• Nombre de visites :
  • 1824
  • 2/1/2011
  • Date :

İmamlar Allah’ın Nurudur -1

imamlar allah’ın nurudur

* Ebu Halid el-Kabulî şöyle anlatmış:

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)’a, "Allah'a ve Resulüne ve indirdiği­miz nura iman edin..." (Teğabün, 8) âyetini sordum.

Buyurdu ki: «Ey Ebu Halid! Allah'ın nuru, kıyamete kadar Muhammed (sallallahu aleyhi ve âlihi)'nin soyundan gelen imamlardır. Allah'a yemin ederim ki, onlar Allah'ın indirdiği nurdurlar. Allah'a yemin ederim ki, onlar Allah'ın göklerdeki ve yerdeki nurudurlar. Allah'a yemin ederim ki ey Ebu Halid! Mü'minin kalbindeki imamın nuru, gündüzün ortasında her tarafı aydınlatan güneşin ışığından daha par­laktır. Allah'a yemin ederim ki, onlar mü'minlerin kalplerini aydınlatırlar.

Allah Azze ve Celle dilediği kimseleri de onların nurundan yoksun bırakır, Böylece kalpleri karanlıklar içinde kalır. Allah'a yemin ederim ki, ey Ebu Halid! Bir kul bizi sevdiği ve bizi velî edindiği zaman mutlaka Allah onun kalbini arındırır. Kul bizimle ilgili samimi bir sevgiye sahip olup bizimle barışık olmadıkça Allah onun kalbini arındırmaz. Bizimle barışık olunca, Allah onu şiddetli hesaptan korur. Kıya­met gününün en büyük korkusundan emin kılar.»

* Ali b. İbrahim kendi rivayet zinciriyle Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın: "Onlar, öyle kişilerdir ki ellerindeki Tevrat'ta ve İncil’de de yazılmış olarak bulacakları şeriat sahibi Ümmi Peygambere uyarlar[1] ve onlara iyiliği emreder, kötülükten nehyeder onları ve temiz şeyleri onlara helal etmededir. Pis ve kötü şeyleri haram etmede. Sırtlarındaki ağır yükleri indirmededir, bağlandıkları zinciri kırmada... Artık ona inananlar, ona yardım edenler ve ona indirilen nura uyanlardır kurtulanlar."(A’raf, 157) âyetiyle ilgili olarak şöyle dediğini rivayet eder:

«Bu âyette geçen nurdan maksat, Emir'ül-Mü'minin Ali ve Ehl-i Beyt imamlarıdır (aleyhimusselâm).»

* Ebu'l-Carud şöyle rivayet emiştir:

Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)’a dedim ki: Allah, Ehl-i Kitab'a çok hayır vermiştir.

-   «Nedir o?» diye sordu.

-   «Şu âyette işaret edilen hayırlardır:

"Bundan önce kendilerine kitap verdiğimiz kimseler ona inanırlar... İşte onlara, sabretmelerinden ötürü ecirleri iki kere verilir." (Kasâs, 54)

Buyurdu ki: «Allah onlara verdiği çok hayır gibisini size de vermiştir.» Ardından şu âyeti okudu: «"Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve Resulüne inanın ki O, size rahmetinden iki kat versin ve size ışığında yürüyeceğiniz bir nur lütfetsin." (Hadîd, 28) İzleyeceğiniz bir imam bahşetsin yani.»

*  Ebu Halid el-Kabulî şöyle rivayet etmiştir:

Ebu Cafer (aleyhisselâm)’a, "Allah'a, Resulüne ve indirdiğimiz nura iman edin." (Teğabün, 8) âyetinin sordum.

Buyurdu ki: «Ey Ebu Halid! Allah'a yemin ederim ki, bu nur imamlardır. Ey Ebu Halid! Mü'minin kalbindeki imamın nuru, gündüzün ortasında her tarafı aydınlatan güneşin ışığından daha parlaktır. Allah'a yemin ederim ki, onlar mü'minlerin kalplerini aydınlatırlar. Allah, dilediği kimseleri de onların nurundan yoksun bırakır. Böylece kalpleri karanlıklar içinde kalır. Karanlıklar, kalplerini bürür.»[2]


[1]- "İnanırlar" fiili kullanılmayıp "uyarlar" fiili kullanıldı. Bu, en güzel ifade tarzıdır. Çünkü pey­gamberler ve onların şeriatları gibi Allah'ın ayetlerine inanmak, ancak onlara teslim olmak ve itaat ek­mekle gerçekleşebilir. Sırf itikat anlamındaki imanın bir işe yaramayacağını göstermek için "uyma" fiili tercih edilmiştir. Çünkü teslim olmayı ve fiilen itaat etmeyi terk etmek, Allah'ın ayetlerini yalanlamak­tır. Bunların gerçek olduğuna dair kuru bir inancın varlığı, bu sonucu değiştirmez. [el-Mîzan, c.8, s.393]

[2]- Bazı rivayetlerde nurdan maksat, imamlardır denilmiştir. Bunların tümü ayetlerin batini an­lamları dikkate alınarak yapılan açıklamalardır, kesinlikle ayetleri tefsir eden rivayetler değildirler. [el-Mîzan, (Teğabün, 8) Tefsir.]

İMAMET

İslam Hükümetinde Peygamberin Halifesi Ve İmamlık-2

İmamlara İtaatin Farz Oluşu 3

İsmet İle İlgili Akli Deliller (4)

İsmetin Tanımı

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)