• Nombre de visites :
  • 730
  • 10/3/2012
  • Date :

Aşura: Ebedi Kıyam-4

aşura: ebedi kıyam

Aşura Kıyamının Başlangıcı

 Toz bulutunun dağılmasından sonra Abdullah’ın yere düştüğü belli oldu. Eşi yanına gitti ve toz toprağı yüzünden sildi  ve şöyle söyledi: ‘Allah’ın cenneti sana mübarek olsun. Allah sana cenneti nasıl nasib ettiyse ben de Allah’tan senin yanında olmayı diliyorum’. İmam (as)’ın emriyle onu çadıra geri götürdüler.

Abdullah Umeyr Kelbi’nin eşinin ismi birçok defa kaynaklarda Abdullah’ın annesinin ismiyle karıştırılmıştır. Doğrusu şudur ki Abdullahın eşinin ismi Haniye,  Kamer ya Ümmü Veheb de annesinin ismidir .

Abdullah bin Umeyr Kelbi’nin eşi onun yanında Kerbela’da şehid olmuştur. O, savaş meydanında ölen ilk ve tek kadın şehiddir.  Katili Şimr’in kölesi Rüstem’dir.

Abdullah bin Amir Kelbi’nin başını kestiler ve annesinin önüne attılar, annesi oğlunun başını öptü ve düşman tarafına doğru fırlattı ve şöyle dedi: ‘Biz Allah yolunda verdiklerimizi geri almayız.’

Teke tek savaşta ilk şehidin kim olduğu konusunda Aşura muharebesi tarihini (Magatel) yazanlar farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Bazıları Hürr bin Yezid Riyahi’yi bir kısmıda Abdullah bin Amir Kelbi’yi ilk şehid bilmişlerdir.

Bu bölümde teke tek dövüşte şehid olan ashabın sırası Aşura muharebesi tarihleri (Magatel) incelenerek verilmiştir. Öldürülenlerin farklılığı bu konuda çoktur ama belgelere dayanarak ve tarihi ayrıntılı araştırmalara göre ashabın şehadet sırasını aşağıdaki gibi gösterebiliriz:

( Değerli araştırmacı bu bölümde her bir şehidin cesaretini tarihiyle birlikte açıklamıştır. Ama bu makalede hepsinden bahsetmek mümkün olmadığından değerli araştırmacıdan ve siz sayın okuyuculardan özür diliyoruz. Bu bölümde sadece şehidlerin isimlerini söylemekle yetiniyoruz. -Saff -)          

1-    Abdullah bin Umeyr Kelbi

2-    Haniye: Abdullah bin Umeyr Kelbi’nin eşi

3-    Hürr bin Yezid Riyahi

4-    Mus’ab bin Yezid Riyahi

5-    Kurre ya Urve yada Uzze ( Hürrün kölesi )

6-    Ali bin Hürr-i Reyahi

7-    Cuveyn bin Malik bin Keys

8-    Menhec bin Sehm

9-    Yezid bin Hesin Hemedani elMeşriki

10-   Yezid bin Meğfel bin Cuef

11-   Sa’d bin Henzele Temimi

12-   Halid bin Emr Esedi Saydavi

13-   Yezid bin Sebit Abdiyi Basri

14-   Şubeyb bin Abdullah Nehşeli ( ebu emr nehşeli )

15-   Henzele bin Es’ed Şebami

16-   Seyf bin Hars bin Seri

17-   Malik bin Abdullah bin Seri Cabiri

18-   Yezid bin Muhacir (Muhasir )Behdeli (Ebuşe’sa)

19-   Umeyr (Amr) bin Abdullah Mezheci

20-   Cabir bin Urve Elğeffari

21-   Cevn bin Huveyy

22-   Amr (Ömer) bin Meta’i Cuefi(Umeyr bin meta’i ceefi)

23-   Enis bin Me’kel (subhi)

24-   Nafi bin Helal Cemeli Muradi

25-    Ömer (Amr) bin Cenade bin Ka’b bin Haris


Aşura: Ebedi Kıyam-3

Aşura: Ebedi Kıyam-2

Aşura: Ebedi Kıyam-1

Muharrem, Matem ve Mühasebe Ayı

Kerbela Faciasından Önce Vuku Bulan Olaylar

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)