• Nombre de visites :
  • 747
  • 24/10/2007
  • Date :

İslam inkılabı rehberi: Lübnan Hizbullah hareketinin zaferi tüm Müslümanlara hücceti tamamladı

Bu gün 19. uluslar arası İslami vahdet konferansına katılan İslam alimleri ve düşünürleriyle görüşen İslam inkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei İslam peygamberinin bi'set yıl dönümünü kutlayarak İslam dünyasının bugünkü en önemli ihtiyacının vahdet ve birlik olduğunu söylediler ve İslami uyanış furyası ve İslami kimlik ihyasına değinerek şöyle buyurdularNULL, düşünürler, aydınlar ve ayrıca İslam ülkelerinin ihlaslı siyasi liderleri bu istisnai fırsatı değerlendirerek İslam dünyasını Müslümanların milyonluk kitlelerinin gücünden haberdar etmeli ve halktan gelen bu büyük güce dayanarak düşmanın baskı ve tehditlerine karşı direnerek ilmi, siyasi, kültürel ve iktisadi kalkınma yolunda ilerlemelidir.
Düşmanların planı ile İslam ümmetine enjekte edilmeye çalışılan ve tehlikeli bir hastalık gibi olan tefrika ve ihtilafa değinen rehber şöyle devam ettiNULL bir komplo karşısında sadece İslami vahdet sloganı ile yetinmemek gerekir ve bunun yanı sıra İslam dünyasında vahdet için daha fazla zemin hazırlamak lazım.
Veli-yi Emr-i müslimin Filistin ve Irak gibi İslam dünyasının onlarca yıllık sorun ve meselelerin Müslümanlar arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklandığını belirterek şöyle devam ettiNULL dünyasının tüm aydınları, uleması ve siyasi seçkin insanlarınca onaylanmış vahdetin pratik bildirgesini hazırlayarak vahdetin pratikte hayata geçmesi için gereken zemini hazırlamak gerekir.
İnanç ve mezheple ilgili anlaşmazlıkların ilmi ve fıkhi konularla ilgili olduğunu ve Müslümanların siyasi ve yaşamsal gerçeğini etkilememesi gerektiğini vurgulayan Ayetullah Hamanei şöyle devam ettiNULL gün İslam ümmeti önemli meselelerinde Amerika ve onun gibi düşünenlerin baskısı altında bulunuyor ve bu baskıdan kurtuluş ve pratik vahdete kavuşmanın tek yolu, Müslümanların hep birlikte ilahi ipe sarılmaları ve büyük tağut olarak Amerika'dan nefret ettiğini ilan etmesidir. Bu gün İslam ümmetinin bir çok kesiminde Allah'a olan iman duygusu vardır, ama maalesef tağutun küfrün ta kendisi olduğu ve büyük tağuta karşı direnme inancı yoktur.
Tağuta karşı direnme gereğinin Müslümanların milyonluk kitlelerinin gücünün, İslam dünyasının düşünce ve kültürel liderleri ve seçkinlerince beyan edilmesi ve Amerika ve müttefiklerinin zahiri heybetinden korkmamak olduğunu hatırlatan Ayetullah Hamanei şöyle devam ettiNULL Amerika, istikbar güçleri İslam ülkelerinin ilerlemesinden ve Müslümanların çeşitli alanlarda güçlenmesinden korkuyor. Dolaysıyla nükleer enerji meselesinde İran İslam cumhuriyetinin nükleer silah peşinde olmadığını bildikleri halde bu bilim ve teknolojinin bir İslam ülkesine girmesini engellemek için en çok baskıyı uyguluyor. Tabi İran İslam cumhuriyeti 27 yıllık geçmişi ve deneyimi ile kararını vermiştir ve nükleer enerji konusunda ve karşılaştığı diğer meselelerde Allah'a tevekkül etmek, meydanda sabırlı olmak ve mücadele ile güçlü olarak yoluna devam etmekte kararlıdır ve bunun tatlı sonuçlarını da tadacaktır.
İslam dünyasının plan, akıl, tedbir ve kesin irade ile geçmişteki gafletleri ve hasarları telafi etmesi gerektiğini vurgulayan İslam inkılabı rehberi şöyle devam ettiNULL'ın Siyonist rejime karşı şanlı zaferi tüm Müslümanlara hücceti tamamladı ve İslam ülkelerinde Müslüman kitlelerin gücüne dayandığınız takdirde hiç bir gücün onlara karşı koyamayacağını gösterdi. Rahmetli imam'ın en büyük sanatının halk iradesini keşfetmek ve bu güce güvenmek olduğunu belirten Ayetullah Hamanei şöyle devam ettiNULL Humeyni halkın gücüne dayanarak İslam dünyasının en hassas yerinde ve Amerika ve Siyonist rejimin çıkarlarını gözetleyen bir ülkede şahlık tağut rejimini devirmeyi ve İslam bayrağını dikmeyi başardı.
Amerika ve Siyonist rejimin görüşlerinin tekrarı olan ve Müslümanlar arasındaki anlaşmazlıkları körükleyen İslam dünyasının bazı siyasilerinin sözlerini eleştiren İslam inkılabı rehberi İran İslam cumhuriyetinin tüm İslam ümmeti, ve İslam dünyasının fikri ve siyasi liderlerine kardeşlik eli uzattığını ve İslam ümmeti içinde güçlü kardeşlik bağlarının oluşmasını istediğini ifade etti.
Görüşmede İslam inkılabı rehberinden önce uluslar arası Cidde fıkıh konseyi genel sekreteri Habib Muhammed Bin Hoca, Umman baş müftüsü şeyh Ahmed Bin Hamd Halili, Yemen Zeydiye alimlerinden İbrahim Elvezir, Filistin ulema cemiyeti başkanı şeyh Mahmud Siyam, Lübnan Hizbullah hareketi yetkililerinden şeyh Hasan Bağdadi, Ürdün ehli sünnet alimi Mustafa Bacavaz ve Suriye müftülerinden şeyh Bedreddin Hassun yaptıkları konuşmalarda Lübnan halkı ve Hizbullah hareketinin direnişinden övgü ile söz ederek bu direnişin İslam ümmetinin izzetine neden olduğunu belirttiler ve Müslümanların kendi aralarındaki sorunları çözümlemek ve düşman komplolarına karşı direnmek için vahdetin gerekli olduğunu vurguladılar.
Uluslar arası İslami mezhepler takrib kurumu genel sekreteri Ayetullah Tashiri de yaptığı konuşmada dünya müslümanlarının üçte birinin gayri Müslim ülkelerde yaşadığını ve 32 İslam ülkesinden alimlerin katıldığı bu konferansta bu meselenin ele alındığını, ayrıca özel komisyonlarda da Filistin, Irak ve Lübnan meseleleri de ele alındığını belirtti.
  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)