• Nombre de visites :
  • 5034
  • 24/10/2007
  • Date :

Kur"an ve Hadisler Işığında Hz. Fatıma (s.a)

hz.fatıma

     Eserin Adı:  Kur"an ve Hadisler Işığında Hz. Fatıma (s.a) 

     Yazan: Allame Şerefuddin

     Mütercim: Kadri ÇELİK

     Tashih-Tatbik: Musa GÜNEŞ, Abbas KAZİMİ

     Yayınevi: Kevser

YAZARIN KISA BİYOGRAFİSİ

   Yazar Merhum Allame Abdulhüseyin Şerefuddin, 1870 yılında Kâzımeyn şehrinde dünyaya gözlerini açtı. Babası Şerif Yusuf bin Şerif Cevad bin Şerif İsmail"dir. Annesi Şeyyid Hadi bin Seyyid Muhammed Ali"nin kızı Zehra"dır.

Allame Şerefuddin Necef-i Eşref"te merhum Seyyid Kâzım Tabatabai, Ahund Horosani, Fethullah İsfahani, Şeyh Muhammed Taha Necef ve Şeyh Hasani Kerbelai gibi birçok üstadlardan İslami ilimleri öğrendi.

daha sonra 32 yaşındayken ailesinin asıl vatanı olan Lübnan"ın güneyindeki Cebel-i Amul"a döndü. Alleme Şerefuddin burada büyük islahat hareketlerine girişti. O, sadece bölgedeki İslami düşmanları ve müstekbirlerle savaşmakla kalmayıp, Fransa gibi sömürgeci ülkelere karşı ülkesinin istiklali için de savaştı. Fransa, köşeye sııkşmış bir durumdayken diğer sömürgeci emperyalisler gibi bu büyük insanı öldürmeyi planlıyordu. Bu maksatla İbni Hallac adında birini O"nu öldürmekle görevlendirdiler. ama Allah"ın lüfuyla hiçbir şey yapamadılar. Halk bu haberi duyUnca sömürgeci uşaklarını cezalandırmak istediler.

    Ama bu büyük insan, halkı sükunete çağırıyordu. daha sonraki bir takım acı olaylar sonucu Allame Şerefuddin, ailesi ve bir avuç inkılapçı müslümanla birlikte Dimeşk"e hicret eti. Sömürgeci Fransız ordusu yolda pusu kurmuş, O"nun Dimeşk"e girmesine engel olmak istemişlerdi. Fakat O"nu yakalayamayınca da Şohor"daki evini ateşe verdiler ve Sur şehrindeki tüm mallarına el koydular.

Hepsinden de acısı içinde bizzat kaleme aldığı 19 değerli eserinin de bulunduğu kütüphanesini ateşe verdiler.

 Allame Şerefuddin burada da sömürgeci Fransız devletiyle mücadelesini sürdürdü. Nitekim içinde merhum Şerefuddin"in de bulunduğu birçok kimseleri Filistin"e sürdüler. Allame Şerefuddin Filistin"de birkaç ay kaldırktan sonra Mısır"a gitti. Elbette Allame daha önce 1909 yılında da Mısır"a gitmiş, 1 yıl orada kalmıştı. Allame, Mısır"ın ilmi şahsiyetleri ile yakından görüşmüş ve birçok toplantılar düzenlemiştir. El-Ezher Üniversiteninin başkanı Şeyh Selim ile de bu zamanda görüşmüştür. Daha sonra Allame 1918 yılında Mısır"dan8 Cebel-i Amul"a yakın olan Alem adındaki Filistin köylerinden birine hicret etti. Orada yakınları ve dostları ile görüşmelerede bulundu. Fransa devletinin verdiği izin üzere Cebel-i Amul"a dönmeyi kararlaştırdı ama yolda bütün inkılapçılar vatanlarına dönmedikçe ben de Cebel-i Amul"a dönmeyeceğim diye ilan etti. Böylece bütün inkılapçılar sürgünden vatanlarına dönünce, Allame de Cebel-i Amul"a geri döndü. Halk Allameyi büyük şevk ve iştiyak ile karşılamıştı.

    O"nun için bir çok şiirler okumuş, gösteriler düzenlemişti.

1908 yılında ise Medine"yi Münevvere"ye gitmiş ve Nebiyi Ekrem (s.a.a) ile imanların kabirlerini ziyaret etmişti.

 1920 yılında ise Arabistan Emiri Melik Hüseyin zamanında deniz yoluyla Hacc"a giti. Alame Şerefuddin Mescid-ul Haram"da açık namaz kıldırabilen ilk Şia alimiydi. Evet Allame Şerefuddin Mescid-ul Haram"dae bütün müslümanların imamı olmuştu. Bu yüzden de dünyaca meşhur hale geldi. Melik Hüseyin, O"na büyük bir saygı gösterdi ve birlikte Kâbe"yi yıkadılar. Allame Şerefuddin daha sonra 1935 yıhlında imamların ziyareti için Irak"a gitti. Necef, Kerbela Kâzımeyn ve Samerra"da halkın büyük bir ilgi ve sevgisiyle karşılaştı. daha sonra İran"a gidip İmam Rıza"yı yakından ziyaret ettiği yolculuğunda, İran"ın Tahran ve Kum gibi önemli şehirlerini de gezdi. Allame Şerefuddin, İslam toplumunun ihtiyaç duyduğu çeşitli kuruluşlardan da gaflet etmemiş, vaaz ve irşad için bir Hüseyniye ve cani yaptırmıştır. Kız ve erkekler için ayrı ayrı okullar yaptırmış, dini ilimler öğrenen öğrenciler için medrese kurmuştur. Üniversite düzeyine kadar da birçok okullar yaptırmıştır.

    Allame"nin birçok ilmi eserleri de vardır ki onlardan bazısı şunlardır:

1. El-Müracaat.

2. El-Fusulul Muhimme Fi Te"lifil Ümme.

3. Ecibetu Mesaile Musa Carullah.

4. El-Kelimetul Garra Fi Tahziliz Zehra.

5. El Mecalisul Fahire Fi Matemi İretittahire.

6. Ebu Hureyre.

7. Felsefetul Misak Vel Velaye.

8. Sebtul İsbat Fil-Silsiletil Ruvat.

9. Mesailul Hilafiyye

10. Risaletun Havlerru"yet

11. Kitabun Hel Mecmeil İlmi El Arabi Bi-Dimeşk.

12. El İctihad fi Mukabilunnas.

    Bu büyük alim, inkılapçı İslam düşünürü için Allah"tan rahmet diler, tercümesini ettiğimiz bu kitabın müslümanlar için bir vahdet vesilesi olmasını yüze Allah"tan dileriz.

    KEVSER YAYINCILIK


Fatıma (sa) Hakkında Soru ve Cevaplar

Hz. Fatıma’nın (a.s.) Faziletleri

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)