• Nombre de visites :
  • 397
  • 24/10/2007
  • Date :

İslam mezhepleri arasında diyalog bildirisinin düzenlenmesi dayanışma sağlamanın bir yoludur

     10/04/2007
     Uluslararası İslami ilimler merkezi başkanı İslam mezhepleri arasında diyalog bildirisinin düzenlenmesinin İslami dayanışmaya ulaşmak için bir yol olduğuna değinerek tüm Müslüman ümmetler arasında İslami dayanışmanın şart olduğunu rahmetli imam Humeyni (ra) in İslam ümmetinin evrensel bir ruha sahip olduğu üzerinde durduğunu belirtti. Hüccetulislam Alirıza İrafi muhabirimize yaptığı açıklamada İslam inkılabı rehberinin ulusal birlik ve İslami dayanışma olarak sözünü ettiği konunun uluslar arası ve yerel boyutlara sahip olduğu Hiç şüphesiz İslam dünyasının mevcut sorunları aşmak için vahdet ve dayanışmaya ihtiyaç duyduğunu belirtti.
     İrafi yıllarca düşmanın din mezhep faktörünü ihtilaf konuna dönüştürmeye çalıştığı ancak aslında İslam ümmetinin genel maslahatlarının öncelik arz etmesi gerektiğini belirtti. Ve fıkhi ve kelami ihtilafların İslam ümmetinin çeşitli meseleler karşısındaki birliğini zedelememesi gerektiğini vurguladı.
     İrafi günümüzde ırkçı İsrail'in Ortadoğu'nun kalbinde varlık sağladığı ve Amerikanın bazı bölge ülkelerinde işgal ve varlığının İslam dünyasını parçalama planlarının hazırlanmasıyla sonuçlandığını söyledi.
  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)