• Nombre de visites :
  • 1766
  • 26/5/2010
  • Date :

Günah ruhun yüküdür 2

gül

  Muhyiddin Arabi der ki: “Velilerin bir kısmına günahın sebebi nedir?” diye sorulduğunda şöyle buyuruyorlar: Gözün haram ve şehvetle bakılışıdır.” Bu tabir kadınları şehvetleri tahrik edecek bir şekilde kendilerini izhar ettiği toplumlar için göz ve bir bakış günaha açılan ilk pencere olma noktasında ne kadar da etkindir.

  Günahların hem dünyada hem kabirde hem de ahirette zarar ve cezası vardır. Faiz yiyen, fuhuş yapan, rüşvet alıp veren, insanların haklarına tecavüz eden, yalancı şahitlik yapan, zulmeden ve envai çeşit günahla Haktan sapan kişi! Şunu unutma ki yaptığın her şeyi kaydeden görevli melekler vardır. Sen her an gaflet içerisindesin ama bir an bile senden ve yaptıklarından gafil olmayan Kiramen Katibin Melekleri var. Her günahın nevine has olmak kaydıyla kişi cürümünü dünyada çekmeye başlar. Mesela faiz alıp vermekte ısrarcı olan bir kimse daha dünyadayken Allah ile harbe girişmiş bir kimsedir.

  Kişi günaha daldıkça ruh dünyasında bir sıkıntı bir daralma hisseder. Geniş ev ve mekânlar günah kiriyle huzursuzlaşmaya başlar. Elini ve uzuvlarını dünya için eskiten dünya sevgisi sarhoşluğuyla maskara olmaktan kurtulamaz.

  Kabir hayatında kişi ya nimet içerisinde veya azap içerisinde olur. Kabir sahibine ya Cennet Bahçesi veya Cehennem çukurudur. Osman (ra) en çok kabir hatırlatılınca ağlar sebebi sorulunca da şöyle buyururmuş: Ben Rasulullah´tan şöyle derken işittim;

“Kabir, ahiret menzillerinin ilkidir ondan kurtulan için ilerisi daha kolaydır. Ondan kurtulamayanlar için ise ilerisi daha da zordur. Kişi kabrine konulduğu zaman onun yalnızlığını giderecek dost yalnızca güzel amelleridir.”

  Ahiret yurdu hesap yurdudur. İyinin kötünün belli olduğu gündür. Salih amelleri terk edip de günaha batanların feryadı figan kopardığı gündür. Pişmanlığın faturasının azaptan başka karşılığının olmadığı andır. Dünyada ekilen günah tohumlarının çok acı olan meyvelerinin biçildiği hasat mevsimidir. Tövbe ve istiğfar ile kararmış gönüller cilalanırken bir yandan da Salih amelleri çokça işleyerek gönlün gıdası verilmesi gerekir. Kişi kendisini Hak ile meşgul etmezse onu mutlaka batıl meşgul eder. Ciddiyetle günahlardan tamamen sıyrılmaya azmeden kişi Salih amellerle ruhunun gıdasını vermezse kısa zamanda eski günahların bataklığında tekrar kendisini buluverir.

Günahın her çeşidine dalmış kul; Alemlerin Rabbinin şu hitabına kulak verip hala günahı terk edip Tövbe etmeyecek mi? Evet, “kim bir günah işlemiş de kendi günahı kendisini her yandan kuşatmış ise, işte öyleleri ateş ehlidirler ve orada ebedî kalıcıdırlar.” ( Bakara 81)

  Kuran-ı Kerimin “Kendilerine hainlik edenleri savunma. Muhakkak Allah hain günahkârları sevmez.” ( Nisa 107) hitabını dikkate alıp irkilmeyecek mi?

gül

  Günah işlemede, düşmanlıkta ve haram yemede birbirleriyle yarış edenler yaptıkları işin ne kadar kötü olduğunun farkına varmayacaklar mı?

“Onlardan çoğunu, günah işlemede, düşmanlıkta ve haram yemede yarış ederken görürsün. Bu yaptıkları şeyler ne kötüdür!” (Maide 62)

Günahtan sakınma yolları

Günahları terk etmeye yardımcı olan şeylerden bir kısmını şu şekilde sıralaya biliriz:

1- Dua etmek; Şüphesiz ki dua en büyük ilaçtır.

2- Gece ve gündüz samimiyetle günaha düşmemeye azmetmek.

3- Günahı asla hafife almayıp akıbetinin felaket olduğunu akıldan çıkarmamak.

4- Günaha düşürecek sebepleri terk etmek ve günah mahallerinden uzak durmak.

5- Kötü arkadaş çevresinden kurtulmak.

6- Ölümün ansızın gelivereceğini unutmamak.

7- Kabirlere ara ara ibret almak için ziyarette bulunmak.

8- Müzan başında amellerin tartılacağı o günkü hali tasavvur etmek.

9- Huzurunda hesaba duracağı Rabbül Alemine karşı halinin nasıl olacağını tefekkür etmek.

10- Her azanın yaptıklarını bizzat kendisinin dillendireceğini tahayyül etmek.

11- Salih Amellerin işlendiği meclisleri arayıp bulmak.

12- İlim öğrenmenin faziletini idrak edip vaktin çoğunu faydalı ilimle geçirmek.

13- Muteber enbiya ve evliya kıssalarını çokça okumak.

14- Beni, Şeytan da davet ediyor Allah da davet ediyor acaba şu halimle hangi davete icabet ediyorum diye düşünüp nefis muhasebesi yapmak.


Günah ruhun yüküdür 1

Günaha Düşmemek İçin

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)