• Nombre de visites :
  • 1234
  • 22/10/2016
  • Date :

Sayıların Sırları… Secdeler

sayıların sırları… secdeler
Kuran'da mevcut olan bir surenin adı: "Secde" suresidir. İlginç olan şu ki, bu surenin Kuran'daki sure numarası: 32 dir. Kuran'da zikredilen secdeleri araştırdığımızda ise, bu secdelerin tam olarak: 32 defa tekrarlandığını görürüz.
Secde ayeti bu surede şöyle zikrolunmuştur: "Bizim ayetlerimize ancak o kimseler inanırlar ki, bunlarla kendilerine öğüt verildiğinde, büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler" (Secde:15). Bu ayetin ayet numarası: 15, Kuran'daki secdelerin sayısı da: 15 dir.  O halde bu sayısal uyum ve ahenk acaba tesadüfen mi gelmiştir?
www.kaheel7.com/tr

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)