• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
تعداد مطالب : 244
تعداد نظرات : 32
زمان آخرین مطلب : 3484روز قبل
براى پردن به جایگاه زن در فرهنگ ملى کشورمان، یکى از بهترین شیوه‌ها مراجعه به متون ادبى است. حافظ را ترجمان روح ایرانى نامیده‌اند و شعر او والاترین جایگاه را در نزد فارسى‌زبانان دارد. از این رو یافتن جایگاه زن در غزل او نگاه ایرانى به زن را بر ما آشکار مى‌کند. در این تحقیق کوتاه سعى بر این است که هرجا جنسیت بر شعر حافظ سایه افکنده است ابتدا از دیوان او استخراج نموده و سپس شیوه داورى شعر بررسى شود.
براى آسانى کار بحث در 10 سرفصل جداگانه دنبال شده است؛
1- کلمه زن: تنها یک مرتبه و در کنار کلمه مرد آمده است:
بنماى رخ که خلقى واله شوند و حیران* بگشاى لب که فریاد از مرد و زن برآید
براساس معنى شعر هیچ تاکیدى بر معناى کلمه نیست (مرد و زن) معادل کلمه خلق، مردم و همگان است. زن قافیه غزل است در حالى که کلمه مرد به تنهایى 8 مرتبه و به مفهوم نوع انسان، انسان کامل و نیرومند آمده است:
سرا خالى است از بیگانه مى نوش* که جز تو نیست اى مرد یگانه
نام‌هاى زنان:
الف- مریم تنها یک مرتبه آن هم به صورت اضافه شده به کلمه عیسى آمده و به طور جداگانه به کار نرفته است:
با که این نکته توان گفت که این سنگین دل* کشت ما را و دم عیسى مریم با اوست
تاکید بر عیسى است. مریم قافیه غزل است.
ب) زلیخا، همسر عزیز مصر، تنها یک مرتبه، همراه یوسف آمده است:
من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم* که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را
تاکید بر حسن یوسف است، زلیخا نقش منفعل دارد. قافیه شعر است .
ج) حوا یک مرتبه، آن هم همراه اسم آدم آمده است:
از دل تنگ گنهکار برآرم فریاد* کاتش اندر گنه آدم و حوا فکنم
اگرچه معنى بین آدم و حوا تقسیم شده است اما باز حوا قافیه غزل است. کلمه آدم به معنى پدر بشر به تنهایى 10 مرتبه در غزل حافظ آمده است. در غالب این موارد به عصیان آدم اشاره داشته است، حافظ هیچ‌گاه مثل متون بیش از خود خلقت حوا را از وجود آدم نمى‌داند. در شعر او هیچ‌گاه حوا متهم (اول) عصیان نیست. در یک مورد جوهر عشق را خاص آدم مى‌داند:
فرشته عشق نداند که چیست اى ساقی* بخواه جام گلابى به خاک آدم ریز
در غالب موارد نام آدم به موجب تغلیب جنس مذکر، بر هردو جنس دلالت مى‌کند:
هش دار که گر وسوسه نفس کنى گوش* آدم صفت از روضه رضوان بدر آیی
دو مرتبه نیز از آدم به عنوان پدر یاد کرده است. نام حوا با عنوان مادر بشر هیچ‌گاه نیامده است:
نه من از خلوت تقوا پدر افتادم و بس* پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت
2- کلمه مادر:
دو مرتبه در ترکیب (شیر مادر) و دو مرتبه در ترکیب (مادر دهر و مادر گیتی) و یک مرتبه در ترکیب (ام الخبائث) به معنى شراب آمده است و به صورت جدا و معنى خود مادر هیچگاه نیامده است. در حالى که پدر به همین مفهوم چهار مرتبه آمده است:
گوهر بخت مرا هیچ منجم نشناخت* یارب از مادر گیتى به چه طالع زادم
و:
چند به ناز پرورم، مهر بتان سنگ دل* یاد پدر نمى‌کنند این پسران ناخلف
از پدر همیشه مفهوم انسان استنباط شده است.
3- زنان و معشوق در شعر حافظ:
الف- زهره، رامشگر آسمان‌هاست. زهره و مریخ در عربى معادل ناهید و بهرام در فارسى و ونوس و آدونیس یونانی، براساس متون افسانه نام دو عاشق و معشوقى زمینى است که به آسمان رفته‌اندطبق افسانه‌هاى بابلی، هاروت و ماروت دو فرشته بودند که به خاطر بدکارى آدمیان به خداوند اعتراض نمودند، خدا به آنها نیروى عشق را عطا کرد و به زمین فرستاد و آنها مرتکب گناه‌هاى پى در پى شدند:
در آسمان نه عجب گر به گفته حافظ* سماع زهره به رقص آورد مسیحا را
نام (زهره) همواره به عنوان رامشگر غزل سرا آمده است:
بیاور مى که نتوان شد زمکر آسمان ایمن* به لعل زهره چنگى و مریخ سلحشورش
یکبار نیز نام (ناهید) آمده است و تنها در یک مورد زیبایى چهره به آن تشبیه شده است. یک مرتبه نیز به نام (هاروت بابلی) اشاره شده است:
گربایدم شدن سوى هاروت بابلی* صد گونه جادویى بکنم تا بیارمت
ب- (سلمی)‌نام معشوقه‌اى در ادبیات عرب، حافظ نام هیچ‌کس را در مقابل او نیاورده است. اغلب در غزل‌هاى دو زبانه عربی- فارسى از او یاد مى‌کنند:
گر به سرمنزل سلمى رسى اى باد صبا* چشم دارم که سلامى برسانى زمنش
ج- (شیرین) همراه با نام خسرو یا پرویز یا فرهاد آمده است:
زحسرت لب شیرین هنوز مى‌بینم* که لاله مى‌دمد از خون دیده فرهاد
در بیشتر اشعار، شیرین معشوقه عمومى است. صفت خاصى ندارد و نام او اغلب با صنعت ایهام به کار رفته است.
د- (لیلی) همواره با نام مجنون آمده است که از ادبیات عرب وارد شعر فارسى شده است و لیلى نیز معشوقه عمومى است و در بیشتر اشعار صفت ویژه‌اى ندارد؛
برقى از منزل لیلى بدرخشید سحر* وه که با خرمن مجنون دل افکار چه کرد
هـ(گلچهر) تنها یک مرتبه همراه با نام اورنگ آمده است و مهر همراه نام وفا حداقل دو مرتبه آمده است:
اورنگ کو، گلچهر کو، نقش وفا و مهر کو* حالى من اندر عاشقى داد تمام مى‌زنم
ز- (شکر)‌حداقل یک مرتبه با این مفهوم بدون ذکر عاشق ذکر شده است:
از حیات لب شیرین تو اى چشمه نوش* غرب آب و غرب اکنون شکرى نیست که نیست
4- کلمه (دختر)نه مرتبه و همواره در ترکیب یا به مفهوم (دختر رز)‌به معناى شراب آمده است:
دوستان دختر رز توبه ز مستورى کرد* شد برمحتسب و کار به دستورى کرد
در حالى که کلمه پسر به همین معنى 11 مرتبه تکرار شده است و به موجب غالب بودن جنس مذکر اغلب منظور نوع انسان بوده است:
در مکتب حقایق، پیش ادیب عشق* هان اى پسر بکوش، که روزى پدر شوی
5- کلمه (عروس، عجوزه، مخدره)اغلب به کنایه بر جهان و روزگار اطلاق شده است. صفات منفى بى‌وفایى فتنه انگیزى در بیشتر موارد به آنها داده است:
جمیله‌اى است عروس جهان ولى هشدار* که این مخدره در عقد کسى پدر شوی
6- صفات زنانه (مشاطه، غساله، دلاله، مکاره، محتاله، جمیله، معشوقه)مشاطه آرایشگر زن است و غساله به تبعیت از موصوف مونث آمده است. معشوقه و دلاله و جمیله یا با معنایى خوب و مکاره و محتاله با بار معنایى بد به کار رفته است و به جز معشوقه و مشاطه بقیه کلمات تنها یک مرتبه آمده است:
مشاطه صنعش نکند نقش مراد* هر که اقرار به آن حسن خداد نکرد
7- کلمه خواهر در ترکیب نیامده است اما کلمه برادر سه مرتبه آمده که دو بار آن همراه با یوسف و یک بار با معناى طعنه‌آمیز:
واعظ به طعنه گفت برو ترک عشق کن* محتاج جنگ نیست، برادر نمى‌کنم
8- کلمه حور برابر معشوق زمینی، 11 مرتبه آمده است. در همه موارد معشوق زمینى بدان ترجیح داده شده است:
باغ بهشت و سایه طوبى و قصر حور* با خاک کوى دوست برابر نمى‌کنم
کلمه (غلمان) تنها یک مرتبه آمده و آن هم در کنار حور.
9- وجود زنان در پشت پرده حکایت:
الف- ملکه سبا: بدون نام ذکر و عنوان سه بار یاد شده است:
مژده‌ اى دل که دگر باد صبا بازآمد* هدهد خوش خبر از طرف سبا باز آمد
ب- فرنگیس همسر سیاوش بدون ذکر نام 3 بار از او یاد شده است:
شاه ترکان سخن مدعیان مى‌شنود* شرمى از مظلمه خون سیاورشش باد
ج- پیر زالى که با خبر مرگ شیرین موجب خودکشى فرهاد شد:
جهان پیر است و بى‌بنیاد از این فرهاد کش فریاد* که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینم
د- صفورا همسر موسی(ع) یک مرتبه آمده است:
شبان وادى ایمن گهى رسد به مراد* که هفت سال به جان خدمت شعیب کند
هـ - دختر ارمنى که شیخ صنعان را فریفت یک مرتبه به کار رفته است:
گر مرید راه عشقی، فکر بدنامى نکن* شیخ صنعان خرقه اندر خانقهى برابر نمى‌کنم

نویسنده:مهدیه صفارى نطنزی
منبع:روزنامه رسالت


سه شنبه 20/7/1389 - 20:1
چند سالی است که حرف از تأسیس و آغاز به کار بنگاه های همسریابی از سوی سازمان های ذیربط و غیر ذیربط، نقل هر محفل و مجلسی شده است، انگار همه کمر بسته اند تا جوانان این مرز و بوم را به خانه بخت بفرستند، آن هم بدون در نظر گرفتن مشکل اشتغال و مسکن که جوان ها با آن ها دست و پنجه نرم می کنند.

به گزارش حفا نیوز، در همین رابطه برنا، با تهیه گزارشی خواندنی از یکی از این مراکز اقدام به شرح و توصیف آن کرده است.

آنچه می خوانید شرح و توصیف یکی از مؤسسه های همسریابی است که به گفته خانم مشاور، "10 سال است که فعالیت هایی در زمینه همسریابی انجام می دهد."

پوستری با مضمون "همسر دلخواه‌تان را پیدا کنید" بر در و دیوار خیابان رودکی چسبانده شده، با تماس و تعیین قرار ملاقات، به این مؤسسه می روم، مؤسسه ای در حوالی خیابان توحید و در طبقه چهارم ساختمانی قرار دارد. بدون هیچ تابلو و مشخصاتی.

آپارتمانی 100متری با اتاق های متعدد و پارتیشن بندی؛ خانم 30 ساله ای جلو می آید و با پرسیدن اسم مشاور تلفنی، من را به قسمتی راهنمایی می کند. دختری 25 ساله، لباس فرم سورمه ای پوشیده، خود را "بهناز ش "مشاور مؤسسه معرفی می کند و درباره فعالیت های مؤسسه توضیح می دهد.

آنچه شما خواسته اید
"شرایط مؤسسه بر اساس ازدواج دایم برای افراد مجرد است، آن هم در رده های سنی متفاوت به عنوان مثال برای آقایان از پسر 24 ساله مورد ازدواج داریم تا پیر مرد 80 ساله؛ برای خانم ها هم از دختر 18 ساله عضو داریم تا خانم 60ساله؛ هر کسی که اینجا مراجعه می کند، تمام شرایطش را به مشاوران می گوید و آنها هم با برگزاری همایش، از اعضا می خواهند که در همایش شرکت کنند و این گردهمایی باعث می شود، طرفین همدیگر را ببینند و در این همایش ( آموزشی - روانشناسی!) اعضا همدیگر را بپسندند؛ در اینجا عرف است که با توجه به سلیقه و خواسته های فرد، شخص مورد نظر افراد را به آن معرفی کنیم."

اطلاعاتی که از مراجعه کنندگان دارید، صددرصد درست است؟
بله! اینکه معتاد باشد یا سوء پیشینه داشته باشد و در معرفی اولیه به مسوولان موسسه نگوید آن وقت باید چه کار کرد؟
برای اعتیاد که اگر شما با اقوامتان هم بخواهید ازدواج کنید، باید فرد آزمایش عدم اعتیاد بدهد، برای سوء پیشینه هم باید طرفین حواسشان باشد و تحقیق کنند این مسایل به موسسه مربوط نمی شود! تعداد اعضای اینجا بالای هزار نفر است و 30نفر کارشناس داریم فقط از طریق مشاوره درمانی و خواسته های اعضا در پی یافتن نفر مورد نظر مراجعه کنندگان هستیم.
من فکر می کنم این موسسه ها آن قدر که باید و شاید برای مردم جا نیافتاده و تازه کار است...
در حال حاضر 10 سال است که در نیازمندی های چهار روزنامه اصلی تبلیغات داریم و به این فکر افتادیم که با پوستر و تبلیغات محلی این موسسه را به مردم معرفی کنیم، چه بسا که افراد زیادی مشتاق باشند از این طریق همسر دلخواهشان را پیدا کنند.

شرایط عضویت چگونه است؟
80 هزار تومان حق عضویت است و 4 نفر را برای ازدواج به فرد معرفی می کنیم.

برای کسی که متارکه کرده، هم چنین شرایطی دارید؟
بله . ما در همه رده های سنی و شرایط اجتماعی عضو داریم.

قبل از هر انتخابی مشاوره تشخیص می دهد که این افراد با هم تناسب دارند؟
بله. ولی بیشتر در این موسسه کار معرفی اعضا را بر عهده داریم. به عنوان مثال خانمی می گوید: خواستگار خوبی برایم آمده، ولی تحصیلات دانشگاهی ندارد. در این جا تمام خواسته های اقتصادی، ظاهری و اجتماعی افراد را در نظر می گیریم و فرد مورد نظر را معرفی می کنیم.

در این مدت کسی بوده که به این روش ازدواج کرده، طلاق بگیرد و درباره به این موسسه مراجعه کند؟
بله. چند نفر کم سن و سال بودند که با توجه به اینکه گفتیم باید به مشاوره مراجعه کنند، زیربار نرفتند و بعد از چند ماه متارکه کردند. ولی معمولا افرادی که به ما مراجعه کرده اند و تمام شرایط را رعایت کردند مشکلی نداشتند.

این موسسه وابسته به کجاست؟ آیا شماره ثبت دارد؟
موسسه ما خصوصی است، شماره ثبت هم دارد.

در آخر خانم مشاور می رود و کارت موسسه را برایم می آورد و می گوید:"اگر از دوستان و اقوامت کسی را به ما معرفی کنی، حق عضویت برایت رایگان می شود!" از در موسسه که بیرون می آمدم با شنیدن این حرف خانم مشاور، یاد شرایط شرکت های هرمی افتادم که حالا دیگر نه با طلا، پول و هزار وسیله جور واجور، بلکه با به بازیچه گرفتن زندگی و سرنوشت انسان ها جیب شان را پر می کنند. با خود می گویم: ازدواج آخرالزمانی یعنی این!


سه شنبه 20/7/1389 - 16:49
روز گذشته و همزمان با پرتاب کتاب به سوی اوباما فرد دیگری با عریان شدن در برابر رییس‌جمهور آمریکا جایزه میلیاردر انگلیسی را که برای این کار یک میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود، برنده شد.

به گزارش سرویس بین‌الملل شبکه ایران و به نقل از روزنامه انگلیسی دیلی‌میل روز گذشته و همزمان با پرتاب کتاب به سوی باراک اوباما رییس‌جمهور آمریکا از سوی یک فرد معترض آمریکایی یک فرد دیگر نیز در جریان همایش تبلیغاتی حزب دموکرات در فیلادلفیا بزاداشت شد.
این فرد که هیچ لباسی بر تن نداشت عباراتی را بر روی بدن خود نوشته بود که روز گذشته رسانه‌های خبری از هدف و هویت این فرد گزارشی در دست نداشتند. (گزارش کامل را اینجا بخوانید)
اما امروز مشخص شد که این فرد عریان که خوان جیمز رودریگوئز نام دارد در واقع شخصی بوده است که با تسلیم شدن در برابر وسوسه یک میلیون دلاری یک میلیاردر انگلیسی دوام نیاورده و با نوشتن آدرس یک وب‌سایت و لخت شدن در برابر اوباما شانس خود را برای برنده شدن جایزه این میلیاردر انگلیسی آزموده است.

 


 

داستان این گونه است که الکی دیوید میلیاردر انگلیسی که بنا بر آخرین گزارش روزنامه انگلیسی ساندی‌تایمز در رتبه چهل و پنجم ثروتمندان انگلیس قرار گرفته و ثروت او بالغ بر 1.15 میلیارد پوند است، ، برای تبلیغ بیشتر سایت خود اعلام کرده که هر کس بتواند با عریان شدن در برابر باراک اوباما رییس‌جمهور آمریکا نام وب‌ساییت او را بر روی بدن خود به نمایش بگذارد به او یک میلیون دلار پاداش خواهد داد.

البته این میلیاردر انگلیسی در ابتدا مبلغ این جایزه را صد هزار دلار اعلام کرده بود اما با عدم استقبال، وی مجبور شده بود که اعلام کند مبلغ جایزه را ده برابر کرده و به یک میلیون دلار رسانده است.
در حالی که خوان جیمز رودریگوئز 24 ساله در مراسم روز گذشته توسط پلیس بازداشت شد اما الکی دیوید پیش از این با رد این موضوع که وی با پیشنهاد خود باعث ایجاد خطرات امنیتی برای اوباما می‌شود، از شرکت کنندگان در این مسابقه خواسته بود تا این حرکت را در فضایی انجام دهند که به بازداشت آنها منجر نشود.

 


اما در همین حال دیوید الکی اعلام کرده است که با مشاهده مدارک موجود قصد پرداخت این مبلغ را دارد. وی در گفتگو با نشریه ویکلی‌استاندارد اعلام کرده است که من وقتی فیلم ویدیوئی مراسم را دیدم، برایم مسجل شد که این حرکت حتی چک هم نمی‌خواهد و به صورت نقد پرداخت خواهد شد.

شرایط لازم برای انجام این حرکت قرار گرفتن در معرض دید عمومی و جایی که همه بتوانند صدای او را بشنوند و 6 مرتبه فریاد زدن نام وب‌سایت این میلیارد بوده است.
بنا بر اعلام این میلیاردر انگلیسی و بر اساس اطلاعات دریافتی دو نفر دیگر هم این فرد عریان را در جریان این اقدام همراهی می‌کردند که یکی از آنها به فرد عریان کمک کرده و دیگری وظیفه فیلمبرداری را بر عهده داشته است.


سه شنبه 20/7/1389 - 16:48
اكبر گنجی طی سخنانی در برلین و در حالی كه تلاش می كرد به این پرسش پاسخ دهد كه «سبز بودن چه معنایی دارد»، گفت: سبز یك نماد است نه جنبش. اصل جنبش اگر وجود داشته باشد، رنگ نیست چیز دیگری است. مطابق تعریف های كلاسیك جنبش اجتماعی، اگر «تشكیلات/سازمان و رهبری تثبیت شده»، دو ركن اساسی جنبش باشند، آنچه در ایران می گذرد جنبش نیست چون فاقد تشكیلات و سازمان و رهبری تثبیت شده است. چهره های شاخص سبزها هم نمی خواهند مسئولیت هدایت آن را قبول كنند اما اگر «تشكیلات/سازمان» و «رهبری متمركز» را شرط وجود جنبش اجتماعی به شمار نیاوریم[!!] احتمالا می توان از جنبش سبز سخن گفت.
وی با دعوت ضمنی به تعریف نكردن «جنبش سبز» و مشخص نكردن حد و مرز مفهومی این عبارت گفت: اگر گفته شود «هر كس خواهان دموكراسی و حقوق بشر و آزادی است، یكی از اعضای جنبش است» این تعریف میلیون ها نفر را دربر می گیرد اما با وارد كردن قیود تازه [بخوانید حد و رسم های معمول و منطقی برای تعریف هر اسم]می توان نیروی جنبش را به شدت كاهش داد. حال اگر شرط «پذیرش قانون اساسی جمهوری اسلامی» را به تعریف بالا اضافه كنیم، شمار اعضا كاهش خواهد یافت. برخی هم گفته اند «جنبش معتقد به راه و خط امام خمینی است» با این قید جمع بیشتری از جنبش خارج می شوند. اگر گفته شود «سبزها می خواهند به دوره طلایی امام خمینی بازگردند»، این مدعا هم جمع كثیر دیگری را از جنبش طرد خواهد كرد. در داستان سیاست خارجی هم مسائلی مانند فلسطین و اسرائیل همین گونه است.
وی در عین حال در این سخنرانی سردرگم به پایین بودن رأی موسوی نسبت به احمدی نژاد در نظرسنجی های محافل ضدانقلاب اذعان كرد و گفت: مردادماه امسال در شهر ونكوور و در میزگردی با حضور حسین قاضیان- از مدافعان جدی دموكراسی خواهی- شركت داشتم. او چند سالی زندان را تجربه كرده و متخصص جامعه شناسی و نظرسنجی است. تجربه موفق نظرسنجی انتخابات ریاست جمهوری 76 و 80 را در كارنامه خود دارد. او در آن میزگرد توضیح داد كه در انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد 1388 كار تحلیل نظرسنجی ها را انجام می داده اند و نتیجه تحلیل آنها این بوده كه «در سراسر كشور محمود احمدی نژاد از موسوی پیش بوده اما در تهران، در 10 روز آخر، موسوی از احمدی نژاد جلو زد. بدین ترتیب موسوی برنده انتخابات نبود.» این گزارش باعث واكنش دو تن از حاضران شد. از جمله یكی مدعی بود كه با بیان این سخنان به جوان هایی كه در تظاهرات شركت كردند، خیانت می شود. با این وصف آیا باور به پیروزی موسوی در انتخابات یكی از ملاك های سبز بودن است یا فردی می تواند سبز باشد و در عین حال معتقد باشد كه او برنده انتخابات نبود؟ تا حدی كه من می فهمم فرد می تواند عضو جنبش باشد و در عین حال بر این باور باشد كه احمدی نژاد بیش از موسوی رأی آورده است. تاكید بر آمارهای بلا دلیل، ممكن است عاملان و حاملان جنبش سبز را در تحلیل های ایدئولوژیك گرفتار سازد.
وی آنگاه دلیل دفاع خود از موسوی را «دفاع موسوی از شكستن مرزهای خودی و غیرخودی و حضور همه مدافعان دموكراسی در جنبش» عنوان كرد و گفت: جنبش بسیاری از تابوها را شكست. جدایی دین از سیاست، بخشی از سبز بودن است.
سه شنبه 20/7/1389 - 16:45
يکشنبه 18/7/1389 - 15:20
صدا و سیمای جمهوری اسلامی به خبر شکایت خواننده زن تیتراژ «مختارنامه»، پاسخ داد.

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی با ارسال نامه‌ای به روزنامه «جمهوری اسلامی» که این بر را برای اولین بار منشر کرد، درباره شكایت خواننده زن بوشهری از تیتراژ پایانی مجموعه تلویزیونی «مختارنامه»، توضیح داد: "پس از انتشار مطلبی در برخی رسانه ها، مبنی بر استفاده غیرمجاز از صدای هنرمندی در عنوان بندی پایانی مجموعه تلویزیونی مختارنامه، موضوع بررسی و مشخص شد این نوای لالایی گونه در مجموعه‌ای تحت عنوان "موسیقی مذهبی شیعیان ایران" در بخش "تعزیه‌های بومی بوشهر" با عنوان "مرثیه علی اصغر براساس لالایی" آمده كه دارای مجوز انتشار به شماره 5979 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و توسط انتشارات ماهور به دفعات منتشر و در سال 1388 مجدداً منتشر و به بازار عرضه شده است.

استفاده از این موسیقی نیز طی توافق رسمی صورت گرفته بین آهنگساز پروژه آقای "امیر توسلی" با مدیر موسسه نشر ماهور آقای "محمد موسوی" به عنوان صاحب قانونی اثر ذكر شده صورت گرفته و براین اساس، مطابق عرف آهنگسازی در ایران استفاده از قطعه مذكور از نظر قانونی بدون مانع است.

البته جهت رعایت حقوق معنوی این هنرمند بوشهری و پدیدآورندگان اثر نیز، این موضوع در بخش منابع و ماخذهای موسیقی در عنوان بندی پایانی سریال مختارنامه نیز ذكر شده است.


يکشنبه 18/7/1389 - 14:52
صدیقه (روح انگیز) سامی نژاد نخستین بازیگر زن ایرانی در سوم تیر ماه سال ١٢٩۵ در شهرستان بم زاده شد. ١٣ ساله بود که به همسری مردی به نام دماوندی در آمد و با او به هندوستان مهاجرت نمود. دماوندی در استودیو امپریال فیلم بمبئی شغلی گرفت. چندی بعد که سپنتا در بمبئی اقدام به ساختن فیلم دختر لر کرد، صدیقه را برای ایفای نقش گلنار برگزید. صدیقه بیشتر از این رو برگزیده شد که هیچ زنی قبول نمی‌کرد جلوی دوربین برود تا تصویرش بر پرده بیافتد.
چرا که هنوز زنان درحجاب کامل بودند. اما صدیقه پذیرفت و با سپنتا قرار داد چهل روزه‌ای را امضا کرد. ولی به دلیل نهایی نبودن فیلمنامه، دیالوگ‌ها و امکانات فیلمبرداری ، کار ساختن فیلم به هفت ماه کشید و در ضمن سپنتا بخاطر لهجه‌ی غلیظ کرمانی سامی نژاد ناچار شد داستان فیلم را بگونه‌ای تغییر دهد تا موضوع آن مربوط به ایالات و قدرت حکومت مرکزی ایران باشد.
سامی نژاد بعد از دختر لر در فیلم شیرین و فرهاد که آن هم ساخته‌ی سپنتا بود، بازی کرد و پس از آن بعد از ١٨ سال به ایران باز گشت و مورد انتقاد و سرزنش شدید خانواده‌اش قرار گرفت. پس سرخورده از این تجربه، ناگزیر شد خود را از دید مردم پنهان بدارد و سال‌های بسیاری را در انزوا بگذراند.
وی در سال ١٣۴٩ هنگامی که در مقابل دوربین محمد تهامی نژاد برای فیلم مستند «سینمای ایران؛ از مشروطه تا سپنتا» نشست، بر مصائبی که در طی آن دوران بر او گذشته بود، به تلخی گریست. صدیقه در ایران تا سیکل اول به تحصیل ادامه داد و به چندی بعنوان پرستار در وزارت بهداری مشغول به کار شد. او پس از جدایی از همسرش دماوندی، که در هندوستان اتفاق افتاد، مدتی به همسری نصرت الله محتشم در آمد که از او نیز جدا شد و در ازدواج سوم با یکی از بستگانش نیز شکست خورد و چون فرزندی هم نداشت نزدیک به سی سال تا پایان عمرش را تنها زندگی کرد. /صدیقه‌ی سامی نژاد روز دهم اردی بهشت سال ١٣٧۶ در سن ٨١ سالگی در شرایطی که بسیاری از مورخان سینمایی تصور می‌کردند سال‌هاست درگذشته است، چشم از جهان فرو بست و در بهشت زهرا به خاک سپرده شد. یادش گرامی باد!
يکشنبه 18/7/1389 - 14:47
راز عدم ازدواج حضرت معصومه (س) نه در وصیت پدر است و نه در نبودن همسر هم کفو؛ بلکه علت آن وجود اختناق شدید هارون و مأمون بود که باعث شد هیچ کس جرات نكند به راحتی به خانه موسی بن جعفر (ع) و بعد از او فرزندش امام رضا(ع) رفت و آمد داشته باشد.

در حالی که در اسلام بر امر ازدواج تأكید و سفارش فراوان شده است؛ تا جایی که در قرآن، آیات متعددی در این باره وجود دارد. روایات خبر از مجرد بودن حضرت فاطمه معصومه(س) داده است.

حال این پرسش مطرح می شود كه حضرت معصومه(س) با آن مقام علمی و آگاهی‌ای كه از دستور‌های اسلام و سنّت پیامبر اكرم(ص) داشت، چرا ازدواج نكرد و تشكیل خانواده نداده است؟

از طرف دیگر، بر اثر موقعیت علمی و معنوی و زیارتی آن حضرت، بسیاری از دختران امروز آن حضرت را به عنوان اسوه برای خود پذیرفته‌اند كه روشن نشدن راز ازدواج آن حضرت، ممكن است بهانه‌ای برای فرار از ازدواج باشد.

این نكته را هم اضافه كنیم كه نه تنها حضرت معصومه(س) ازدواج نكرد، بلكه هیچ یك از دختران موسی بن جعفر ازدواج نكردند.

بررسی نظریات مختلف
احتمالات و نظریات مختلفی در مورد چرایی ازدواج نکردن آن حضرت بیان شده است که به برّرسی و صحت و سقم هر یك می‌پردازیم.

1. وصیّت موسی بن جعفر(ع)
یكی از احتمالات این است كه خود حضرت موسی بن جعفر به دخترانش وصیت كرده تا ازدواج نكنند! ابن واضح یعقوبی طرفدار این نظریه است.

وی معتقد است، موسی بن جعفر وصیت كرد كه دخترانش شوهر نكنند و هیچ كس از آنان شوهر نكرد، مگر ام سلمه.

در پاسخ به سخنان یعقوبی باید گفت: چنین وصیّتی برخلاف سنت رسول الله(ص) و سیرة امامان اهل بیت عصمت و طهارت است و هرگز چنین وصیتی از امام معصوم صادر نمی‌شود و همچنین متن وصیت حضرت موسی بن جعفر غیر از آن چیزی است كه یعقوبی ادّعا دارد.

وصیت‌نامه، حضرت موسی بن جعفر(ع) با صراحت به فرزندان اعلام می‌دارد كه حجّت خدا بعد از او علی بن موسی(ع) است و خواهران باید در هر كاری از جمله مسئله ازدواج از او اطاعت كنند و هر فردی را كه علی بن موسی مناسب دید، آنان با او ازدواج كنند؛ چرا كه آن حضرت به مسائل ازدواج آگاه‌تر و به وضعیت بستگان آشنایان آشناتر است.
بنابراین نظریه یعقوبی بی‌اساسی است و نمی‌توان بر آن اعتماد كرد

2. هم کفو و همتا نداشتن
نظریه دوم این است كه دختران حضرت موسی بن جعفر مخصوصاً فاطمه معصومه(س) از نظر كمال علمی و معنوی در حد بالایی قرار داشتند و كسی هم کفو همسری آنها نبود چرا که یكی از اموری كه در تزویج دختر مورد توجه قرار می‌گیرد، هم كفو بودن است.

این نظریه نیز نمی‌تواند قابل تأیید باشد؛ زیرا سیرة ائمه اطهار این نبوده كه دختران خود را به جهت پیدا نشدن هم کفو در خانه نگه دارند و مانع ازدواج آنان شوند، و آنان، در قول و در عمل خود، مؤمن و مؤمنه بودندزیرا پیامبر اكرم(ص) نقل شده است كه آن حضرت فرمود: هر گاه كسی به خواستگاری دختر شما آمد كه دینداری و امانتداری او را می‌پسندید (هر چند در حد دختر شما نباشد) شوهر دهید و اگر شوهر ندهید، در زمین فتنه و فساد بزرگ بر پا می‌شود.

همچنین در عصر امام كاظم(ع) جوانان شایسته‌ای از تبار امام حسن مجتبی(ع) و حضرت سیدالشهدا(ع) و نیز در میان شیعیان افرادی وجود داشتند كه می‌توانستند همسران مناسب برای آنان باشند.

3. اختناق هارونی
احتمال و نظریه سوم آن است كه اختناق هارون الرشید و وجود خفقان در آن دوران، چنان شدید بود كه حتی كسی جرئت نداشت برای پرسیدن مسائل شرعی به در خانه موسی بن جعفر(ع) مراجعه كند، تا چه رسد به اینكه به عنوان داماد آن حضرت رفت و آمد دائمی با خانواده موسی بن جعفر(ع) داشته باشد.
خفقان حاکم بر جامعه نشان می‌دهد كه ارتباط موسی بن جعفر(ع) كنترل می‌شد و از طرفی زندانی شدن امام نیز، انگیزه خواستگاری از دختران آن حضرت را كاهش می‌داد.

بنابراین راز عدم ازدواج حضرت معصومه و خواهران او را نه در وصیت پدر باید جستجو كرد و نه در نبود همسر متناسب و هم كفو؛ علت آن، وجود اختناق شدید هارون و مأمون بود كه باعث شد هیچ کس جرات نكند به راحتی به خانه موسی بن جعفر(ع) و بعد از او فرزندش امام رضا(ع) رفت و آمد داشته باشد و داماد آن خانواده شود. از طرف دیگر، زندانی شدن حضرت موسی بن جعفر(ع) و سرانجام شهادت او، و احضار شدن حضرت رضا(ع) به خراسان و دورافتادن از خواهران، مزید بر این علت بود.


يکشنبه 18/7/1389 - 14:45
"آنچه این حلقه را نگران کرده، از سویی پیش بینی استقبال گرم و کم سابقه مردم، حوزه های علمیه، علما و مراجع از رهبرانقلاب است که می تواند در کمتر از چند ساعت تمام فضاسازی های قالبی و شایعه پراکنی ها و شعبده بازی های رسانه ای فتنه گران را نابود کند و از سوی دیگر فصلی نو در تقویت حوزه های علمیه و نقش آفرینی عمیق تر علما و مراجع در دهه چهارم انقلاب بگشاید."
سفر قریب الوقوع رهبرانقلاب به شهر مقدس قم، محافل ضدانقلاب دخیل در فتنه سال 88 را به شدت سراسیمه و هراسان ساخته است.
این محافل و رسانه های وابسته به آنها طی هفته اخیر پروژه وسیعی را به اجرا گذاشتند تا پیشاپیش - به خیال خود- از ابعاد مبارک این سفر بزرگ بکاهند. در این میان «حلقه لندن» که رسماً خود را اتاق فکر فتنه سبز در خارج از کشور معرفی کرده و ارتباطات وسیعی با لابی صهیونیست ها در آمریکا و سازمان های جاسوسی MI6 و CIA دارد، بیش از همه نسبت به این سفر تاریخی ابراز نگرانی کرده و به انتشار انبوه تبلیغات و شایعاتی که از سوی مقامات مافوق در سرویس های جاسوسی لندن و واشنگتن دیکته می شود، دست یازیده است. «جرس» ارگان رسانه ای حلقه ماسونی لندن در حالی ژست مذهبی در تبلیغات اخیر خود گرفته که پیش از این برخی اعضای آن، به انکار امام زمان«عج» پرداخته، کلام الله مجید را -نعوذبالله- تجربه شاعرانه پیامبر و آمیخته به خطا توصیف کرده و فقه و مرجعیت را باعث طالبانی گری در ایران معرفی کرده اند! ادعای برخی اعضای این حلقه، هیچ تفاوتی با سران گروهک بهائیت ندارد.
به گزارش کیهان، آنچه این حلقه را نگران کرده، از سویی پیش بینی استقبال گرم و کم سابقه مردم، حوزه های علمیه، علما و مراجع از رهبرانقلاب است که می تواند در کمتر از چند ساعت تمام فضاسازی های قالبی و شایعه پراکنی ها و شعبده بازی های رسانه ای فتنه گران را نابود کند و از سوی دیگر فصلی نو در تقویت حوزه های علمیه و نقش آفرینی عمیق تر علما و مراجع در دهه چهارم انقلاب بگشاید.
آنچه در تحرکات وسیع حلقه لندن (مرتبط با باند مهدی هاشمی در قم و فتنه گران نفاق جدید در تهران) قابل توجه است حرکت طابق النعل بالنعل این جریان در سناریوی لو رفته آمریکایی-انگلیسی است همچنان که دکتر مایکل برانت از مقامات سابق سازمان سیا در زمینه شیعه شناسی چندی پیش در خاطرات خود تصریح کرد؛ ما پس از پیروزی انقلاب ایران، جلسه ای را با مشارکت MI6 انگلستان که در مسائل منطقه خاورمیانه، بااطلاع تر بودند تشکیل دادیم و راز شکست خود را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که غیر از بی کفایتی رژیم شاه، دو عامل «خون حسین]ع[ نواده پیامبراسلام(ص)» و «نقش روحانیت و رهبری» موجب پیروزی انقلاب اسلامی شده است. بنابراین تصمیم گرفتیم به جای سیاست قدیمی و انگلیسی «تفرقه بینداز و حکومت کن»، سیاست «تفرقه بینداز و نابود کن» را در درون جریان شیعه و روحانیت مذهبی به اجرا بگذاریم و 900 میلیون دلار هم بودجه برای این امر اختصاص دادیم.
یادآور می شود حلقه لندن توسط عناصری چون عطاءالله مهاجرانی، محسن کدیور، سروش و... مدیریت می شود. این حلقه به خاطر پیش کشیدن پیشنهاد «درازگوش تروا» در 12 بهمن سال 88 از سوی محافل ضدانقلاب به شدت شماتت و سرزنش شد. اما گویا آقای مهاجرانی باز هم هوس کرده- به اعتبار شیر درازگوشی که می گوید در کودکی خورده- باز هم همان خبط و خطاهای قبلی را تکرار کند.
در هر صورت باید به اعضای حلقه لندن متذکر شد که اگر چند روزی صبر کنید پاسخ همه بافته های خود را از سوی مردم، علما و مراجع دریافت می کنید.
گفتنی است حضرت امیر علیه السلام می فرمودند وقتی آیات قرآن بر رسول خدا(ص) نازل می شد، صدای نعره شیطان را می شنیدم که از عصبانیت جیغ می کشید.
يکشنبه 18/7/1389 - 14:43
در پایان این برنامه عادل فردوسی پور با همان شجاعت همیشگی اش عنوان کرد که پیامکی از طرف کفاشیان رییس فدراسیون فوتبال بدستش رسیده است و در این پیامک نوشته شده است «فیلم هندی»

برنامه ورزشی نود پس از یک هفته تعطیلی دوباره روی آنتن رفت .

به گزارش تابناک در برنامه این هفته فردوسی پور در مستندی با عنوان نسل فراموش شده به یادآوری بازیکنان فراموش شده نسل طلایی دهه 60 فوتبال ایران و مشکلات آنها پرداخت .

 

دراین برنامه بارها حرف های تامل برانگیزی از طرف این پیشکسوتان در مورد مشکلاتشان عنوان شد که تاثربرانگیزترین آن اعتیاد برخی از ستارگان فوتبال ما به علت بی مهری مسئولان و اطرافیانشان بود.

این گزارش می افزاید:در پایان این برنامه عادل فردوسی پور با همان شجاعت همیشگی اش عنوان کرد که پیامکی از طرف کفاشیان رییس فدراسیون فوتبال بدستش رسیده است و در این پیامک نوشته شده است «فیلم هندی» که این پیامک با عکس العمل امیر حاج رضایی کارشناس برنامه مواجه شد که عنوان کرد: وقتی رییس فدراسیون فوتبال به یکی از چالشی ترین مسایل فوتبال ما می گوید فیلم هندی باید چه انتظاری داشت ؟

 

 

البته گفتنی است محمد مایلی کهن هم در این برنامه به انتقاد از برخی پیشکسوتان ورزش پرداخت و مدعی شد که مسبب برخی از مشکلات پیشکسوتان خود آنها هستند که نتوانستد در برابر مشکلات مقاومت مناسبی داشته باشند.

 


 

 


جمعه 16/7/1389 - 2:55
مورد توجه ترین های هفته اخیر
فعالترین ها در ماه گذشته
(0)فعالان 24 ساعت گذشته