• Nombre de visites :
  • 1301
  • 10/4/2011
  • Date :

İslami Açıdan Nevruz-3

islami açıdan nevruz-3

Mualla bin Hüneys isimdeki bir zatın Hz. İmam Cafer Sadık (a.s) dan naklettiği bu hadisin İslam dan önce cereyan eden olaylara ait bölümünü yukarıda gördük. Bu hadis aynı zamanda İslam& dan sonra da bu günde bir takım müspet ve mübarek olayların cereyan ettiğini belirtmektedir ki, onlar şöyledir: 1- Cebrail Peygamber (s.a.a) a bu günde nazil olmuştur. 2- Hz. Peygamber Efendimizin, Kâbe üzerindeki putları kırması için Hz. Ali yi omuzlarına aldığı gün, Nevruz günüydü. 3- Hz. Resulullah ın (s.a.a), Gadir-i Hum denen yerde sahabesine Hz. Ali ye müminlerin emiri olarak biat etmelerini emrettiği gün de Nevruz günüydü. 4- Yine bu günde Hz. Peygamber Efendimiz, Hz. Ali yi cinleri, İslam dinine davet etmek üzere cinler vadisine göndermiştir. 5- İslam ümmetinin Hz. Ali ye halife olarak biat etmeleri bu güne müsadif olmuştur. 6- Hz. Ali, böylesi bir günde savaşta Haricilere karşı zafere sağlamıştır. 7- İmam Mehdi(a.s)’ın zuhuru böylesi bir güde gerçekleşecektir. 8- Böylesi bir günde İmam Mehdi (a.s) Deccal a karşı zafer kazanacak ve onu Kufe şehrinde dara çekecek. 9- Her Nevruz geldiğinde biz, zamanın imamının zuhuruna ümitleniriz. Zira o gün bizim ve Şialarımızın günüdür. Acemler ona hürmet edip korudular, ama siz Araplar onu zayi ettiniz. [1] Yine Necef kendi ilim merkezinin kurucusu büyük Ehlibeyt müçtehidi Şeyh Tusi (ö.460 h.),el-Misbah-ül Müteheccit adlı Ehlibeyt ten gelen duaları içeren kitabında Mualla bin Hüneys in Hz. İmam Cafer Sadık (a.s) dan şöyle naklettiğini kaydediyor: İmam buyurdular ki:Nevruz günü gusül al, en temiz elbiselerini giy, en güzel kokuları kullan ve bu gün oruç tut... [2] Bu hadis bu günün aynı zamanda mübarek bir gün olduğunu vurgulamakta ve ona manevi bir boyut da kazandırmaktadır. Nevruz u Fars Bayramı Olarak Niteleyen Hadis Yine büyük Ehlibeyt alimlerinden Raşid-üd Din Tabersi, (ö.588 h.) Menakib adlı kitabında şöyle rivayet ediyor: Abbasilerin ikinci halifesi Mansur Davaniki, İmam Musa Kazım (a.s) dan Nevruz kutlaması toplantısına katılıp, halka tebrik buyurmasını ve gelen hediyeleri kabullenmesini istedi. İmam bu isteği reddederek şöyle buyurdular:Ceddim Rebsulullah tan nakledilen bütün hadisleri inceledim, bu bayram hakkında bir hadis bulamadım. Bu bayram Farsların sünnetidir. İslam onu yok etti. İslam ın yok ettiği bir şeyi diriltmekten Allah a sığınırım. Bunun üzerine Mansur şöyle dedi: Biz bu bayramı siyaset icabı orduya bir tedbir olsun diye yapıyoruz ve seni Allah a yemin veriyorum ki, bu toplantıda hazır bulun. Böylece İmam mecburen o meclise katılmak zorunda kaldı. Emirler, komutanlar, halkın ileri gelenleri gelip imama tebrik arz ediyor ve hediyeler veriyorlardı. Mensuru un özel hizmetçisi de orada bulunuyor ve gelen hediyeleri kontrol ediyordu. Toplantının sonlarına doğru yaşlı bir insan gelip şöyle dedi:Ey Peygamberin kızının oğlu, ben bir şeyi olmayan bir fakirim, bu yüzden de bir hediye getiremedim. Ama dedemin ceddin imam Hüseyin in mateminde okuduğu bir şiiri size hediye ediyorum ve o şiir mealen şöyledir: Keskin kılıçlardan hayrete düştüm ki, onlar Aşura günü tozlu bedenine iniyordu. Kadınların gözleri önünde bedenine oklar saplanırken, onlar senin ceddini imdada çağırıyordu. Öyle hüzünlüydüler ki, gözlerinden damla damla gözyaşları yanaklarına dökülüyordu. Neden kılıç ve mızrakların şamatası o mukaddes bedenden uzaklaşmıyordu. Bunun üzerine, İmam Musa Kazım (a.s) o şahsa:Hediyeni kabul ettim, otur, Allah sana bereket versin,diye buyurdu. Sonra da halifenin hizmetçisine dönerek:Reise (Mansur a) git ve bu hediyeleri ne yapmamız gerektiğini kendisine sor dedi. Hizmetçi, durumu Mansur a ilettikten sonra dönerek İmam a şöyle dedi:Mansur,O hediyelerin tamamını İmam a bağışladım diyor. Bunun üzerine İmam (a.s) da o hediyelerin tamamını şiir okuyan o yaşlı adama bağışladı. [3]


[1] - Bihar-ül Envar, c. 59, s. 92.

[2] - Misbah-ül Müteheccid, c. 2, s. 591.

[3] - Menakibi-i Al-i Ebu Talib, c. 4, s. 318.

İslami Açıdan Nevruz-2

İslami Açıdan Nevruz-1

Nevruz Gelenekleri-İran -4

Nevruz B a y r a m ı

İran Kültüründe Nevruz -5

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)