• Nombre de visites :
  • 2773
  • 25/11/2014
  • Date :

İmam Hâdi'nin (a.s) Sözlerinde İmamet(2.Bölüm)

imam hâdinin (a.s) sözlerinde imamet(2.bölüm)

Şimdi İmamımız Hz. Hâdi'nin (a.s) parlak ruhunu selâmlayarak bu ziyareti naklediyor ve tercümesini sunuyoruz.[5]

Ehlibeyt İmamları yolunun izleyicilerinin, bu Şia maarifinin hazinesinin parlak cevherinden gaflet etmemeleri, ister değerli İmamlarımızın türbelerinde, ister diğer yerlerde onları ziyaret ederken bu nurlu sözlerle ziyaret etmeleri ümidiyle...

Bunun üzerine İmam Ali en- Nakî (a.s) şöyle buyurdu:

(Ziyaret için) guslettikten sonra (İmamlar'ın hareminin) eşiğine (mezarının bulunduğu türbenin kapısına) ulaştığında, dur ve kelime-i şahadeti söyle; yani, "Eşhedu en lâ ilahe illallah, vahdehu lâ şerike leh ve eşhedu enne Muhammeden sallallahu aleyhi ve âlihi abduhu ve resuluh." de. İçeri girip mezarı gördüğünde, tekrar dur ve otuz defa "Allahu Ekber" de. Sonra kısa adımlar atarak vakarlı bir hâlle biraz daha ilerle, sonra durup tekrar otuz defa "Allahu Ekber" de. Sonra (biraz daha ilerle ve) mezara yakın bir yerde durarak kırk defa daha "Allahu Ekber" de ve böylece yüz tekbiri tamamla ve sonra şöyle de:

Selâm olsun size ey Peygamber'in Ehlibeyt'i, risaletin karargâhı, meleklerin uğradığı kimseler, vahyin iniş yeri, rahmet madeni, ilim hazinelerinin kaynakları, hilmin nihayeti, bağışın kökü, ümmetlerin yöneticileri, iyilerin cevheri, seçkinlerin di ‎reği, kulların önderleri, beldelerin temel taşları, iman kapıları, Rahman'ın eminleri, Peygamber'in öz soyu, ilâhî elçilerin göz nuru ve resullerin yakınları! Allah'ın rahmet ve bereketleri sizin üzerinize olsun!

Selâm olsun hidayet imamlarına, karanlıkların nur ‎larına, takvanın parlak nişanelerine, kâmil akıl ve bilinç sahiplerine, halkın sığınaklarına, peygamberlerin vârislerine, üstün örneklere, güzel davetçilere, Allah'ın dünya ve ahiret ehline ve ilk mahlûklara olan hüccetlerine! Allah'ın rahmet ve bereketleri onların üzerine olsun!

Selâm olsun Allah'ı tanımanın yollarına, Allah'ın bereketinin odaklarına, Allah'ın hikmetinin kaynaklarına, Allah'ın sırlarının koruyucularına, Allah'ın kitabının muhafızlarına, Pey ‎gamber'in vasilerine ve Allah Resulü'nün soyuna! Allah'ın rahmet ve bereketleri onların üzerine olsun!

Selâm olsun insanları Allah'a davet edenlere, Allah'ın razı olduğu şeylerin yolunu gösterenlere, Allah'ın emirleri hususunda kararlı olanlara, Allah sevgisi tam olanlara, Allah'ın tevhidinde ihlâslı olanlara, emir ve nehiylerini aşikâr kılanlara ve emrine uyup O'ndan önce bir şeyi dile getirmeyen yüce kullara! Allah'ın rahmet ve bereketleri onların üzerine olsun!

Selâm olsun (Hakk'a) davet eden imamlara, hidayetçi olan önderlere, koruyucu ve destekçi velilere, zikir ehline, emir sahiplerine, Allah'ın yeryüzünde seçtiği halifelerine, seçkin kıldıklarına, O'nun hizbine, ilim çeşmelerine, hüccetine, sıratına, nuruna ve burhanına! Allah'ın rahmet ve bereketleri onların üzerine olsun!


[5]- Ulemadan birçokları Camia Ziyareti hakkında çeşitli şerhler yazmışlardır. Biz bu ziyaretin tercümesinde birkaç şerhten, özellikle Tabibzade diye meşhur olan Hacı Mirza Muhammed Ahmedabadî İs-fahanî'nin "Şems-i Talia" adlı kitabından yararlandık.

İmam Hâdi'nin (a.s) Sözlerinde İmamet(1.Bölüm)

RİVAYETLERE GÖRE İMAMET-1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)