• Nombre de visites :
  • 814
  • 24/10/2007
  • Date :

iran İslam İnkılabı rehberi: Azerbaycan Halkı İnkılabın Direğidir

İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, meclis başkanı ve milletvekillerini kabulünde  yaptığı konuşmada, ülke içi ve uluslar arası meselelere temas ederek, bugün İslam İran’da verilerin, gelecek için umut vaat ettiğini ve aynı zamanda İslam Cumhuriyeti nizamının uluslar arası konumunun da güçlü olduğu gösterdiğini söyledi ve ‘Düşmanların İran’a karşı infiale kapılmasının temelinde, İran İslam İnkılabı sloganları ve değerlerinin ihyası ile ilkelerine bağlılığını sürdürmesi, ülkede birlik ve beraberlik varlığı, gençlerimizin teknoloji alanda büyük ilerlemeler ve başarılar elde etmesi,  İslam Cumhuriyeti’nin dünya Müslümanları arasında giderek  yayılması,  düşmanların İran’a  baskı yapmak için, ülkede etnik ve mezheplerarası karışıklık çıkarmak ve kışkırtmaya dayalı  şeytani oyunları gibi bir takım senaryolarının yenilgiye uğraması bulunmaktadır’ dedi.

İslam İnkılabı rehberi, gelecekle ilgili olarak İran’daki gelişmelerin  çok büyük umut vaat ettiğini belirterek ülkenin şu anda adeta İslam İnkılabının ilk günleri gibi  ilkeleri ve yolunu kararlı bir şekilde sürdüğünü  kaydetti ve ‘Bugün İslam İnkılabının ilk yılları gibi.  İslam Cumhuriyeti,  başta siyasi alan olmak üzere  diğer alanlardaki inisiyatifi elinde tutuğundan rakipler ve düşmanlar, infiale kapılmışlardır.’

Dünyada devrimlerin bir süre sonra asli ilke ve tutumlarından uzaklaştığına dikkat çeken İslam İnkılabı rehberi ama İran’da böyle bir durumun sözkonusu olmadığını hatırlatarak ‘Çünkü İran milleti, İslam İnkılabının şiarlarına, değerlerine, kimliğine oy verdiği için ve bugün İslam nizamının gerçek sahibi olduğundan, bu gerçek düşmanların infiale kapılmalarına neden olmuştur’ dedi.

İslam İnkılabı rehberi, İranlı gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki  başarılı  çalışmaların da ülkenin geleceği için umut bahşeden en önemli bir diğer konu olduğunu belirterek, önceki hükümeti,  bilim ve teknolojiye verdiği  çabalardan dolayı övdü.

Ayetullah Hamanei, cumhurbaşkanının ülkenin çeşitli yerlerine düzenlediği  ziyaretleri de çok önemli olarak niteleyerek, ‘Dünyanın hiçbir yerinde İran’da   küçük veya büyük şehirlerde halkın cumhurbaşkanını karşıladığı gibi karşılamalar ve halkın cumhurbaşkanından memnuniyeti İran’da olduğu gibi  görülmez, bu durum da aslında İran milletinin vahdetinin açık bir göstergesidir’ dedi.

İran İslam Cumhuriyetinin İslam dünyasındaki konumuna da temas eden İslam İnkılabı rehberi, İslam dünyası ve dünya milletleri arasında İslami İran’a yönelik bir sevgi selinin her geçen gün arttığının görüldüğünü ve bunun bariz  örneğinin de İranlı yetkililerin zaman zamsan yurt dışına yaptıkları ziyaretlerde o ülkelerin halklarınca  sıcak bir şekilde karşılanmalarında görüldüğünü  belirterek ‘Bu durum da aslında İslam  cumhuriyetinin uluslararası alanda konumunun ne kadar güçlü olduğunu göstermektedir; ayrıca aziz cumhurbaşkanımızın Amerikan başkanına yazdığı  uluslar arası meselelerde inisiyatif açısından ve rakipler arasında  siyasi sahnede yer edinme konusunda son derece  yerinde bir girişimdir ki, bu durum İran’a söz sahibi olma konumunu kazandırmıştır’ dedi.

İslam İnkılabı rehberi,  İran’ın nükleer teknolojiden barış amaçlı yararlanmaya dayalı faaliyetlerine karşı Batılı ülkelerin baskılarına ve aynı zamanda meclisin, İran nükleer dosyasının güvenlik konseyine gönderilmesi halinde, İran’ın gönüllü işbirliği durdurmaya yönelik aldığı karara da temas ederek, ‘Meclisin aldığı bu karar, meclisin en önemli kararlarından biridir. Genç bilim adamlarımız, nükleer teknolojide elde ettikleri başarıyla, ülkenin gelecek için enerjisini teminat altına almışlardır. Gelinen bu noktadan her ne pahasına olursa olsun asla geri dönülmemelidir bu konumdan zerre kadar geri dönüş kesinlikle zarara yol açar’ dedi.

Ayetullah Hamanei,  İslam İnkılabı düşmanlarının ve büyük güçlerin baskılarına da temas ederek,  ‘Düşmanların koordineli olarak başlattıkları ve sürdürdükleri bu baskılara karşı, hem fikri hem de gönül birliğiyle karşı durulmalı ve ülkenin dokusu daha güçlendirilmelidir’ dedi.

İslam İnkılabı rehberi, Amerika ve İngiltere gibi İslam İnkılabından hoşnut olmayan ülke yetkililerinin ‘İran halkıyla hiçbir sorunumuz yok’ şeklindeki iddialarının tamamen yalan olduğunu  çünkü onların asıl sorunlarının da halkın  İslam İnkılabı ve devletine sahip çıkmaları olduğudur’ diyerek, düşmanların İran’da,  kavmi ve mezheplerarası yeni bir şeytani oyun peşinde olduklarını söyledi.

Mezheplerarası ve kavmi çatışmaların çıkartılmasına dayalı son gelişmelerin düşmanların oyunlarının bir bölümü olduğunu söyleyen İslam İnkılabı rehberi, ‘İran milletinin düşmanları, İslam İnkılabına sahip çıkan İran milletine karşı koymak için özel bütçe ayırdıklarını açık bir şekilde ilan etmişlerdir.

İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamanei,  Azerbaycan halkının meşrutiyet, İslam İnkılabı dönemindeki seçkin geçmişine ve son olaylara karşı  uyanıklılığına temas ederek, ‘Düşmanlar, Azerbaycan halkını tanımıyor zira Azerbaycan halkı, İslam İnkılabı, ülkenin toprak bütünlüğünün ve istiklalinin  savunulmasında her zaman eşsizdir’ dedi.

İslam İnkılabı rehberi, İslam İnkılabının başlarında Tebriz’de yaşanan hadiselere ve rahmetli İmam  Humeyni’nin ‘Kaygılanmayın,  Tebriz halkı,  onların cevabını verecektir’ dediğini hatırlatarak, “Bugün de Tebriz halkı ve inkılabçı güçler, düşmanın bu tür komplolarına  cevap verecektir ve Gazi Azerbaycan İnkılabtan ayrılmayacak”  dedi.

Ayetullah Hamanei, Amerika’nın başta Irak olmak üzere, şimdiki durumu ile Lübnan, Filistin, Suriye gelişmelerine ve İsrail eksenli, Büyük Ortadoğu Projesi’nin yenilgiye uğramasına temas ederek, bugün İran İslam Cumhuriyeti eksenli bir Ortadoğu’nun güçlü bir şekilde oluşmakta olduğunu belirterek  ‘İlkelerden taviz vermeksizin inkılabçı yol sürdürülmeli ve bu bayrak dalgalanmalıdır. Bu yolda kibirlenmemek ve gaflete düşmemek gerekir. Çünkü kibirli ve gafletteki insanlar,  cezalandırılacaktır’ dedi.

İslam İnkılabı rehberi konuşmasının bir diğer  yerinde ise,  milletvekilleri ve yöneticilerden, dünyevi arzu ve heveslere kapılmadan takva içinde,  her zaman Allah’ın rızasını göz önüne alarak çalışmalarını istedi.


 
   • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)