• Nombre de visites :
  • 297
  • 17/1/2018-4:43
  • Date :
 
‌ حقیقت عبودیت از نگاه علامه طباطبایی

Seyyid İbn Tavus bu üç ayın birinci günleri için bir dua nakletmiş, Şeyh Mufid ise şöyle buyurmuştur: Hicri 232 yılının Rabiussani ayının onuncu gününde İmam Hasan Askerî (a.s) dünyaya gelmiştir. Bugün çok güzel ve mübarek bir gündür. Bu büyük nimetten dolayı oruç tutmak müstehaptır. Cemazilevvel ayının on üçüncü, on dör-düncü ve on beşinci günlerinde Hz. Fatıma Zehra selamullahi aleyhayı ziyaret etmek ve onun için matem tutmak münasip bir davranıştır; çünkü sahih rivayetlerde Hz. Fatıma'nın (s.a.a) değerli babası Pey-gamber efendimizin vefatından yetmiş beş gün sonra dünyadan göçtüğü bildirilmektedir. Peygamber efendimizin vefatını Safer ayının 28. günü olarak bildiren meşhur görüşe göre Hz. Fatıma'nın (s.a) bu üç günden birinde dünyadan göçmüş olması gerekiyor. Yine hicri 36 yılında bugünün ortasında Hz. Ali (a.s) Basra'yı fethetmiş ve yine İmam Zeynulabidin (a.s) dünyaya gelmiştir; dolayısıyla bugünde her iki imamı ziyaret etmek uygundur.
Cemadiussani Ayının Amelleri
Seyyit İbn Tavus şöyle nakletmiştir: Bu ayda insan istediği zaman ikişer rekat halinde dört rekat namaz kılınır. Birinci rekatta Fatiha Suresinden sonra bir defa ayete'l-kürsi ve yirmi beş defa da Kadir Suresi, ikinci rekatta Fatiha Suresinden sonra bir defa Tekasür Suresi ve yirmi beş defa İhlas Suresi, üçüncü rekatta Fatiha Suresinden sonra bir defa Kafirun Suresi ve yirmi beş defa Felak Suresi ve dördüncü rekatta ise Fatiha suresinden sonra bir defa Nasr Suresi ve yirmi beş defa Nass Suresi okunur. Dördüncü rekatın selamından sonra da yetmiş defa:
سُبْحانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلا اِلـٰهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ
"Münezzehtir Allah, hamd Allah'a mahsustur, Allah'tan başka ilah yoktur. Allah vasfedilmeyecek kadar yücedir."
Yetmiş defa:
اَللّـهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ
"Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine rahmet eyle."
Üç defa:
اَللّـهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤمِنينَ وَالْمُؤمِناتِ
"Allah'ım! Mümin erkek ve kadınları bağışla."
Sonra secdeye giderek üç defa:
يا حَيُّ يا قَيُّومُ يا ذَا الْجَلالِ وَالاِكْرامِ يا رَحْمٰنُ يا رَحيمُ يا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ
"Ey diri, ey kayyum, ey yücelik ve ikram sahibi, ey Allah, ey rahman, ey rahim, ey merhametlilerin en merhametlisi."
Sonra Allah Teala'dan hacetlerini istemeli. Kim böyle yapacak olursa, Allah gelecek yıla kadar onun kendisini, malını, eşlerini, çocuklarını, dinini ve dünyasını korur ve o yıl içerisinde ölecek olursa şehitlerin sevabını alır.
Üçüncü Günü:
Hicretin on birinci yılında bugünde Hz. Fatıma-i Zehra (s.a) dün-yadan göçmüştür. O halde bugünde Müslümanlar onun için yas ve matem merasimleri düzenlenmeli, onu ziyaret etmeli, ona zulmeden ve hakkını gasbedenlere lanet göndermelidirler.
Merhum Seyyid İbn Tavus "İkbal" adlı kitabında Hz. Fatıma-i Zehra'nın (s.a) bugünde dünyadan göçtüğünü kaydettikten sonra onun için şu ziyareti nakletmiştir:
اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يا سَيِّدَةَ نِساءِ الْعالَمينَ اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يا والِدَةَ الْحُجَجِ عَلَى النّاسِ اَجْمَعينَ. اَلسَّلامُ عَلَيْكِ اَيَّتُهَا الْمَظْلُومَةُ الْمَمْنُوعَةُ حَقَّها.
"Selam olsun sana ey alemdeki kadınların en üstünü, selam olsun sana ey Allah'ın insanların üzerine hüccetlerinin annesi, selam olsun sana ey hakkı engellenen zulme uğramış kadın."
اَللّـهُمَّ صَلِّ عَلى اَمَتِكَ وَابْنَةِ نَبِيِّكَ وَزَوْجَةِ وَصِيِّ نَبِيِّكَ صَلاةً تُزْلِفُها فَوْقَ زُلْفى عِبادِكَ الْمُكَرَّمينَ مِنْ اَهْلِ السَّمواتِ وَاَهْلِ الأَرَضينَ .
"Allah'ım! Cariyene, Peygamberinin kızına, Peygamberinin vasisi-nin eşine, onu göklerdeki ve yelerdeki saygın kullarının yakınlığının üs-tünde bir yakınlığa ulaştıracak rahmet eyle."
Rivayet edilmiştir ki: "Kim bu ziyaretle Hz. Fatıma'yı (s.a) ziyaret eder de Allah'tan bağışlanma talep ederse, Allah Teala günahlarını bağışlar ve onu cennete sokar."
Seyyit İbn Tavus'un oğlu da bu ziyareti "Zevaidu'l-Fevaid" adlı kitabında naklederek bu ziyaretin Hz. Fatıma'nın (s.a) vefat günü olan Cemadiulahire ayının üçüncü gününe mahsus olduğunu söylemiş ve bu ziyaretin şöyle yapılması gerektiğini bildirmiştir: Ziyaret namazı veya Hz. Fatım'nın (s.a) kendisinin namazını kıl; iki rekat olan Hz. Fatım'nın (s.a) namazının her rekatında Fatiha Suresinden sonra altmış defa İhlas Suresi okunur. Bunu yapmak mümkün olmazsa birinci rekatta Fatiha Suresinden sonra İhlas Suresi ve ikinci rekatta ise Fatiha Suresinden sonra Kafirun Suresi okunur ve selamdan sonra "es-selamu aleyke…" diye başlayıp yukarıdaki ziyaret okunur.
Yirminci Günün:
Bi'setin (Peygamber efendimizin peygamberliğe seçilişi) beşinci veya ikinci yılında bugünde Hz. Fatıma-i Zehra selamullahi aleyha dünyaya gelmiştir. Bugünde birkaç amelin yapılması müstehaptır:
1- Oruç tutmak.
2- Müminlere hayrat ve sadaka vermek.
3- Hz. Fatıma'yı (s.a) ziyaret etmek.

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)