• Nombre de visites :
  • 1547
  • 24/5/2011
  • Date :

Söz Taşıma-1

söz taşıma

Kur"an-ı Kerimde ve hadislerde şiddetle kınanan ve nehy edilen büyük günahlardan birisi de söz taşımaktır.

İslam, daima Müslümanlar ve mu"minler arasında sadakat, samimiyet, doğruluk, sevgi ve muhabbetin hakim olmasını ve böylece her yerde huzur ve sükunet yaşanmasını istiyor. Bu yüzden bu esasa ters düşen ve onu zedeleyen her türlü söz, hareket ve davranışı İslam yasaklamış ve onun için azap vaadinde bulunmuştur. Yalan, gıybet, haset, tahkir, aşağılama vb. şeyler gibi.

İşte bunlardan birisi de "söz taşıma" fiilidir. Bu konuda Kur"an ve hadislerde oldukça ağır ifadeler kullanılmıştır.

SÖZ TAŞIMANIN ÖNEMİ VE BÜYÜKLÜĞÜ

Kur"an-ı Kerim"in Kalem suresinde, kafirlerin özelliklerinden  bahsederken, onların bir özelliğini de şöyle beyan etmiştir: "Söz taşımak için hareket edip gidip gelenler..." (Kalem, 2)

Yine Nisa suresinin 85. ayetinde şöyle buyuruyor: "Kim güzel bir aracılık ederse, onun da o işten  bir payı (sevabı) olur. Kim kötü bir aracılık ederse, onun da o işten bir vebali olur. Allah her şeyi gözetip karşılığını verir."

Bu ayeti kerimede iyi ve kötü aracılıktan bahsetmektedir; bu her türlü aracılığı içine alır ve bu aracılıkları yapanlar, o işin sevabı veya günahına ortaktır. Söz taşıma da birisinin kötü sözünü veya fiilini başkasına taşıyıp da onların arasının bozulmasına ve aralarında kin ve nefretin meydana gelmesine vasıta olduğu için kötü bir aracılıktır. Ve bu ayetin bahsettiği kötü aracılık yapanlardan sayılır ve o da kötü sözleri söyleyenin günahına ortak olur. Hatta onun günahı daha fazladır.

Yine Bakara suresinin 191. ayetinde  buyuruyor ki: "Fitne çıkarmak, adam öldürmekten daha kötüdür..."

Açıktır ki söz taşıyan kimseler de bu işleriyle insanlar arasında fitne çıkarmakta, kinler, düşmanlıklar, sevgisizlikler, hatta nice kavgalara, ayrılıklara vesile olmaktadırlar.

Yine Ra"d suresinin 25. ayetinde şöyle buymaktadır: "Allah"ın bitiştirilmesini emrettiği şeyi kesen ve yer yüzünde bozgunluk yapanlar var ya, işte  onlar içindir Allah"ın laneti ve ahiret yurdunun kötü azabı!"

Bu ayetten söz taşımacılığın haramlığını ve ne kadar kötü bir amel olduğunu ve ne kadar büyük bir vebalinin olduğunu anlıyoruz. Zira biliyoruz ki Allah mu"minler arasında birleştirmeyi, dostluk icat etmeyi, emrediyor. Ama söz taşıyan kimse kendi ameliyle onlar arasındaki bağı koparıyor ve bu vesileyle fesat ve bozgunculuğa vesile oluyor; onun için böyle bir insanın da haline Allah"ın laneti ve azabı şamildir. Allah hepimizi korusun.

Bir de hadisler açısından söz taşımanın nasıl bir günah olduğunu görelim:

Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.a): "Sizin en kötülerinizi size haber vereyim mi?" "Evet ya Resulallah." dediler. Buyurdu: "Söz taşıyarak dostların arasına ayrılık salan ve temiz kimseler için kusur arayanlar."(Bihar-ül Envar,c.75, s.264)

Yine şöyle buyurdu: "Kötü sözleri birisinden başkasına taşıyan cennete girmeyecektir."(Mizan-ül Hikme, c.10, s.202)

Tövbe edip de telafi etmeden ölürse elbette .

Yine şöyle buyuruyor: "Söz taşıma ve kincilik ateştedir. Bu ikisi Müslüman"ın kalbinde yer almaz ." (Mizan-ül Hikme, c.3, s.498)

Bir başka hadiste de şöyle yer almaktadır: "Gıybet ve söz taşımaktan sakın; zira gıybet oruç bozar, sevabını yok eder ve söz taşıma kabir azabına vesile olur."(Bihar-ül Envar, c.77, s.67)


Hayır ve Şer

Doğru Konuşmak-2

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)