• Nombre de visites :
  • 9473
  • 24/10/2007
  • Date :

İmam Hüseyin (as)"ın Sabah ve Akşamları Okuduğu Dua

imam hüseyin

   Seyyid bin Tavus diyor ki: Hüseyin bin Ali (a.s), sabah ve akşam olduğunda şu duayı okuyordu: 

  Bismillahirrahmanirrahim, bismillahi ve billahi ve minellahi ve ilellahi ve fı sebilillahi ve alâ milleti resulillahi ve tevekkeltu alallahi velâ havle velâ kuvvete illa billah"il- aliyy"il- azim

    Allahumme innî eslemtu nefsî ileyke ve veccehtu vechî ileyke ve fevveztu emrî ileyke. İyyake es"el"ul- âfiyete min kulli sûin fiddünya ve"l- ahireti.

    (Rahman ve Rahim Allah"ın adıyla. Allah"ın adıyla, Allah"ın yardımıyla, Allah"dan, Allah"a doğru, Allah"ın yolunda, Resulullah"ın dini üzere hareket ediyorum. Allah"a tevekkül ettim, güç ve kudret ancak yüce ve âzim olan Allah"tandır.

    Allah"ım, kendimi sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim ve işlerimi sana bıraktım. Dünya ve ahiretteki her kötülükten kurtulmayı sadece senden istiyorum.[*]


[*]- Muhec"ud- Da"vat, s. 175; Bihar, c. 86, s. 313, h. 65.

AREFE GÜNÜNDE İMAM HÜSEYİNİN (A.S) DUASI

İmam Hüseyin"in (a.s) Kerbela"daki İlk Hutbesi

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)