• Nombre de visites :
  • 4491
  • 24/8/2009
  • Date :

Çocukların Temel İhtiyaçları

çocuk

  Evlenmiş, mutlu yuvalar kurmuş nice eşler bilmekteyiz ki, her şeyleri olduğu halde sevme ve sevilmeyi bilemedikleri çocukluk yıllarında bunları alamadıkları için birbirlerini sevememektedirler. Kadın kocadan sevgi bekler.

Koca kadından sevgi bekler. Bir süre birbirlerini tenkit ederler. Büyük bir ekseriyetle de, bu tenkitler tartışmalara, münakaşalara, kavgalara dönüşür, boşanmalara kadar gider. Burada esas olan sevgidir. Sevginin olduğu bir ailede tüm sorunlar geçicidir.

  Çocuğun bedensel, mental (ruhsal, moral, ahlak) ve sosyal (entelektüel) bakımdan sağlıklı gelişebilmesi için üç kaynak vardır.

1) Çocuğun bünyesel durumu (beden yapısı, genetik yapı),

2) Çevrenin en başından beri çocuğa yaptığı etkiler,

3) Daha sonraki hayatta kazanılan hayat tecrübeleri.

  Bu kaynaklardan birisinde bozulma ve yetersizlik varsa diğer iki kaynağın çok iyi olması sağlığın meydana gelmesinde çok mühimdir. Birinin yokluğunu diğer iki faktör kuvvetli olarak kapatmaya çalışmalıdır, çocuğun sağlıklı olmasında ilk çocukluk yıllarının önemi günümüzde çok daha açık bir şekilde ortaya konmuş bulunmaktadır. Toplumsal kültürün oluşması ise uzun zaman alır. Bu nedenle böyle bir konunun o ülkenin sosyal yapısına girmesi örf ve adetlerinin şekil değiştirmesi ve günün şartla-rına uygun davranışların kazanılabilmesi sosyal bir olaydır. Sosyal olayların da kanunları, evreleri olduğu unutulmamalıdır.

Çocukları ihmal eden ebeveynler

Çocuklarını ihmal eden ona veya onlara kötü muamele yapan anne ve baba çoğu zaman bunu istenıeyerek yapar.

  Burada patolojik durumlar hariç tutulmaktadır, ruhen hasta ebeveynler ayrı bir konudur. Hatta sık sık aynı işi yapsa bile bundan yine de mutluluk duymaz. Pişmanlık hisleri kendisini veya kendilerini kaplar. İlgili uzmanlarca anne ve babaya psikolojik sosyal hizmet götürülmedikçe bu çoğu zaman böylece devam edebilir. Yani anne baba çocuğu ihmal eder veya ona kötü muamele yapar, çocuk ise bundan örselenir. Bu çemberi kırmak için aileye hizmet gereklidir. Aile kendi kendine bu durumu her zaman düzeltebilseydi dünya üzerinde aileyi yönlendirme diye bilimsel çalışma olmaması gerekirdi. Sadece çocuk ele alınırdı. Oysa çocuk sorunlarında önce aile sonra çocuk ele alınmaktadır.

Rehberlik doğuştan gelir

çocuk

  Anne-baba çocuğa nasıl rehberlik edecekleri konusunda kendilerine güvenlerinin artması oranında çocuğa daha iyi yardımcı olabilecekleri gibi kendilerine de güvenleri artacaktır. Kimi anne babalar da çocuk rehberliğini gözlerinde çok büyütürler. 0 bilgilere erişilemeyeceğini tahmin ederler. Bu doğru değildir.

Yaratanın verdiği anne ve babalık duygusu esasen zedelenmediği sürece bu konuda iyi bir temel var demektir.

  Kısa kısa bilgilerin istikrarlı bir şekilde benimsenip değerlendirilmesi önemli ilerlemeler sağlayabilmektedir. Çocuklarını ihmal eden anne ve babalara tavsiyemiz zararın neresinden dönülürse kârdır deyip, ilgili danışmanlara müracaatlarıdır. Sağlıklı çocukların yetiştirilmesi konusunda özellikle artmış bulunan bilgiler bilim adamlarını aile ve çocuk refahı konusuna itmiştir. Çocuğun psikososyal gelişimi ve ihtiyaçları hakkında da anlayışlar derinleşmiştir. Esasen bilmekteyiz ki, çocukların içinde onları büyümeye yönelten kuvvetli bir çaba vardır. Eğer gayret-lerimizi çocuğun bu kuvvetli çabası ile bağdaştırırsak, onun gelişimini olumlu yönde sağlamış oluruz.

İlk bir hafta

Çocuk bakımı alanında büyük önem ve özel ilgi kazanan bir diğer noktada, çocuğun doğumdan sonraki ilk haftasında gör-düğü yeterli analığın sağlam bir beden ve sağlam bir şahsiyet gelişmesinde olağanüstü olduğunun keşfedilmesidir. İlk bir hafta çocuğun hayatta kalabilmesi yönünden tıbbı önemi esasen herkesçe bilinmektedir. Bu bir haftanın çocuğun psikososyal (burada söz konusu olan şahsiyet gelişmesidir) gelişiminde de etkin olabileceği unutulmamalıdır.

Netice şudur

Çocuk hele bir büyüsün ben ona şöyle bir istikbal hazırlayacağım, doktor yapacağım, mühendis yapacağım veya ailemizde hukukçu yok bu da avukat olsun diye düşünürken, bunun için hamilelik döneminden tutunuz da çocuk ortaokul 2. sınıfa geçene kadar anne-babanın, çocuğun psikososyal gelişimine özen göstermesi gerekir.


Çocuğunuzun iradesini geliştirin (3)

Çocuk Eğitiminde Uygun Mesajlar

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)