• Nombre de visites :
  • 2489
  • 10/4/2010
  • Date :

İmamlara İtaatin Farz Oluşu 1

imam

  1-Zurare Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)’dan şöyle rivayet et­miştir:

  «İşin zirvesi, tepesi, anahtarı ve her şeyin kapısı Rahman olan Allah Tebareke ve Teâlâ’nın rızası ve tanıdıktan sonra imama itaat etmektir. Allah Tebareke ve Teâlâ şöyle buyurmuştur:

"Kim Resûl'e itaat ederse, Allah 'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çe­virirse, şunu bilsin ki, biz seni onların üzerine bekçi olarak göndermedik. (Nisa, 80)»

  2-Ebu Sabbah şöyle rivayet etmiştir:

  Ebu Abdullah (Cafer Sadık aley-hisselâm/m şöyle dediğini duyduğuma şahitlik ederim:

  «Şahitlik ederim ki Ali, Allah'ın itaat edilmesini farz kıldığı imamdır. Hasan, Allah'ın itaat edilmesini farz kıldığı imamdır. Hüseyin, Allah'ın itaat edilmesini farz kıldığı imamdır. Ali b. Hüseyin, Allah'ın itaat edilmesini farz kıldığı imamdır. Muhammed b. Ali (aleyhimusselâm), Allah'ın itaat edilmesini farz kıldığı imamdır.»

  3-Beşir el-Attar şöyle rivayet etmiştir:

  Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum:

«Biz (Ehl-i Beyt) öyle bir topluluğuz ki, Allah, insanlara bize itaat etmelerini farz kılmıştır. Siz, insanların bilmeleri durumunda mazur sayılmayacakları birine itaat ediyorsunuz.»[17]

  4-Hüseyin b. Muhtar, ashabımızın bazısından, onlar da Ebu Cafer (Muhammed Bakır aleyhisselâm)’dan, Allah Azze ve Celle'nin "Onlara büyük bir mülk ver­dik... " (Nisa, 54) ayeti hakkında şöyle rivayet etmiştir:

«İmamlara insanların itaat etmelerinin farz kılınması kastedilmiştir.»

  5-Ebu'l-Hasan el-Attar şöyle rivayet etmiştir:

  Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: «Vasiler ve peygamberler, insanların itaat etmeleri hususunda birbirlerine ortak kılındılar.»

imam

  6-Ebu Sabbah el-Kinanî şöyle rivayet etmiştir:

  Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm) buyurdu ki:

  «Biz Ehl-i Beyt, öyle bir topluluğuz ki, Allah Azze ve Celle, insanlara bize itaat etmelerini farz kılmıştır. Bize ganimetten pay verilir. Malın en seçkini bize ve­rilir. Biz, ilimde rasihun (derinleşen) kimseleriz. Bizler kıskanılan kimseleriz ki, bi­zim hakkımızda şöyle buyrulmuştur:

"Yoksa Allah lütfundan onlara verdi diye in­sanlar onları kıskanıyorlar mı?" (Nisa, 54)»

  7-Hüseyin b. Ebu'1-A'lâ şöyle rivayet etmiştir:

  Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’a bizim, "vasilere itaat etmek farz kı­lınmıştır." şeklindeki görüşümüzü hatırlattım.

  Buyurdu ki: «Evet, vasilere itaat etmek farzdır. Allah Azze ve Celle, onlar hakkında şöyle buyurmuştur: "Allah'a itaat edin, Resule ve sizden olan emir sahipleri­ne itaat edin." (Nisa, 59) Onlar Allah Azze ve Celle'nin şu ifadelerle işaret ettiği kim­selerdir:

"Sizin velîniz ancak Allah, Resulü ve iman edenlerdir..." (Mâide, 55)»[18]

  8-Muammer b. Hallad şöyle rivayet etmiştir:

  Farisî bir adam Ebu' Hasan (Ali b. Musa aleyhisselâm)'a sordu: "Sana itaat etmek farz mıdır?"

-   «Evet.» dedi.

-   "Ali b. Ebu Tâlib (aleyhisselâm)'a itaat etmek gibi mi?" dedi.

-   «Evet.» dedi.

9-Ebu Basir şöyle rivayet etmiştir:

  Ebu Abdullah (Cafer Sadık aleyhisselâm)’a sordum ki: "İmamlar, emir verme ve itaat edilme hususunda aynı düzeyde ve bir kişi konumunda mıdırlar?"

-«Evet.» dedi.


İmamet Vilayet İlişkisi (2)

Ehl-i Beyt (a.s.)ın İmameti

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)