• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
تعداد مطالب : 3842
تعداد نظرات : 2897
زمان آخرین مطلب : 2957روز قبل

busher tasliat

زمین قدری مدارا کن
نریزان سقف ها بر عشق
نپوشان خنده را در خویش
نسوزان سینه ها در سوگ
نمیران کودکان در خاک 
زمین قدری مدارا کن

چهارشنبه 21/1/1392 - 19:41
آثار زمین لرزه در شهر شنبه در استان بوشهر
چهارشنبه 21/1/1392 - 12:38
آثار زمین لرزه در شهر شنبه در استان بوشهر
چهارشنبه 21/1/1392 - 12:36
آثار زمین لرزه در شهر شنبه در استان بوشهر
چهارشنبه 21/1/1392 - 12:36
آثار زمین لرزه در شهر شنبه در استان بوشهر
چهارشنبه 21/1/1392 - 12:34
آثار زمین لرزه در شهر شنبه در استان بوشهر
چهارشنبه 21/1/1392 - 12:33
آثار زمین لرزه در شهر شنبه در استان بوشهر
چهارشنبه 21/1/1392 - 12:33
حضرت مهدی (عج) فرمودند:
اگر خواستار رشد و کمال معنوی باشی هدایت می شوی ، و اگر طلب کنی می یابی .
ان استرشدت أرشدت ، و ان طلبت وجدت.
(بحارالأنوار ، ج 51 ، ص 339)
چهارشنبه 21/1/1392 - 12:29
امام علی (ع) فرمودند:
دلها مانند بدنها خسته می‌شوند پس (برای رفع خستگی آنها) حکمتهای تازه بجویید.
إنَّ هذِِهِ القُلوبَ تَمَلُُّّ کما تَمَلُّ الأبدانُ فَابتَغوا لَها طَرائِفَ الحِکمِ.
(نهج البلاغة، حکمت91)
چهارشنبه 21/1/1392 - 12:28
حضرت مهدی (عج) فرمودند:
هیچ چیز مثل نماز بینی شیطان را به خاک نمی مالد و او را خوار نمی کند، پس نماز بخوان و بینی شیطان را به خاک بمال.
ما ارغم انف الشیطان بشی ء مثل الصلاة فصلها و ارغم انف الشیطان
( بحار الانوار، ج ,53 ص 182 )
چهارشنبه 21/1/1392 - 12:26
مورد توجه ترین های هفته اخیر
فعالترین ها در ماه گذشته
(0)فعالان 24 ساعت گذشته