• Nombre de visites :
  • 853
  • 4/9/2011
  • Date :

Pervin İtisami -2

pervin itisami

Pervin, insanoğlunun mazlumluğunu düşünür. Onun için ırkın, dinin, dilin ve ulusun anlamı yoktur. Ey ”Eziyet Gören”‌ adlı şiiri onun bu inancını göstermektedir.

Pervin, zulüm karşı mücadele konusunu en güzel biçimiyle ”Yaşlı Kadın’ın Adalet İsteği”‌ adlı şiirinde işler.

Yeme içme sırasında bizim ekmeksiz soframıza bak

Göreceksin ki orda refahın adı sanı yok.”‌

Veya ”Kadı”‌ adlı şiirinde o, altın ve gümüşe tamah edip de hataya düşen kadıların adalet yerine nasıl zulüm işlediklerini anlatır.

”Yıldırım”‌ adlı şiirindeki şu beyit Pervin’in yüce ruhunun göstergesidir.

”Gönlü kararmışların bu karalıktan üzüntüsü mü var

Bihaberlerin Allah’tan ne haberi var?”‌

Pervin öyle büyük bir şairdir ki kafiye sorunu yaşamaksızın 52 beyitlik bir şiir yazmıştır.

Pervin’in gazelleri, beş şiiriyle ”Arzular”‌, ”Yadigâr”‌ … şiir ve edebiyat alanında sayılır.

Pervin’in duygu dolu düşünceleri o kadar incedir ki insan toplumuna müptela olmuş sorunları iki damla kanda da bulur. Zenginin fakire karşı övünmesi, şahın dilenci karşısındaki iftiharı ve akıllının deli karşısında kendisini üstün görmesi.

”Biri diğerine ey sen kan

 Ben bir şekilde buraya elden düşmüşüm

 Diğeri dedi ki ben dikenin acısıyla

Diken toplayanın ayağından damlamışım”‌

Pervin şiirlerinde yetimleri, elden ayaktan düşmüş yaşlı kadınları, eziyet görmüş dul kadınları ve diğer mahrum insanları konu edinmiştir.

İki şiirin münazarası bir hamasedir. Pervin’in şiirinde ilginç münazaralar vardır. Pervin’in en ilginç münazarası ”Nadirlerin Mimarı”‌ adlı şiirinde geçer. Bu şiirde karınca ile tasın hikâyesi anlatılır. Karıncanın düşüncelerinin akması anlatılır. Oysa tasın ne düşüncesi vardır, ne de bu yönde bir ihtiyacı. Amaç rızık elde etmektir. Ama karınca o kadar çok çalışıp çabalamaktan söz eder ve bu konuda o kadar ısrarcı davranır ki sonunda tas dile gelir.

Pervin, Nâsır Hüsrev’den etkilenmiştir. Sözgelimi birinci kasidesi vezin ve kafiye açısından Nâsır Hüsrev’in kasidesinin aynısıdır.

Pervin’in kasidesinin başlangıcı:

Ey gönül boş yere dünya gamı çekme

Gelmemiş yarın için düşünceye dalma

”‌ Nâsır Hüsrev’in kasidesinin başlangıcı:

”Ey dünya sohbetine yönelen Sesini

mutlu ve yüksek kılan”‌


Pervin İtisami -1

Farsça ve Fars edebiyatı

Kısaca Fars Edebiyatı

Hafız-ı Şirazi

Türk Aynasında Farsça

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)