• Nombre de visites :
  • 2597
  • 24/8/2014
  • Date :

Şia'ya Göre Dünyanın Geleceği(2.Bölüm)

şiaya göre dünyanın geleceği(2.bölüm)

Müslümanlar, İslâm dünyasına vurulan darbeler karşısında susup "Allah'ım, Mehdi'nin zuhurunu yakın kıl!" diyerek sırf duayla ağır sorumluluklarından kaçabilirler mi?

Hz. İmam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: "Al-i Muhammed'in hükümeti kesinlikle kurulacaktır. O halde Kaim'imizin (Mehdi'nin) ashap ve dostlarından olmak isteyenler dikkatli olmalı, sakınmalı, iyi ahlak ile ahlaklanmalı ve Al-i Muhammed'in Kaim’inden kurtuluş beklemelidir. Kaim’imizin zuhuru için böyle bir hazırlık gören ve beklenti içinde olan ama tevfik elde edemeyen ve Onun zuhurundan önce ölen kimseler Onun dostlarının sevabına nail olacaklardır." İmam (a.s) daha sonra şöyle buyuruyor: "Ciddi bir şekilde çalışınız. Başarı ve kurtuluş hususunda ümitli olunuz. Ey Allah'ın teveccüh ettiği kimseler! Başarı ve zafer sizlere kutlu olsun!" [1]

İslam, Müslümanların savaş mücadele ve fedakârlığa hazırlık olması meselesine o kadar önem vermiştir ki İmam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: "Bir tek ok saklamakla olsa da Mehdi'nin (a.s) zuhuru için hazırlanın". [2]

Allah, dünyanın karışık durumunu, Müslümanlar vasıtasıyla ıslah etmeyi, zulüm sistemini ortadan kaldırmayı, küfür ve maddeciliği yok etmeyi ve mukaddes İslam dinini yaymayı irade etmiştir. Şüphe yok ki böyle büyük ve evrensel bir inkılâp, salahiyet ve liyakati gerektirmekte olup, ön hazırlık görülmeksizin gerçekleşmeyecektir.

Kuran-ı Kerim de bu meseleyi tasdik etmekte ve yeryüzünde bu kudreti elde etmek için ön şartların varlığını gerekli bilmektedir. Allah Teâlâ Enbiya suresinin 105. ayetinde şöyle buyurmaktadır: "And olsun biz Zikir'den (Tevrat), sonra Zebur’da da "Hiç şüphesiz yeryüzüne salih kullarım vâris olacaktır" diye yazdık." Bütün bu zikredilenler ışığında büyük inkılâbın öncüleri olan Müslümanların bu hususta hazırlıklı olmaları bağlamında hiçbir sorumluluklarının olmadığı söylenebilir mi? Bunun mantıktan uzak olduğu apaçık ortadadır.

Müslümanlara Bir Mesaj

Ey Müslümanlar! Gaflet dönemi sona ermiştir! Gaflet uykusundan uyanınız! İhtilaflardan kaçınınız! Hep birlikte güçlü tevhit bayrağı altında toplanınız! Doğu ve Batıya teslim olmayınız! Her yerde medeniyet kervanının öncüsü siz olunuz! Azamet, istiklâl ve medeniyetinizi güçlü İslâm temelleri üzerine bina ediniz! Kuran-ı Kerim'in ruhundan ilham alınız! İslâm’ın izzetli yolunda yürüyünüz! Batı'dan İslam beldelerine sızan tehlikeli ekol ve fikirleri kurutmağa çalınız! Beşeri medeniyet kafilesine, siz kendi şahsiyet, yücelik ve hürriyetinizi elde etmeye çalışınız! Cehalet, dogmatizm ve hurafelerle savaşınız, sömürgecilerin ümitsizliğe kapılması ve sizlerden kaçması için gençlerinizi İslâmî gerçeklerle tanıştırınız!

Ey aziz Müslümanlar! İzzet, büyüklük ve iktidar, liyakatli ve salahiyetli insanlara özgüdür. Sizler liyakatinizi ispatlayınız! Kur’an’dan ahlâkî, iktisadî ve sosyal ilimlerinin değerli kaynaklarını çıkarınız. İslam’ın güçlü ve kurtarıcı programlarını tüm dünyaya takdim ediniz. Onlara İslam’ın inziva dini olmadığını amelen gösteriniz! İslâm beşerin ilerleme ve saadeti için gelmiştir. Sizler dünyanın hayırseverlerini ümitvar ediniz! Onları bu mukaddes savaşa çağırınız! İnsanlık dünyasının hayırseverlik ve medeniyet kafilesine öncülük ediniz.

Ey yiğit İslâm Gençleri! Sizler bu mukaddes savaş daha büyük bir pay ve sorumluluk taşıyorsunuz! Bu yüzden, ziyadesiyle çalışmak, İslam'ın azameti, Müslümanların ilerlemesi ve İmam-ı Zaman'ın mukaddes hedeflerinin tahakkuku için ciddiyet göstermek zorundasınız! Sizler dünyayı adaletle dolduracak olan Mehdi'nin (a.s) yâr ve ashabından olmalısınız! Nitekim Emir-el Müminin Ali (a.s) şöyle buyurmuştur:

"Vaat edilmiş Mehdi'nin yâr ve ashabının tümü gençlerdir. Onlar arasında yaşlılar çok az bulunur." [3]

Tevfik sadece Allah'tandır.

Ayetullah İbrahim Emini

[1]- Gaybet-i Nu'mani, s.106.

[2]- Bihâr-ul Envar, c.52, s.366.

[3]- Bihar-ul Envar, c.52, s.333.


Şia'ya Göre Dünyanın Geleceği(1.Bölüm)

HZ. MEHDİ’NİN AÇIKLAMALARl YENİDİR

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)