• Nombre de visites :
  • 3299
  • 24/10/2007
  • Date :

Doğruların Öyküsü              

mutahhari

Eser Adı: Doğruların Öyküsü

Yazar: Şehid Üstat Murtaza Mutahhari

Yayınevi: Kitapsever

  Kitapsever Yayıncılıktan çıkan Doğruların öyküsü tek kelimeyle harika bir eser. UNESCO tarafından ödüle layık görülmüş olan eser 2 cilt halinde ve akıcı bir Türkçe ile sunulmaktadır. 

  Peygamber efendimiz ve imamlar döneminden cazip ve faydalı hikayeler içeren eser dünyada birçok ülkede beğeniyle okunun bir çalışma.

  Murtaza Mutahharî (1921-1979): Bir din bilgininin oğlu olan Murtaza Mutahharî, İran-Horasan'da Feriman kasabasında doğdu. On yedi yaşına kadar Meşhed şehrinde medrese tahsili gördükten sonra 1938'de Kum'a giderek tahsilini yüksek öğrenim düzeyinde sürdürdü. Dönemin tanınmış bilginlerinin ve bu arada on iki yıl İmam Humeynî'nin derslerine devam etti. İslâm öğretisini bir bütün olarak görüyor, bu bütünün güzelliğini ve parçaların birbiriyle tutarlığını gözden kaçırmamak için, sadece fıkıh kurallarını değil, irfan ve felsefe konularını da temelden kavramak istiyordu. O, fıkıh ve fıkıh usulü dalında Ayetullah Uzma Burûcerdî'nin; irfan, ahlâk ve Aşkın Hikmet (Sadru'l-Müteellihin'in felsefesi) dalında İmam Humeynî'nin ve Tefsir'ul-Mizan'ın müellifi ve felsefe/hikmet alanında önde gelen bilgin ve düşünürlerden olan Allâme Tabatabaî'nin derslerine katıldı. "Nehcü'l-Belâğa" adı verilen; Hz. Ali'nin mektup ve sözlerinin derlemesinden ibaret olan eseri; Adl-i İlâhî  adlı eserde bizzat anlattığı gibi, Mirza Ali Ağa Şirazî'den okudu ve bu üstaddan da gerek ilim, gerek insanlık örneği olarak çok yararlandı. Mutahharî'nin üstatları arasında Merhum Ayetullah Seyit Muhammed Hüccet ve Ayetullah Seyit Muhammed Muhakkık Dâmâd gibi büyük şahsiyetler de sıralanabilir.

doğruların öyküsü

  1953'de içtihat icazeti aldı. Kendisi İslâm'daki bütün güzelliğin, mükemmel uyumun ve olgunluğun bilincine ve zevkine varmıştı. Oysa bu yılların İran'ında geleneksel din bilginlerinin medrese çevresi ile, Batı örneğine göre ve çeşitli karşıt akımların etkisinde kalmış "aydınlar" arasında iletişim tamamen kopuktu. Halk çoğunluğu ise her iki alanda da yeterli bir öğrenimden yoksundu. Mutahharî, yalnızca gerçek İslâm'ın bilgi ve bilincine ulaşmak için değil, aynı zamanda İslâm'ı halka ve gençliğe tebliğ etmek, ulaştırabilmek için ömrü boyunca uğraştı. Yalnızca medrese öğrencilerinin değil, herkesin anlayabileceği bir dil kullanabilmek için de ayriyeten çaba gösterdi. İran üniversitelerinde konuşmalar yaptı. Kısa sayılabilecek ömrünü sürekli olarak öğrenmeye ve öğretmeye adayan Mutahharî, İslâm Devrimi'nden önce "İslâm Fedaileri Grubu"yla irtibat hâlindeydi. İmam, Paris'te ikamet ettiği dönemde Devrim Konseyi'ni kurmakla görevlendirildi. Devrim'e karşı olan gizli güçlerce, esasen İslâm yönündeki hizmetleri izlenen ve varlığı tehlikeli görülen Mutahharî, Devrim'den kısa bir süre sonra, 2 Mayıs 1979'da bir suikast sonucunda şehitlik mertebesine erişti. İmam Humeynî, "Çok değerli bir evlâdımı kaybettim… O, ömrümün semeresi sayılırdı." diyerek bu şehadet dolayısı ile İslâm Ümmeti'ni tebrik etti. Kutsal Kum şehrinde medfundur. Ellinin üzerinde olan eserleri, her öğrenim seviyesindeki Müslümanlar arasında etki ve önemini hâlen sürdürmektedir.


Şehit Murtaza Mutahhari

Kur'an'da İnsan Tanımı

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)