• Nombre de visites :
  • 1686
  • 6/9/2010
  • Date :

Fıtra Zekâtı (Fıtre Sadakası)-2

fıtra zekâtı

Yine gerçek mümin can, fıtrasını verirken kaçamak yolları ve kolaylığı tercih etmeyip, onu en uygun bir şekilde, hâline-durumuna göre münâsip olan şeyin cinsinden hesap ederek verir. Allâh’ın kulları ile kardeş olmanın mutluluk ve hazzını yaşar.

Can, cânı sevindirir ki, “O” da cânı sevsin ve iki cihanda sevindirsin.

ÖĞÜT

Bir cömerde sordular: “Yoksullara yardım ettiğin, dilenenlere para verdiğin zamanlarda içinde bir gururlanma veya fakirlere karşı bir minnet duygusu seziyor musun?” Cevap olarak buyurdular: “Ne uzak bir ihtimal! Benim bu bağıştaki rolüm, aşçının elindeki bir kepçenin rolüne benzer. Aşçı kepçeye ne korsa kepçe de onu verir. Ve verdiği şeylerin kendisinden olduğunu düşünmez.”[1]

EHL-İ BEYT’E KULAK VERELİM

İmâm Cafer Sâdık (a.s) buyurdular; “En faziletli fıtra, bayram namazından önce verilenidir. Bu şekilde verilen fıtra “fıtra zekâtı” olur. Bayram namazından sonra verilirse sıradan bir sadaka gibi sayılır.(Fıtra zekâtı sevâbı verilmez.)[2]

Fârûk-u Ekber İmâm Ali (a.s) buyurdular;

“Kim fıtra zekâtını eksiksiz olarak verirse, Allâh da onun malındaki eksikliği tamamlar.”[3]

İmâmet semâsının parlak güneşi İmâm Cafer Sâdık’a (a.s) soruldu ki; “Bir kimsenin Ramazanın son günü güneş battıktan sonra evine misâfir gelse ve onların bakımı ev sâhibine âit olsa, o misâfirin fıtrasını vermek ev sâhibinin üzerine farz mıdır?” İmâm (a.s) buyurdular; “Evet, o gün kadın, erkek, küçük, büyük, hür, köle, her kim evde ise onun fıtrasını vermek ev sâhibine düşen bir farzdır.”[4]

Altıncı hak İmâm, İmâm Cafer Sâdık’a (a.s) soruldu; “Muhtaç durumda olan, kendisinin zekât vermesi farz olmayan kimseye fıtra zekâtı vermesi gerekir mi?” İmâm buyurdular; “Hayır gerekmez, zekât vermesi farz olmayan kimseye fıtra zekâtı vermek de farz değildir.”[5]

Îmân ve sâlih amel kanatlarını kullanmayanlar, Cennet diyârına yol alamazlar.


[1] Molla Câmi: Baharistan: sh: 64

[2] Furû-u Kâfî: c: 4 sh: 170-171, Men lâ yahduruhul fakîh: c: 2 sh: 118, İstibsâr: c: 2 sh: 45

[3] Men lâ yahduruhul fakîh: c: 2 sh: 119

[4] Men lâ yahduruhul fakîh: c: 2 sh: 116-118, Tehzîb: c: 1 sh: 369

[5] Tehzîb: c: 1 sh: 369, İstibsâr: c: 2 sh: 40-41

Fıtra Zekâtı (Fıtre Sadakası)-1

Zekat Fitreye Mustahak Olan Sekiz Sınıf

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)