”‌

(Nur’ul-Ebsar Lil-Şeblenci)


Rivayetler Açısından Evliliğin Önemi ve Değeri-1

Bilinçli Aile Farkı-1

Sevgiyi Bildirmenin Ailedeki Rolü-1

Ailede Fazilet Tecellileri-1

Mutlu ve Huzurlu Aile -1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)