• Nombre de visites :
  • 1103
  • 5/9/2011
  • Date :

Pervin İtisami -3

pervin itisami

Kadının Konumu

Pervin, dünyevî aşktan hiçbir zaman söz etmemiştir. Bunun nedeni onun dünyevî aşkın rezilliğini bilmesinden ve bu hakîm şairin fıtrî hicap ve hayasından kaynaklanmaktadır. Pervin’in aşkı yücedir ve beşeriyet âlemine sevgi çerçevesindedir.

Dr. Zerrinkub’un deyimiyle o: ”şiir ve irfân diyarında erkek gibi kadındır.”‌

Pervin kadının hamasesini, kadının duygusal irfanına dönüştürmüştür. Pervin şiirinde kadının irfanî ve duygusal ruhunu göstermeye gayret etmiştir.

Pervin bazı şiirlerinde kadının hakları konusunu bağımsız olarak işlemiştir. Kadının konumu ile ilgili olarak söylediği en büyük şiir ”Üns Meleği”‌ adlı şiiridir. O bu şiirinde kadının kişiliğini gönül alıcı bir şekilde resimlemiş, kendi dinî inançlarının tamamından bu şiirinde faydalanmıştır.

”Kadının olmadığı sarayda, üns ve şefkat yoktur.”‌

”Fakirin Üzüntüsü”‌, ”Güçlü ve Güçsüz”‌, ”Yoksul”‌, ”Karabahtlı”‌, ”Yaşlı Kadının Şikayeti”‌, ”Yaralı Kalp”‌, ”Keman ve Kaza”‌, ”Arzulu Çocuk”‌, ”Uzak Görüşlü Anne”‌ gibi şiirlerinde kadını, özellikle anneyi savunmuştur.

Pervin İtisamî, halktan çokça söz eden, ancak halkın kendisinden çok az söz ettiği bir şairdir. Oysa değerlerin ve düşüncelerin şairi olduğu için onun anısı değerlidir. Çünkü o, özgürlüğün, direnişin yıldızıdır. Şiirleri tevhidî düşünce ile dolu, dinî ve Kurânî içerikle kaplıdır. Hikmet dolu şiirleri muhtelif toplumsal sınıfların dili olmuştur. Pervin’in şiirinin, halkın şuur ve düşüncesinin aynası ve kurtuluş şevkinin aydınlık çeşmesi olduğu söylenebilir. O, edebiyat feleğinin yıldızı, İran edebiyat göğünün parlak yıldızıdır.

Bu yıl, Pervin İtisamî’nin doğumunun yüzüncü yılı olup aynı zamanda İran Meşrutiyet’inin yüzüncü yılı ile çakışmaktadır. Onu saygıyla anıyoruz. Bu yıl Mart ayında Tebriz’de Pervin İtisamî anısına bilimsel bir toplantı ve ona saygı amaçlı bir şiir gecesi düzenleyeceğiz. Ayrıca, Pervin İtisamî adına bir ödül verecek ve düzenlenen bir merasimde dereceye girenlere bu ödülü vereceğiz. Önümüzdeki yıl Pervin İtisamî’nin hayatını konu alan bir sinema filmi hazırlanmasını planlamaktayız. Yine şiirlerinin görüntülü olarak seslendirildiği bir televizyon programı hazırlanmasını ve Dîvân’ının yeni baskısını yayımlamayı hedefliyoruz. Pervin İtisamî’nin Tebriz ve Tahran’daki evleri, bayan faaliyetlerinde kullanılmak ve kültür, edebiyat ve araştırma merkezine dönüştürülmek üzere tarafımızdan satın alınmıştır. Bu evlerde, Pervin’in şiirini, yöntemini, görüşlerini ve daha birçok başka konuyu inceleyecek kalıcı bilimsel faaliyetler yürütülecektir.

Pervin İtisamî ince ve değerli ruhundan ötürü takdire şayan, anılmaya layıktır. Bu hakîm bayanı anmak, ilim ve edebiyat alanında çaba göstermiş tüm düşünürleri, özellikle bayanları anmaktır. Bu faaliyetler toplumun olgunlaşması ve ilerlemesinde de etkili olacaktır.

Adı yüce, ruhu şad olsun.


Pervin İtisami -1

Pervin İtisami -2

Pârsî-yi Derî- Derî Farsçası-2

Farsça Şiir Söyleyen İlk Şair

Mesnevi den Hikayeler-1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)