• Nombre de visites :
  • 320
  • 24/10/2007
  • Date :

Kavmi ihtilaflar İslami vahdeti zedeliyor

      07/04/2007

Kavmi ihtilaflar İslami vahdeti zedeliyor

      İnsanların kavim ve ırka göre değerlendirilmesi yüce İslam peygamberinin resaletinde yeri olmayan bir konudur. İslam inkılabı rehberi tarafından ulusal birlik ve İslami dayanışma yılı olarak adlandırılan yeni hicri şemsi yılında tek vücut olan İslam ümmetinin kurulması gerekliliği hissediliyor. Bu arada Kuran araştırmacısı yazar Hüccetül İslam Daveti Müslümanlar arası vahdet konusunda Şii- Sünni meselesinin İslam düşmanları tarafından zaaf noktası olarak kullanıldığı ve düşmanların tarafları bu konuda nedensiz yere hassaslaştırmaya çalıştıklarını belirtti. Daveti imam Cafer sadıktan bir rivayetle Şii- Sünni vahdeti konusunda İmam Cafer Sadık (as)' ın bir sahabenin Şiilerin ehli Sünnet arasında yaşamasıyla ilgili sorusunun cevabında şöyle buyurdu: Ehli Sünnet arasında yaşayan siz Şiiler onlara iyilikte bulunup camilerine gidin. Aslında asrı saadette Müslümanlar İslam'ı korumak için kardeşçe bu üstün hedef için birlikte çalışıyorlardı.

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)